Luftambulansetjenesten er solgt til Ancala Partners for 1,5 milliarder

Babcock International i Norge blir Avincis. Ancala Partners har fullført oppkjøpet av Babcock Internationals luftfartsvirksomhet innen beredskap i Iberia, Italia og Norden. Selskapet har blitt omdøpt til Avincis. Ancala Partners har fullført oppkjøpet av Babcock Internationals luftfartsvirksomhet innen beredskap i Iberia, Italia og Norden. Selskapet får navnet Avincis.

Publisert Sist oppdatert

Ancala Partners kunngjorde i dag at de har fullført oppkjøpet av Babcocks luftfartsvirksomhet innen beredskap i Spania, Portugal, Italia, Norge, Sverige og Finland for 136,2 millioner euro på vegne av sine fond. Ancala er en erfaren investor innen kritisk infrastruktur.

Virksomheten, som har blitt omdøpt til Avincis, leverer luftambulansetjenester, brannslukking fra luften, og søk- og redningstjenester. Dette skjer hovedsakelig gjennom kontrakter med lokale og nasjonale myndigheter. Avincis opererer en flåte på over 220 luftfartøy, hvorav omtrent halvparten er eid. Fartøyene er fordelt på over 160 baser.

Viktige stillinger

Avincis vil bli ledet av påtroppende administrerende direktør John Boag. Han har 38 års erfaring i luftfartsindustrien i Australia, Europa, Asia og Nord- og Sør-Amerika. Han var tidligere administrerende direktør i Cobham Aviation Services Australia, et luftfartsselskap som leverer spesialiserte luftfartsløsninger til offentlige og private kunder. Før Cobham var han administrerende direktør for Babcock Internationals Australasian Aviation Division.

Ancala har også utnevnt Kim Gillis som leder av Avincis Advisory Board. Gillis var tidligere styreleder i Cobham Aviation Services Australia og tidligere visepresident og administrerende direktør for Boeing Defense Australia.

Neal Misell forlater virksomheten og stillingen som CEO.

Oppkjøp og navneendring

Lee Mellor, partner i Ancala, har følgende kommentar til oppkjøpet og navneendringen:

- Avincis, som er dannet gjennom utskilling av noen av beredskapsfunksjonene i Babcock International, demonstrerer Ancalas evne til å identifisere og gjennomføre differensierte investeringsmuligheter. Vi ser frem til å samarbeide med John, Kim og Avincis-teamet for å fortsette den sikre og pålitelige leveransen av samfunnskritiske luftfartstjenester til lokalsamfunn over hele Iberia, Italia og Norden.

- Jeg vil gjerne takke Neal Misell for hans ledelse av virksomheten, og ønsker ham det beste for fremtiden. sier han i en pressemelding.

John Boag, nyutnevnt CEO i Avincis, gir følgende kommentar:

- Jeg er stolt over å bli med i Avincis-teamet. Vi har klare planer om vekst og forbedring av virksomheten vår. Avincis er en viktig europeisk aktør innen søk og redning, ledende innen brannslokking og helt i tet innen akuttmedisinske tjenester. Vi vil fortsette å tilby våre tjenester med et sterkt fokus på sikkerhet, operasjonell dyktighet og effektivitet, samtidig som vi søker å utnytte ny teknologi.

Om Avincis:

Avincis er Europas ledende og største luftfartsvirksomhet innen beredskap. Selskapet leverer kritiske luftfartstjenester til sivil sektor for å bidra til å redde liv og beskytte lokalsamfunn og miljø. Avincis tilbyr luftambulansetjenester, redningstjenester (SAR) og brannslukking fra luften (AFF). Videre er Avincis i forkant når det gjelder UAV-teknologi og ubemannede luftfartøy for nødetater. Avincis har et sterkt ESG-engasjement og engasjement for bærekraftig luftfart.

Avincis opererer på globalt nivå, hjemmehørende i Spania, Italia, Norge, Sverige, Portugal og Finland, og med virksomhet i Chile og Mosambik.

Om Ancala Partners:

Ancala Partners LLP er en uavhengig investeringsforvalter som fokuserer på å levere økt avkastning fra investeringer i infrastruktur i mellommarkedet over hele Europa. Ancala bruker en proaktiv tilnærming til etablering og forvaltning av investeringer for å skape verdier for sine interessenter.

Powered by Labrador CMS