Administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, Kirsti Kierulf.
Administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, Kirsti Kierulf.

Gjerdrumrapporten: Bekymret over mengden nye oppgaver

– Det er flere gode forslag å stille seg bak i rapporten fra Gjerdrumutvalget, men dersom vi skal etterleve alle pliktene som den legger opp til blir det mange nye oppgaver i norske kommuner, sier administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. De er bekymret for hvor kompetansen og pengene skal hentes fra.

Publisert

Gjerdrumutvalgets rapport, som nå er på høring, beskriver hva som må til for at Norge skal sikre bedre håndtering av risikoen rundt kvikkleireskred. Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har sammen med kommunene gjennomgått rapporten og kommunenes potensielle nye oppgaver er et tilbakevendende tema. 

Etter skredet som tok 10 menneskeliv i desember 2020 har Gjerdrumutvalget jobbet med en rapport som forteller hvordan vi skal sikre at liknende ulykker ikke skjer igjen.

– Det er ikke usannsynlig at noe liknende kommer til å skje igjen. Det vi derimot kan gjøre noe med er å minimere risikoen for at menneskeliv går tapt i fremtiden, sier administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, Kirsti Kierulf i en pressemelding.

Dette er Kommunalteknisk Forening:

  • NKF er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere.
  • Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø , digital og veg og trafikk. 
  • NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser.
  • Foreningen har over 400 virksomhetsmedlemmer, der nesten alle norske kommuner er representert.
  • Over 850 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.

– Det er bare å erkjenne at dersom vi skal sette hele NOUen ut i praksis, så vil det medføre mange nye oppgaver for norske kommuner, forklarer den administrerende direktøren.

Vil skape nye oppgaver

Utredningsplikt, informasjonsplikt og helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser er bare noen av de tiltakene som rapporten peker på, som kommer til å skape mange nye oppgaver for kommunene.  

– Det er flott at kommunene vil ha anledning til å leie inn kompetanse, men det melder seg da noen andre spørsmål: Hvordan skal dette finansieres? Har alle norske kommuner den kompetansen som trengs for å leie inn denne typen kompetanse, spør Kierulf.

Rapporten viser til muligheten for at både fylkeskommune og statsforvalter kan få en sentral rolle i håndteringen av kvikkleirerisiko.

– NKF mener det vil være fornuftig dersom tiltakene som beskrives i rapporten havner hos instanser som kan ha en koordinerende rolle, som for eksempel Statsforvalteren.

Kierulf peker på at NOUen er svært omfattende.

– Den inneholder veldig mange tiltak for veien videre. Nå skal vi se på innspillene og jobbe videre med å sette dette sammen til et helhetlig svar på vegne av kommunesektoren, sier hun avslutningsvis-. 

Natt til 30. desember 2020 gikk det et leirskred i Ask i Gjerdrum. Store deler av Ask ble umiddelbart evakuert, og over 1600 mennesker ble berørt. Det ble gjennomført en omfattende redningsaksjon, men dessverre gikk 10 liv tapt i skredet. Redningsmannskaper fra flere etater arbeidet på spreng i mange døgn.
Natt til 30. desember 2020 gikk det et leirskred i Ask i Gjerdrum. Store deler av Ask ble umiddelbart evakuert, og over 1600 mennesker ble berørt. Det ble gjennomført en omfattende redningsaksjon, men dessverre gikk 10 liv tapt i skredet. Redningsmannskaper fra flere etater arbeidet på spreng i mange døgn.
Redningsmannskaper fra flere etater arbeidet dag og natt for å finne savnede i skredmassene. Dessverre døde 10 mennesker.
Redningsmannskaper fra flere etater arbeidet dag og natt for å finne savnede i skredmassene. Dessverre døde 10 mennesker.
Powered by Labrador CMS