Flyfoto av Kongshavn Nord til høyre i bildet og Grønlia til venstre i bildet. Alnaelva renner ut mellom Grønlia og Kongshavn.
Flyfoto av Kongshavn Nord til høyre i bildet og Grønlia til venstre i bildet. Alnaelva renner ut mellom Grønlia og Kongshavn.

Vil gjøre Oslo tryggere ved å etablere  beredskapshavn

Oslo må styrke beredskapen og har behov for en ny felles havn for nødetatene. Ønsket er at beredskapsetatene nå samles i en ny kraftfull beredskapshavn. Dette vil ruste landet bedre når noe inntreffer.

Publisert Sist oppdatert

- Oslo har behov for å styrke sjøberedskapen. Dersom nødetatene samles på ett sted står vi bedre rustet når noe inntreffer. En samlokalisering vil styrke beredskapen og gjøre Oslo tryggere, sier beredskapssjef i Oslo, Ann Kristin Brunborg, i en pressemelding fra Oslo Havn KS.

Beredskapssjef i Oslo, Ann Kristin Brunborg.
Beredskapssjef i Oslo, Ann Kristin Brunborg.

Nødetatene samler kreftene 

Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn har sett på mulighetene for å etablere en felles beredskapshavn for sjøtjenestene på Kongshavn Nord.

Arbeidet startet i 2022 og har vært ledet av Oslo Havn. Det er et ønske at beredskapsetatene samles i en ny kraftfull beredskapshavn. I dag er de spredt på Akershusstranda, Vippetangen og Sjursøya. 

Nødetatene er samstemte i at Oslo blir tryggere, hvis det etableres en felles beredskapshavn. 

- Politiet har behov for en god lokalisering av tjenestene våre på sjøen, og en samlokalisering vil kunne gi positive effekter for beredskapen, sier leder for felles operativ tjeneste, Martin Strand i Oslo politidistrikt.

Brannbåter på Vippetangen 

Brann- og redningsetaten (BRE) presiserer viktigheten av rask utrykning og nærhet til den nye sentrum brannstasjon for sine båter. Brannbåtene vil fortsatt ligge på Vippetangen eller Langkaia.

Jon Myroldhaug i Brann- og redningsetaten i Oslo.
Jon Myroldhaug i Brann- og redningsetaten i Oslo.

Vi er opptatt av å sikre en raskest mulig utrykning ved tidskritiske hendelser, og må opprettholde nærhet mellom brannstasjon og brannbåter.

Jon Myroldhaug i OBRE

- Vi er opptatt av å sikre en raskest mulig utrykning ved tidskritiske hendelser, og må opprettholde nærhet mellom brannstasjon og brannbåter slik vi har i dag. Vi ser positivt på muligheten til å samle materiell og utstyr til oljevernberedskap på Kongshavn, fordi kravene til utrykningstid ikke vil være like høye for denne tjenesten, sier brannsjef Jon Myroldhaug i Brann- og redningsetaten i Oslo.

Lavt klimaavtrykk 

Planene for ny beredskapshavn er tegnet av Nordic Office of Architecture. De viser at det er mulig å etablere en beredskapshavn med nødvendige fasiliteter og kaiplasser på Kongshavn Nord. 

- Ved å etablere flytende kaianlegg for beredskapshavna, unngår vi mudring og utfyllinger i sjøen på Kongshavn Nord. Det er en snill måte å utvikle området på og bra for miljøet, sier Ingvar M. Mathisen, Havnedirektør i Oslo Havn. 

Ingvar M. Mathisen, Havnedirektør i Oslo Havn.
Ingvar M. Mathisen, Havnedirektør i Oslo Havn.

Politiets sjøtjeneste og Beredskapstroppen vil få faste plasser til sine båter i det flytende kaianlegget. Det blir også plass til Bymiljøetaten og Oslo Havns båter. I en nødsituasjon vil disse kunne stilles til disposisjon for nødetatene. Slik styrkes beredskapen ytterligere.

Statsforvalteren, Vann- og avløpsetaten, Tolletaten og taubåtberedskap er tiltenkt kaiplasser i det nye anlegget.

På land er det tegnet inn verksteder, ramper, skipshall, lager, garasjer, garderober og et kontorbygg på seks-syv etasjer.

Flere friarealer på Hovedøya

Bymiljøetaten har i dag to arbeidsstasjoner på Hovedøya, hvor de oppbevarer utstyr til drift og vedlikehold av øyene i Oslofjorden. 

- Prosjektet er svært spennende. Vi kan samle båter og utstyr på Kongshavn Nord og frigjøre attraktive arealer på øyene for byens befolkning, sier Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Bymiljøetaten.

En felles beredskapshavn på Kongshavn vil frigjøre attraktive arealer og bygninger i Byhavna. Det gir mer plass til byliv for Oslos innbyggere.

- Oslo Havn kan samle sin administrasjon og operative tjenester på Kongshavn Nord. Da får vi tettere daglig kontakt med de andre sjøtjenestene, sier Mathisen.

Ideell plassering 

- Slik vi vurderer det, er det ingen andre steder i Byhavna eller Sydhavna som er bedre egnet til beredskapshavn. Kongshavn Nord er ideell med tanke på utrykning til hendelser i Fjordbyen, øyene i Oslofjorden og den kommersielle havna, sier Mathisen i Oslo Havn. 

Illustrasjon som viser dagens plassering av beredskapsetatene og Oslo Havn, Bymiljøetaten og Statsforvalter sine båter. Det røde punktet viser Kongshavn Nord, som kan være aktuell lokasjon for samlet beredskapshavn.
Illustrasjon som viser dagens plassering av beredskapsetatene og Oslo Havn, Bymiljøetaten og Statsforvalter sine båter. Det røde punktet viser Kongshavn Nord, som kan være aktuell lokasjon for samlet beredskapshavn.
Powered by Labrador CMS