Klas Rønning (til venstre) og Terje Lillehauge (til høyre) etter et vellykket prosjekt ift. skreddersydde nettkurs i forebyggende brannvern ved NHH (Norges Handelshøyskole.
Klas Rønning (til venstre) og Terje Lillehauge (til høyre) etter et vellykket prosjekt ift. skreddersydde nettkurs i forebyggende brannvern ved NHH (Norges Handelshøyskole.

10 år med visuell brannopplæring 

Nodus er det første selskapet som startet med skreddersydde nettkurs i forebyggende brannvern i Norge. I år feirer de 10 års jubileum for produksjon av læremateriell, og en av de første filmene som ble laget har i dag over 3 millioner visninger, spredt over flere land.

Publisert Sist oppdatert

- Bakgrunnen for at vi startet å lage skreddersydde versjoner, var brannen i omsorgsbygget i Høyanger i 2009. Jeg var daglig leder og brannvernleder for Høyanger Bustadstifting, som hadde ansvaret for at dette ikke skulle skje, forteller Terje Lillehauge som er daglig leder i Nodus AS.

- Det gikk bra med leietakere og ansatte til tross for at bygget nesten brant ned, men hendelsen satte en støkk i meg og jeg så at vi kunne bli enda bedre på opplæring, sier Lillehauge.

Terje Lillehauge, Nodus AS
Terje Lillehauge, Nodus AS

- Vi startet i 2013 med å få «låne» filmklipp fra Brannvernforeningen (NBF) og Dagfinn Kalheim som var direktør i NBF den gangen, forteller Lillehauge. Deretter laget Nodus sine første kurs for egne sykehjem og omsorgsbygg.

Deretter kom flere institusjoner og ville ha samme kurset, og da gjerne med film fra lokale forhold. Dermed var Nodus i gang. Både hovedorganisasjonen VIRKE, Innovasjon Norge og Kompetanse Norge vært noen av støttespillerne til Nodus underveis.

25 år med erfaring

Lillehauge har 25 års erfaring som ansvarlig for brannsikkerheten på Høyanger Bustadstifting sine sykehjem, omsorgsbygg og kontorbygg.

- Dette har vært en viktig erfaring å ta med seg når vi lager kurs. Vi blir aldri utlært, og fornyer våre kurs hele tiden, sier Lillehauge.

- Utfordringer hos de forskjellige virksomhetene varierer, slik at vi har spisset innholdet mot ulike utfordringer i ulike bransjer.

- Eksempelvis i kurs for barnehager der vi ber om at ansatte prøver å finne gjemmesteder i sine lokaler gjennom lek med barna, slik at gjemmesteder er kartlagt i tilfelle brann, og behov for evakuering.

- Noen barn gjemmer seg når de blir redde, og det har dessverre gått med liv på grunn av dette. I en brannsituasjon er det greit å vite om barn kan gjemme seg inne i ryggen på en sofa.

- Ett annet eksempel er at dersom en bruker feil smøreolje på stoppekraner til oksygenflasker på sykehjemmet, så kan det smelle skikkelig. Det er viktig å få med kunden sine utfordringer i opplæringen, og ikke bare standard opplæring i brannvern, forklarer han.

- Våre kurs har samme kursportal som holder orden på ansatte, og som gir en god dokumentasjon ved branntilsyn.

Resultat av brann i avfallskonteiner. Brannen i huset ble påsatt i samarbeid med Høyanger Brannvesen i forbindelse med brannøvelse. Det ble brukt en 660 liter avfallsdunk plassert inntil husveggen.
Resultat av brann i avfallskonteiner. Brannen i huset ble påsatt i samarbeid med Høyanger Brannvesen i forbindelse med brannøvelse. Det ble brukt en 660 liter avfallsdunk plassert inntil husveggen.

Skuespill, illustrasjoner og tegnspråk

Lillehauge forteller at de bruker film med skuespillere, animasjoner og illustrasjoner som opplæringsform.

- Vi har kurs med tegnspråk og på språkene engelsk, arabisk og tigrinja. Vi har også laget «språkløse» kurs, til for eksempel Hydro. Kurset skal gi opplæring med kun illustrasjoner som beskriver temaet og brukes av utenlandske leverandører, sier han.

Tova Kjæmpenes er HR-sjef i Askvoll kommune.
Tova Kjæmpenes er HR-sjef i Askvoll kommune.

Sunnfjord Kommune, Hyllestad kommune og Askvoll Kommune er i porteføljen. Askvoll komme har valgt å kjøre alle ansatte gjennom kursene hvert annet år og de har god erfaring med dette.

- Etter å ha sett litt på ulike leverandører landet Askvoll kommunes valg på Nodus AS som leverandør av våre brannvernkurs. Det er lett å følge opp kursfremdriften hos de ansatte, og å sende purring om det går for trått, sier Tova Kjæmpenes, som er HR-sjef i Askvoll kommune, til Brennaktuelt.

- Overordnet sett kjenner jeg meg trygg på at våre ansatte får den nødvendige teoretiske kunnskapen som behøves som grunnlag for praktiske øvelser, og i verste fall reelle hendelser, sier hun.

- Ikke minst gir kurset et godt grunnlag for å bli mer bevisst på det å identifisere hva som kan være potensielle brannfarer, og melde disse som avvik. Dette gjør arbeidsplassen tryggere både for de ansatte og brukere av kommunens tjenester. 

Utfordringene blir tatt på alvor

- Innholdet i brannvernkursene er veldig aktuelle og tar opp temaer som er utfordrende for de enkelte fagområdene, om det dreier seg om skole, barnehage, alder- og sykehjem eller kontorlokaler, sier Kjæmpenes.

 - Dessuten gjør bruk av film, animasjon og illustrasjoner at fagstoffet er lettere å huske. HR-sjefen fortsetter:

- På grunn av et sammensatt behov for arbeidsflyt mellom kompetanse-, kurs- og medarbeidersamtaleplattformen har vi valgt en annen leverandør som kursplattform. Likevel fortsetter vi samarbeidet med Nodus på grunn av kvaliteten på kursporteføljen.

- Utover disse brannvernkursene har jeg ytret et ønske om å kunne samarbeide om å lage et kurs innen beredskapsarbeid, altså hvordan vi lager en beredskapsplan på overordnet- og sektornivå med maler, og risiko- og sårbarhetsanalyser, og ikke minst hvordan gjennomføre Sikker jobbanalyse (SJA), avslutter HR-sjefen. 

Lokale forhold

Nodus har laget flere kurs ute hos kunder av lokale forhold, og da med deres ansatte som skuespillere.

- Vi starter alltid med en kartlegging av hvilke branntiltak kunden har, tilstanden på bygget, rutiner, instrukser og tidligere avvik, forteller Lillehauge.

- Vi finner gjerne nye utfordringer, der tiltak bør settes inn og instrukser og rutiner må oppdateres.

- Nå er vi snart ferdig med et nytt spennende prosjekt, der vi har skreddersydd nettkurs i forebyggende brannvern for høyskoler. Norges Handelshøyskole er først ute og skal ta i bruk kurset til høsten. Det meste av kurset er laget hos kunden, som også benyttet anledningen til å oppdatere sine instrukser og rutiner. Resultatet kan kunden kan jobbe videre med, forteller Lillehauge.

- Det er i tillegg mange engelsk talende på NHH, så produsenten av kursportalen fikk utfordringen med å lage en kursportal som har muligheten for andre språk i form av tale, det vil si et helt eget kurs. Kursportalen er programmert slik at alle kursdeltakere blir registrert som om det tar samme kurset. Dette ble svært vellykket og er nytt i bransjen. I tillegg vil kursportalen kobles til Feide, slik at ansatte kun logger inn ett sted.

Kommersielle, men ...

Vi er kommersielle, men er også med og sprer budskap for å bedre brannsikkerheten ved å legge ut filmer for gratis bruk, sier Lillehauge.

- Eksempelvis en film vi produserte for mange år siden, der vi ville advare om farene ved bruk av levende lys. Vi hadde få visninger av filmen fram til for et par år siden, og da tok det plutselig helt av i flere land.

- Vi har nå passert 3 millioner visninger og får mange tilbakemeldinger og spørsmål på flere ulike språk. Mange spør om hvordan det gikk med Molly, som er hunden i filmen. Skuespilleren og brannmannen Roger Midtbø er det ingen som spør etter, avslutter Terje Lillehauge med en liten latter.

Klipp fra temaet «Hjelp andre å evakuere» Temaet i kurset handler om å hjelpe bevegelseshemmede, synshemmede, barn og andre som er usikre på hva som skjer og hvordan de kommer seg ut.
Klipp fra temaet «Hjelp andre å evakuere» Temaet i kurset handler om å hjelpe bevegelseshemmede, synshemmede, barn og andre som er usikre på hva som skjer og hvordan de kommer seg ut.

https://www.youtube.com/watch?v=3uvsCR-kd0I

Se flere filmer fra Nodus her:

https://www.youtube.com/watch?v=QydwDGFB5MY&t=37s

https://www.youtube.com/watch?v=XnUVrmF2c3w&t=18s

 

Powered by Labrador CMS