Delar av vedlikeholdet på F-35 kampfly flyttes fra Italia til Norge.
Delar av vedlikeholdet på F-35 kampfly flyttes fra Italia til Norge.

Styrker nasjonal beredskap og flytter vedlikehold av F-35 fra Italia til Norge

For å styrke nasjonal kompetanse og øke operativ tilgjengelighet, skal det etableres et depot for vedlikehold av F-35-skrog på Rygge.

Publisert

Dette kommer i tillegg til F-35 sin globale vedlikeholdsløsning.

– Av hensym til egen beredskap er nasjonal kapasitet å foretrekke fremfor bruk av utanlandske aktører til vedlikehold på F-35. Vi må ha sikker tilgang til hjelp når vi trenger det mest. Vi flytter nå deler av vedlikeholdet hjem til Norge fra Italia. Jeg er veldig fornøyd med at KAMS nå skal få mer av vedlikeholdet på kampflyene våre, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Depotet skal eies og blir drevet av Kongsberg Aviation Maintance Systems (KAMS) og kommer i tillegg til motordepotet som har vært operativt siden fjoråret.

– Forsvaret har meldt om utfordringer knyttet til tilgjengelighet av kampflyflåten, primært grunngitt manglende kapasitet i egen driftsorganisasjon. Det er satt i verk flere tiltak for å styrke kapasiteten. Dimensjonering av dette depotet vil bli ei nasjonalt supplement til Luftforsvarets vedlikeholdskapasitet, sier forsvarsminister Gram (Sp).

- Vi har varslet at regjeringen vil investere tungt i vårt nasjonale forsvar. Det handler om vår felles trygghet. Det er viktig at investeringene også bygger norsk forsvarsindustri. På den måten sikrer vi trygghet, bygger industri og skaper arbeidsplassar i hele Norge, uttaler finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Kongsberg planlegger store investeringer knyttet til ferdigstilling og drift av det norske depotet. Det er en forutsetning at vedlikeholdet som blir tilbudt er konkurransemessig priset. Forholdet mellom leverandører og Forsvaret må bygges på hva som gir mest kampkraft og forsvarsevne. En sterk intern kapasitet i Forsvaret er viktig, og samtidig spiller norsk industri og næringsliv en viktig rolle.

Brukervedlikehold av F-35 vil fremdeles utføres av Luftforsvaret på hovedbasen på Ørland, mens tungt vedlikeholdsarbeid vil gjennomføres på det regionale depotet i Cameri, Italia, i samsvar med norske forpliktelser i det flernasjonale F-35- programmet.

Les meir her: KONGSBERG to establish new depot for F-35 maintenance in Norway - Kongsberg Defence & Aerospace

Kilde: regjeringen

Powered by Labrador CMS