Utfordring å slokke brann i dette området.
Utfordring å slokke brann i dette området.

Utdeling av gratis branndeteksjon og komfyrvakt i trehusbebyggelsen i Bergen

I forbindelse med sikring av den tette trehusbebyggelsen i Bergen, kan beboere og virksomheter i utvalgte områder få gratis oppmontert branndeteksjonsanlegg med tilkobling til 110-sentralen. Over 600 anlegg skal deles ut. Like mange komfyrvakter skal også deles ut.

Publisert Sist oppdatert

Bergen i har lengre tid jobbet med å sikre den tette trehusbebyggelsen sin mot brann. Byen har 12 definerte områder innenfor bygrensen med gamle hus tett i tett. Rundt 11.000 innbyggere er bosatt i disse områdene. Allerede i 2014 begynte brannvesenet med et systematisk arbeid for å brannsikre disse områdene.

Helhetlig brannsikringsplan

I 2016 ble Helhetlig brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Bergen vedtatt av Bystyret. Arbeidet med denne planen er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen brannvesen, BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap), Vann- og avløpsetaten, Trafikketaten, Byggesaksetaten, Byantikvaren, Det lokale eltilsyn, Bergens næringsråd og en rekke velforeninger i de berørte områdene.

Planen inneholder 34 tiltak som skal både forhindre brann og begrense omfanget hvis det likevel skulle begynne å brenne. Brannvesenet iverksatte umiddelbart en rekke løpende tiltak med blant annet tilsyn i boliger både med og uten fyringsanlegg, tilsyn med særskilte brannobjekter, oppfordret beboerne til å skifte ut eldre ildsteder, el-tilsyn i områdene, informasjonstiltak mot beboerne for å få dem til å tenke mer på brannsikkerhet, forbud mot oppskyting av fyrverkeri, fokus på at brannvesenet er avhengig av å ha god fremkommelighet i området og kontroll av brannhydranter og brannventiler. Brannvesenet øver også jevnlig på innsatser i disse områdene.

Brannsikringsplanen ble vedtatt i 2016.
Brannsikringsplanen ble vedtatt i 2016.

Trygg avfallshåndtering

I tillegg er det igangsatt et prosjekt hvor det installeres et avfallshåndteringsanlegg hvor beboerne kaster søppel enten i avsug i bakken eller i nedgravde containere.

- Vi har stort fokus på å få søppel og avfall vekk fra husfasadene i disse områdene. Branner i søppel og rot som står langs bygningene er en stor risiko, sier Trond Grindheim som er rådgiver i Bergen brannvesen.

Brannvesenet har kontinuerlig fokus på god brannhygiene i den gamle trehusbebyggelsen. Blant annet at det generelt er god orden og ryddighet, at trær og hekker er godt vedlikeholdt og at det er god belysning i områdene.

Bergen brannvesen var også tidlig ute med å følge med på værvarsler, og tilpasser beredskapen sin til perioder hvor det er særlig tørt vær. Da kan det lettere ta fyr, og brannen sprer seg raskere.

Riksantikvaren med på laget

Et helt nytt tiltak for å sikre den tette trehusbebyggelsen i Bergen er å dele ut over 600 branndeteksjonsanlegg og mer enn 600 komfyrvakter til bruksenheter i utvalgte trehusområder. Dette gjelder både bolighus og virksomheter.

- Totalt har 9000 bruksenheter i Bergen fått brev fra Bergen brannvesen med muligheter til å søke om å få tildelt utstyret; 4500 har fått tilbud om branndeteksjon og 3500 om komfyrvakt, sier Anne Bjørke som er prosjektleder og overingeniør i Bergen brannvesen.

Branndeteksjonsanleggene og komfyrvaktene er finansiert i samarbeid med Riksantikvaren. Gjennom en anbudsprosess ble Pettersson & Gjellesvik valgt til å levere deteksjonsanlegg av typen Elotec Ajax, og Teknisk Bureau skal montere komfyrvakter av typen MicroSense PP.

- Vi ønsker å spre tiltakene, så det er ikke de samme husstander som har fått tilbud om begge deler, sier Anne Bjørke.

Det er Bergen brannvesen som står som innkjøper av anleggene, og overdrar eierskapet av anleggene til huseierne etter montering. Anleggene har direktekobling til 110-sentralen, men huseierne får fritak for kostander som normalt er forbundet med slik oppkobling. Dermed vil det ikke være noen faste utgifter for huseierne ved å eie anlegget. Eierne må kun bekoste bytte av batteri i deteksjonsanlegget etter to til fire år. Hvis brannvesenet må rykke ut etter en unødig alarm, må huseieren ut med 3820,- kroner i avgift til brannvesenet.

Enkelt å avstille

Men skulle anlegget løse seg ut ved en feil, er det enkelt å avstille det slik at brannvesenet ikke rykker unødig ut.

- Alarmsystemet Elotec Ajax leveres med en smart knapp, som gir beboer mulighet til å stanse alarmer fra matlaging eller dusjing. Den samme knappen finner man i appen som gir et varsel ved en hendelse. Dette gjør at beboer har full kontroll, og man unngår unødvendige utrykninger fra brannvesenet, sier Alexander Henriksen som er distriktssjef i Elotec.

Røykvarsleren har en multisensor som oppdager både røyk og varme, som sikrer at alle boenheter er godt sikret og at man blir tidlig varslet ved et branntilløp.

Slik ser detektoren til Elotec Ajax ut (foto: Elotec).
Slik ser detektoren til Elotec Ajax ut (foto: Elotec).

Erstatter ikke lovpålagt utstyr

Selv om anleggene skal varsle om brann, erstatter de ikke lovpålagte krav om brannalarmanlegg eller de krav til brannvarsling som finnes i forskriftene.

- Er det pålagt at bygget skal ha brannalarmanlegg, så kan ikke dette systemet erstatte dette anlegget. I tillegg skal man ha lovpålagt antall røykvarslere i boligen fra før. Beboere som ikke har dette i orden vil ikke bli tildelt deteksjonsanlegg, sier Anne Bjørke.

Enkelt system

- Elotec Ajax er et røykvarslersystem. De som skal ha det montert trenger et strømuttak, en smarttelefon og internett-tilkobling. Systemet leveres med en egen avstillingsknapp. Denne funksjonen kan man også styre via appen på mobiltelefonen, sier Alexander Henriksen.

Via appen får man også beskjed om anlegget har løst seg ut eller det er nødvendig å bytte batteri. Man kan også sette opp flere personer som skal få varsel fra anlegget.

- Beboerne kan også utvide anlegget med tilleggsfunksjoner hvis de ønsker det. For eksempel ulike smarthusfunksjoner som styring av lys og varme, innbruddsvarsling eller varsel om vannlekkasje, sier Alexander Henriksen.

Integrert med 110

- Det som er nytt for Elotec Ajax-systemet er at det nå kommuniserer direkte med 110-sentralen. Systemet er normalt fristilt fra vaktselskap og varsler bare brukerne selv. Men vi har sammen med brannvesenet utviklet en løsning med direktevarsling for hver boenhet. Dette gir oss en unik mulighet med rask responstid fra brannvesenet, sier Alexander Henriksen.

Fem års garanti

Det er firmaet Pettersson & Gjellesvik AS som skal montere deteksjonsanleggene, og det vil skje i løpet av høsten. Petterson & Gjellesvik AS har serviceavtale på anleggene de første fem årene de er installert.

I skrivende stund har tilbudet til beboerne vært ute i litt over to uker. Hittil har 506 og 462 signalisert at de er interessert i henholdsvis branndeteksjon og komfyrvakt.

- Vi syns at responsen har vært litt for treg. Vi hadde forventet at flere skulle være interessert. Vi har sendt ut en påminnelse til beboerne, og flere meldte seg på etter den. Det kan hende at folk er bekymret for kostandene ved feilutløsninger. Vi jobber med å få ut informasjon til beboerne om at gode tekniske løsninger gjør at dette ikke vil være noe problem, sier Anne Bjørke.

Det er helt nytt at brannvesenet i Bergen er med på å dele ut sikringsutstyr. Heller ikke Riksantikvaren har tidligere bidratt med midler til brannsikkerhetstiltak som skal overtas av privatpersoner etter hvert.

Kamera på Bryggen

Branndeteksjonskamera som raskt oppdager brann.
Branndeteksjonskamera som raskt oppdager brann.

I 2018 monterte Elotec opp flere branndeteksjonskamera som utvendig overvåker hele Bryggen og områdene rundt. Med flere kameraer som ser flammer over 400 meter unna og kamera i smugene på Bryggen, er det vernede området utvendig sikret. Med en gang kameraene detekterer at det brenner – og da snakker vi også om små branntilløp – går det alarm til 110-sentralen, og brannvesenet er raskt på plass. Selve Bryggen er også sprinklet, men det er ikke den gamle bebyggelsen i området rundt.

Brannposter for slokkevann

I tillegg jobber brannvesenet i Bergen med å opprette nye brannposter i den tette trehusbebyggelsen som vil gjøre slokkevannet lettere tilgjengelig enn i dag.

- Et EU-krav pålegger vannposter for drikkevann lett tilgjengelig. Vi jobber med å få til en kombinasjonsløsning av brann- og drikkevannsposter. Vi håper vi får dette til. Det er viktig å ha slokkevann som en første innsats for publikum i disse områdene før brannbilen kommer frem, sier Trond Grindheim.

Både han og Anne Bjørke er opptatt av at den tette trehusbebyggelsen er en del av vår kulturhistorie som ikke må gå tapt i brann.

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.

- Derfor har vi alle et kollektivt ansvar for å bistå i å brannsikre denne bebyggelsen, sier de.

De vil fortsette å søke midler hos Riksantikvaren også videre fremover.

Powered by Labrador CMS