PST får 100 millioner for å styrke sikkerheten

Regjeringen foreslår å bruke 100 millioner kroner på Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å styrke sikkerheten, særlig i nord. Innsatsen skal rettes mot fremmed etterretning, sammensatte trusler og for økt tilstedeværelse i nordområdene.

Publisert

Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

- Vi foreslår derfor en rekke tiltak for å trygge Norge. Vi må forebygge, oppdage og motvirke etterretning, sabotasje og påvirkning fra fremmede stater i Norge. Det arbeidet vil vi styrke med totalt 100 millioner kroner, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), til NTB.

PST vurderer trusselbildet i Norge fortløpende og følger situasjonen tett. De vurderer etterretningstrusselen fra Russland i Norge som økt i disse dager.

– Derfor vil vi styrke PST og politiet med personell og utstyr, som skal gi økt operativ evne og tilstedeværelse, særlig i våre nordligste fylker.

-Vi styrker dette arbeidet med 57 millioner kroner, som skal gå til den nye enheten i politiet og PST mot sammensatte trusler, samt økt kontraetterretning og tilstedeværelse i Nord-Norge, sier Mehl.

Hun opplyser at det samtidig er behov på utstyrsfronten slik at PST i enda større grad skal kunne avdekke fremmed aktivitet i Norge.

– I tillegg skal PST få 45 millioner kroner til utstyr som skal brukes til å innhente og sammenstille informasjon og avdekke frem­mede staters aktivitet i Norge, sier justis- og beredskapsministeren.

Regjeringen vil i dette perspektivet også sørge for bedret kontroll på Svalbard, og foreslår 8 millioner kroner til innføring av sporadisk personkontroll på Svalbard.

Kilde: NTB

Powered by Labrador CMS