Vil tydeliggjøre fakta rundt brannteknisk klassifisering

Bergene Holm har fått flere henvendelser om hva som er riktig rundt trekledninger; brannytelse, vedlikehold med mer og ønsker nå å tydeliggjøre fakta. De opplever at alt fra bransjekolleger, byggmestere, entreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører har mange spørsmål knyttet til bruk av både ubehandlet og behandlet ytre trekledning.

Publisert Sist oppdatert

- I forhold til usikkerheten i bransjen har vi i Bergene Holm behov for å tydeliggjøre noen fakta, sier kommunikasjonsdirektør Tone Bente Bergene Holm og produktsjef Lars Gulbrandsen.

- Bergene Holm har i 75 år levert trelast og trekledninger til det norske hus- og hyttemarkedet. Alle ytterkledninger er fremstilt av miljøsertifisert tømmer og foredling frem til ferdig kledning er gjennomført etter anerkjente kontrollordninger og i henhold til gjeldende regelverk.

- Alle våre kledninger, både ubehandlede, impregnerte, beisede og malte kledninger, har gjennomgått omfattende tester på ytelse ved anerkjente testinstitutt. Alle kledningene oppnår brannklasse D, og dermed også preakseptert ytelse, forteller Gulbrandsen.

- Med alle våre kledninger følger i tillegg miljødokumentasjon slik som EPD (Environmental Product Declaration), ECOproduct og BREEAM NOR, samt informasjon om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), forklarer Bergene Holm.

- Når det gjelder vedlikehold, eller ønske om et påfølgende strøk med maling etter at kledningen er montert, verserer det påstander om at det ikke finnes systembehandlinger og løsninger som opprettholder brannytelse ved etterbehandling etter montering. Dette er ikke riktig, sier hun.

Til både beisede og malte kledninger benytter Bergene Holm produkter fra Teknos, som har et godt rennomé i bransjen.

- Alle produktene har gjennomgått omfattende ytelsestester med resultater som sikrer videre brannteknisk klassifisering og en kledning som opprettholder klasse D på vegg. Det vil sikkert også være andre malingsprodusenter som kan vise til tilsvarende resultater som Teknos, sier Bergene Holm.

Firmaet har også impregnerte løsninger både for gran- og furukledninger. Blant annet et produkt kalt NORD, som er kledninger impregnert med en organisk, høyt konsentrert råtehemmende middel og pigmentert.

- Både NORD-behandlingen og den vanlige trykkimpregnerte behandlingen er testet og oppnår preakseptert ytelse og klasse D, forteller Gulbrandsen.

Neste år lanserer Bergene Holm, i samarbeid med Teknos, to nye kolleksjoner med system- behandlede kledninger.

- Alle er selvfølgelig grundig testet og med all dokumentasjon på plass, poengterer Kommunikasjonsdirektøren.

- Hvordan har feil brannklassifisering av ytre trekledning påvirket omsetningen av deres produkter?

- Det er ikke tvil om at pandemien har satt hele trelastmarkedet i ubalanse, både i Norge og internasjonalt. Det er derfor vanskelig å vite hva som er hva av årsak-virkning. Det har vært vanskelig å tilfredsstille markedet på alle områder. NORD-kolleksjonen vår som består av en rekke kledninger, har hatt stor suksess i markedet siden lansering for tre år siden. NORD er et produkt vi er alene om og hvor vi så en markant indeksøkning også før pandemien, sier produksjefen til Brennaktuelt.

- Tilsynet som gjennomføres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er dette noe dere er berørt av?

- Vi har som produsent ansvar for produktene våre når de forlater vår tomt, og har hele tiden lagt vekt på å tilfredsstille regelverk og dokumentere våre produkters ytelser, sier Bergene Holm.

- DiBK har jo tidligere i høst varslet et tilsyn hos produsenter, importører og distributører av behandlet utvendig kledning. Vi har imøtesett dette tilsynet og denne uken har vi levert en komplett pakke med informasjonen, dokumentasjonen og testene som DiBK har etterspurt, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS