DSB med mal for evaluering av hvordan virksomheter taklet covid-19

Det er viktig å lære av kriser. Derfor har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap laget en mal for evaluering av hvordan virksomheter taklet utbruddet av covid-19. Denne kan alle ha nytte av å gjennomgå, men den er spesielt viktig for virksomheter som ivaretar samfunnskritiske oppgaver.

Publisert Sist oppdatert

Virksomhetene skal evaluere seg selv i forhold til hvor godt forberedt de var på en pandemi, og hvordan de taklet det.

- Formålet med all evaluering etter hendelser og kriser, er å finne læringspunkter. Klarer vi det, så kan vi bruke lærdommen fra denne hendelsen både til å forebygge og til å håndtere nye hendelser på en bedre måte, sier Elisabeth Longva som er avdelingsdirektør i DSB i en pressemelding.

Link til malen i bildet.
Link til malen i bildet.

Malen skal tilpasses virksomheten

DSB skriver at malen fremhever temaer og problemstillinger som direktoratet mener er viktige å belyse. Malen bør likevel justeres og tilpasses den enkelte virksomhet, slik at den gir mest mulig nyttig informasjon for den aktuelle virksomheten.

Ved hjelp av malen kan virksomhetene kartlegge hvor godt forberedt de var på et alvorlig pandemiutbrudd. Sentrale spørsmål er hvordan krisen har påvirket virksomheten og hvordan virksomheten har håndtert krisen.

Lære av feil

Målsetningen med evalueringen skal være å lære, slik at virksomheten ikke skal gjøre de samme feilene ved neste korsvei. DSB understreker at evalueringen ikke skal være en kartlegging for å finne syndebukker i organisasjonen. Derfor skriver DSB at evalueringen ikke utlukkende skal se etter forbedringspunkter, men også fremheve positive og negative læringspunkter. Virksomhetene skal reflektere over årsakssammenhenger, og stille seg spørsmålene hvorfor det gikk som det gikk og hva som kunne ha vært gjort annerledes.

Kilde og mer informasjon:

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2020/ny-mal-for-evaluering-av-covid-19-handteringen/

Powered by Labrador CMS