Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) mottar Totalberedskapskommisjonens rapport av kommisjonsleder Harald Sunde.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) mottar Totalberedskapskommisjonens rapport av kommisjonsleder Harald Sunde.

Nordmenn må bli bedre forberedt på kriser!

Regjeringen ga 21. januar 2022 Totalberedskapskommisjonen i oppdrag å vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskap, samt å komme med forslag om hvordan samfunnets samlede ressurser bør innrettes for å styrke samfunnssikkerheten og beredskapen. I dag tok Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i mot totalberedskapskommisjonens rapport.

Publisert Sist oppdatert
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Da vi satte ned Totalberedskapskommisjonen visste vi at det ville være nødvendig å prioritere trygghet i Norge. Derfor er jeg glad for at vi nå får kommisjonen sin rapport i dag og jeg ser frem til å sette meg inn i rapporten, sa Mehl under pressekonferansen.

Beredskapskommisjonen mener folk i Norge må være bedre forberedt på kriser. Myndighetene bør rådgi om antall dager folk må klare seg selv ved forsyningssvikt, heter det i rapporten.

– Vi lever i en tid med store endringer og store konsekvenser. Og tiden for å prioritere sikkerhet og beredskap er nå. Vi trenger et taktskifte i vårt beredskapsarbeid.

Det sa Totalberedskapskommisjonen leder, tidligere forsvarssjef Harald Sunde, da han mandag overleverte kommisjonens rapport til Enger Mehl.

– Vi har evaluert dagens beredskap og ser at vi har et godt utgangspunkt, men at vi har et betydelig behov for å forbedre beredskapen og nytenkning, sa han.

Han mener at kommunenes evne til helhetlig planlegging og krisehåndtering må styrkes og at beredskapen må bygges nedenfra.

– Vi må alle ha våre egne beredskapslagre, sier Sunde.

Kommisjonen mener at regjeringen må rette større oppmerksomhet mot alvoret i risiko- og trusselbildet, og at rådene om egenberedskap må forsterkes.

– Rådene bør derfor utvides med omtale av det øvre krisespektret. Dette omfatter både antall dager befolkningen må kunne klare seg selv ved forsyningssvikt, og en tydeliggjøring av hvilke scenarioer det må tas høyde for.

- Vi trenger et taktskifte i vårt beredskapsarbeid.

Harald Sunde

Må kunne mer enn egenberedskap

Kommisjonen mener også vi trenger en motstandsdyktig og utholdende befolkning. De mener at nordmenn må kunne mer enn egenberedskap, men at også skoleverket, frivillige organisasjoner og verkeplikt bør bidra til å bygge beredskapskompetanse i samfunnet.

De foreslår regionale og nasjonale kurs om totalforsvar, samfunnssikkerhet og beredskap som skal tilbys ledere i frivilligheten, organisasjoner og næringslivet.

Videre foreslår utvalget at lokalt og regionalt nivå i beredskapen må styrkes, og at det nordiske beredskapssamarbeidet må utvides.

De vektlegger også at beredskapsrollen til frivillige organisasjoner må styrkes. Det samme må forsyningssikkerheten.

Bare to måneder etter at kommisjonen startet sitt arbeid, gikk Russland til angrep på Ukraina.

Emilie Enger Mehl

– Trusselbildet har endret seg

Mehl sier at statens grunnleggende oppgave er å sikre trygghet for sine innbyggere, uansett hvor man bor i landet.

Totalberedskapskommisjonen leder og tidligere forsvarssjef, Harald Sunde.
Totalberedskapskommisjonen leder og tidligere forsvarssjef, Harald Sunde.

– Jeg mener det er avgjørende å kartlegge styrker og svakheter i den sivile beredskapen. Sist dette ble sett i sammenheng var da sårbarhetsutvalget fremla sin utredning i 2000. Trusselbildet har endret seg vesentlig siden den gang. Denne rapporten vil bli et viktig verktøy for å utvikle beredskap som står seg for fremtiden, sier justis- og beredskapsministeren.

– Bare to måneder etter at kommisjonen startet sitt arbeid, gikk Russland til angrep på Ukraina. Det dannet et alvorlig bakteppe for kommisjonens arbeid, og gjør det ekstra viktig, sier Mehl.

Totalberedskapskommisjonens rapport vil i løpet av kort tid bli sendt på offentlig høring, i likhet med Forsvarskommisjonens rapport.

Rett til å føle seg trygge

- Vi i LO hadde det samme budskapet til både Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen. Folk må ha rett til å føle seg trygge, uavhengig av hvor de bor eller hva de gjør, sier LO-sekretær og kommisjonsmedlem Are Tomasgard.

I innspillet til begge kommisjonene understreker LO verdien av en sterk offentlig og statlig sektor, behovet for nærberedskap der folk bor, og at det må satses på innovasjon også innenfor beredskap.

Folk må ha rett til å føle seg trygge, uavhengig av hvor de bor eller hva de gjør.

Are Tomasgard

- LOs medlemmer er til stede over hele bredden av den nasjonale totalberedskapen. De jobber for at folk skal ha trygghet. Trygghet på jobben og trygghet i hverdagen. Trygghet i møte med konflikt, krise og krig. Trygghet er grunnlaget for et velfungerende samfunn, ikke minst når det handler om beredskapen vår, slår Tomasgard fast.

Hvis folk føler seg trygge, så får de også tillit til at samfunnet fungerer. De får tillit til hverandre, og til å samarbeide med hverandre.

- Vi har samarbeidet så godt med hverandre her i landet at den norske modellen har blitt en eksportartikkel vi kan være stolte av, slo LO-sekretær Are Tomasgard fast.

YS sier de forventer at regjeringen leser rapporten nøye og følger opp de viktigste anbefalingene med tilstrekkelig ressurser og midler.

Økt tilskudd til frivilligheten

Dersom det ikke tas grep for å styrke frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner, kan dette føre til at de ikke kan bidra som i dag.

Totalberedskapskommisjonen:

Lederen for totalberedskapskommisjonen er tidligere forsvarssjef og Senterpartimedlem Harald Sunde.

I tillegg består kommisjonen av følgende medlemmer:

Ordfører Anne Rygh Pedersen, Tønsberg, sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen, Nittedal, konsernsjef Christian Stav, Steinkjer, sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, Oslo, politimester Ellen Katrine Hætta, Sør-Varanger, direktør Jon Halvorsen, Nordre Follo, direktør Cecilie Daae, Oslo, forbundsleder Ola Yttre, Skjåk, sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg, Lillesand, ordfører Ida Stuberg, Inderøy, styreleder Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum, professor Odd Jarl Borch, Bodø, statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, Tromsø, LO-sekretær Are Tomasgard, Lillestrøm og regiondirektør Tone Grindland, Stavanger.

– Kommisjonen anbefaler derfor at frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner styrkes gjennom en reell økonomisk satsing. Blant annet foreslår kommisjonen at tilskuddene økes, heter det i rapporten.

De mener også at «frivilligheten ikke skal måtte betale for å bidra til å redde liv». Kommisjonen peker derfor blant annet på at ny teknologi som er nødvendig for effektivt samarbeid med det offentlige, må være kostnadsfritt for frivillig sektor.

Videre anbefales avgiftsfritak for kjøretøy og utstyr for den frivillige redningstjenesten.

– Hvis regjeringen følger opp dette, er det gode nyheter for den lokale beredskapen. Frivillige som har brukt mye fritid på dugnad for å betale statlige avgifter, kan med et avgiftsfritak bruke tid og krefter på øvelser og innsats i kriser, sier beredskapsleder Anders Thorheim i Røde Kors i en uttalelse til NTB.

Powered by Labrador CMS