Trøndelag Brann- og redningstjeneste er et interkommunalt selskap og eies av de seks kommunene Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Frøya, Oppdal og Rennebu. I september i fjor la administrasjonen i Trondheim kommune ifølge Adresseavisen frem et budsjettforslag der TBRT fikk 9,1 millioner kroner mindre enn det pris- og lønnsveksten skulle tilsi. 

Tjenesten har siden da hatt jevn dialog med eierkommunene, men fortsatt er det en differanse på 6 millioner kroner mellom behov og det de får å rutte med.

Blir vanskelig

- Problemet er at vi ikke har fått kompensert for pris- og lønnsvekst de siste tre årene. Når vi skal utføre de samme oppgavene for en pengesum som er blitt mindre verdt så blir det vanskelig for oss, sier brannsjef i TBRT, Torbjørn Mælhumsveen.

Han opplyser at TBRT fortsatt er i dialog med eierkommunene og jobber for å få mer penger, men legger til at det er heller ikke er så enkelt for kommunene som også har store økonomiske utfordringer.

- De er jo klar over at vi ikke har fått kompensasjon for inflasjon og økte lønninger. Nå håper vi å få mer handlingsrom neste år. På kort sikt vil ikke dette få veldig alvorlige konsekvenser, men på lang sikt er det en dårlig trend der vi vil få stadig større problemer med å opprettholde bemanningen.

Det interkommunale selskapet har rundt 330 ansatte. Omtrent en tredjedel av disse jobber i trehusbyen Trondheim. En risikoanalyse viser at det må være minst 22 personer på vakt hele døgnet på de fire brannstasjonene i trønderhovedstaden.

Trenger høyere grunnbemanning

- Brann og redning har en minimumsbemanning som vi jobber for å opprettholde. Skal du ha 22 på vakt så må grunnbemanningen være høyere for å håndtere ferier, kurs og andre fravær som er normale i arbeidslivet. Vi sliter med å få til dette og da må vi kompensere på andre måter.

- På hvilken måte kompenserer dere?

Når vi skal utføre de samme oppgavene for en pengesum som er blitt mindre verdt, så blir det vanskelig for oss.

- Når vi rykker ut greier vi ikke å ha alle enhetene operative samtidig og må velge ut fra hendelsestype. For eksempel kan det hende at vi må velge om vi skal bemanne en tankbil, en mannskapsvogn eller en fremskutt enhet. Noen må også ha dobbeltfunksjoner, for eksempel at personellet på båten (skipper eller maskinist) må dekke beredskap på land eller i mannskapsbil, sier brannsjefen.

Mæhlumsveen mener imidlertid folk ikke trenger å gå rundt og være redde for at beredskapen er for dårlig i Trondheim, som gjennom årene har opplevd flere store branner. En av de mest kjente er den i 2002 da et helt kvartal i Nordre gate ble flammenes rov.

- Den brannen ville vi ikke ha greid å slokke om vi var hundre mann på vakt heller. Det viktigste vi gjør i er det forebyggende arbeidet og der er det gjort veldig mye bra de siste 20 årene.

Tett trehusbebyggelse

En betydelig del av det forebyggende arbeidet i TBRT handler om tilsyn i regionens bygningsmasse. De tilser at sikkerhets- og varslingsrutiner er gode og oppdaterte, forsikrer seg om at sprinkleranlegg, brannskille og frie rømningsveier er tilfredsstillende og gjør tiltak som forebygger at brann sprer seg fra et bygg til et annet. Trondheim har Nordens største sammenhengende område med tett trehusbebyggelse, spesielt i områdene på Møllenberg, Rosenborg og Kirkesletten.

- På Møllenberg går vi kvartal for kvartal, fører tilsyn og pålegger utbedring og brannsikring av byggene på alle mulige måter. Forebygging handler egentlig om all infrastruktur og bygg i området vårt, enten det er næringsbygg, Nidarosdomen, boliger eller brygger i Kjøpmannsgata. Opplæring av huseierne er en del av dette arbeidet, forklarer brannsjefen.

Trondheim er en universitetsby med nesten 40 000 studenter gjennom skoleåret. Stor rift om tak over hodet gjør at det er et godt marked for å leie ut til denne befolkningsgruppen. På nevnte Møllenberg er 50 prosent av innbyggerne studenter og det er en høy grad av hyblifisering. På nettsidene henvender TBRT seg spesielt til studentene og ber dem om å sjekke at utleierne tar brannsikkerheten på alvor.