Ny guide omsetter teoretisk brannforskning til praktisk beredskap

For første gang har NFPA gitt ut en guide som ser teoretisk brannforskning i sammenheng med praktisk brannberedskap. Guiden har satt sammen alt man har av kunnskap om bygningskonstruksjoner, hvordan folk bor, hvordan branner normalt utvikler seg, dødsbranner, hvordan sikkerheten til brannmannskapene skal ivaretas og hvordan en brann best kan bekjempes, og utviklet en prosedyre som kan brukes både til øving og i innsatssituasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Guiden heter NFPA 1700 Guide for Structural Fire Fighting, og ser teoretisk branndynamikk i sammenheng med responsstrategi, taktikk og beste praksis når det gjelder brannvesenets innsats i en brann.

Det var brannsjefen i Kansas som i 2014 tok kontakt med NFPA og kom med et ønske om en guidebok som kunne fylle hullet mellom teoretisk brannforskning og praktisk brannberedskap. Forslaget ble også støttet av blant annet the International Association of Fire Chiefs (IAFC), National Institute for Safety and Health (NIOSH), UL Firefighter Safety Research Institute og the International Society of Fire Service Instructors (ISFSI). Målsetningen var å sørge for at metodene som benyttes av brannvesen rundt omkring skulle være basert på vitenskap, og ikke kun på erfaring og historikk.

Basert på teori og praksis

Guiden som nå foreligger er på 13 kapitler, og gir anbefalinger for standard innsatsprosedyre basert på storskala testing av branner i bygningskonstruksjoner. Også resultater fra forskning på dødsbranner er med i grunnlaget for prosedyren. Basert på kunnskap om blant annet hvordan folk bor, hvordan bygningene er konstruert, hvordan branner normalt utvikler seg og hvordan de best kan slokkes, hvordan sikkerheten til innsatspersonellet skal ivaretas ved hjelp av bekledning og beskyttelsesutstyr og hvor mye innsatspersonell som vil være nødvendig, så har man kommet frem til en prosedyre som brannmannskapene både kan øve på og bruke i innsatssituasjoner.

Teknisk komite

Det er en internasjonalt sammensatt teknisk komite i regi av NFPA som har utarbeidet denne guiden. Den består av 27 medlemmer med bakgrunn fra brann- og redningsvesenet, forsikringsbransjen, brannforskere, tekniske eksperter og andre som er engasjert i forskning på branndynamikk fra USA, Canada, Tyskland og Belgia.

NFPA 921 Guide om Fire and Explosion Investigations er benyttet som modell for hvordan man skal omdanne kunnskap om teoretisk branndynamikk til praktiske metoder som kan brukes i innsatser.

Kilde og mer informasjon:

https://community.nfpa.org/community/nfpa-today/blog/2020/11/04/new-nfpa-1700-guide-for-structural-fire-fighting-provides-evidence-based-recommendations

Powered by Labrador CMS