Det er åpent for mye læring på årets BFO-dager.
Det er åpent for mye læring på årets BFO-dager.

Vil ta tempen på brannfag-rikets tilstand

Bærekraftig brannsikkerhet, presentasjon av NKF-veilederen, erfaringer fra Undervisningsbygg, simuleringsverktøy og nyutviklet deteksjonsteknologi. Hva er nødvendig slokkevann for brannvesenet? Lærer vi av inntrufne branner, og hvordan er ansvarsforholdene etter en brann? Hva når dokumentasjonen på branntetting ikke strekker til; hvem gjør hva? Alt dette og mer blir presentert på årets BFO-dager den 14. – 16. september. Brannfaglig fellesorganisasjon håper bransjen ønsker å lære mer og at flere vil melde seg på seminaret fremover. Det blir selvsagt også rom for viktig erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Publisert Sist oppdatert

BFO-uka/BFO-dagene er en møteplass for alle som jobber for å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier, og Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO) har drevet dette arrangementet siden 2018. Årets BFO-dager går av stabelen 14.-16. september på Quality Airport Hotel Gardermoen.

- Det blir helt fantastisk å endelig møte folk ute i bransjen rent fysisk igjen, sier en representant fra BFO.

Bengt Slettli, daglig og faglig leder i Total Brannsikring AS.
Bengt Slettli, daglig og faglig leder i Total Brannsikring AS.

Bengt Slettli som er daglig og faglig leder i Total Brannsikring AS, har sittet i fagkomitéen. Han skal snakke om slokkevann for brannvesenet, sett i lys av preaksepterte krav, slokkeinnsats og bygningstype. Her blir det presentert metoder for å beregne «nødvendig» slokkevann ut i fra type objekt/størrelse.

- I dag er det fortsatt krav til 3000 l/min. for slokkevann for brannvesenet, slik kravene har vært i årtier, sier Slettli.

- Kravene i VTEK17 skiller ikke mellom en barnehage, kjøpesenter eller hotell selv om det er innlysende at disse vil kreve forskjellige mengder slokkevann. Det skilles heller ikke mellom by og land, hvor et lite brannvesen i en distriktskommune ikke vil ha slanger og mannskap nok, som vil kreve denne vannmengden, fortsetter han.

- Samtidig har vi den pågående diskusjonen (se blant annet artikler i brennaktuelt.no) om brannvesenets tankvogner kan benyttes i tillegg i de områder hvor vi faktisk ikke har denne vannmengden i kommunale ledningsnett. Er konsekvensen at utbygger ikke får bygge sitt bygg fordi kravene til 300 l/min. ikke kan oppfylles, selv om det ikke er et reelt behov for denne vannmengden? spør Slettli, som også sitter i styret i BFO. Han håper at enda flere melder seg på konferansen for å få mer kunnskap om dette, samt mange andre viktige temaer som berører hele bransjen.

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.
Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Royalimpregnering og ferdigattest

Heidi Finstad er administrerende direktør i Treindustrien. Hun skal presentere et tema som er og har vært en het potet i bransjen lenge; Royalimpregnering og ferdigattest – hva skal til av prosess og dokumentasjon?

- Royalimpregnert kledning har vært i fokus helt siden det ble klart at produktet har vært deklarert feil når det gjelder brannklasse, sier Finstad

Hun presiserer at Treindustrien kontinuerlig jobber med å utvikle produkter i tre slik at de møter behovet for brannsikkerhet i ulike typer bygg.

- Til dette arbeidet er tverrfaglig samarbeid viktig, og BFO-dagene er en god arena for å dele kunnskap, understreker hun.

Finstad har ikke bare vært interessert i treindustrien i sin karriere, men har også vært varaordfører i Rælingen i ti år.

- Som leder av bransjeorganisasjonen Treindustrien som er en del av Byggenæringens Landsforening, har jeg vært engasjert i mange ulike temaer knyttet til utvikling av rammebetingelser for byggenæringen, herunder byggeregelverket og standarder, forteller hun.

- I rollen som styreleder i Treteknisk Institutt er FoU knyttet til tre og brann et kontinuerlig tema. Jeg har også ledet en rekke planprosesser, både for veiutbygging, masseuttak og leder nå et større områdeplanarbeidet i Fredrikstad kommune, kan hun fortelle.

Hugo Haug, fagansvarlig i Omsorgsbygg Oslo KF og styreleder i BFO
Hugo Haug, fagansvarlig i Omsorgsbygg Oslo KF og styreleder i BFO

Mer kunnskap om tragiske hendelser

Hugo Haug er både fagansvarlig i Omsorgsbygg Oslo KF og styreleder i BFO.

Temaet han skal snakke om er historien om Brannkommisjonen og Frisvinglukker på branndører. Han mener det er viktig at bransjen holder seg oppdatert og lærer av hendelser og erfaringer fra tidligere katastrofer, og han ser frem til å møte deltagere og foredragsholdere på konferansen.

- Her er det mye kompetanse som bransjen vil dra stor nytte av, sier han.

- Helt siden de alvorlige mordbrannene i Urtegata, Oslo (6 omkomne) og på Gulskogen, Drammen (7 omkomne) på tampen av 2008, har Brannfaglig Fellesorganisasjon arbeidet for opprettelsen av en fast statlig Brannkommisjon etter modell av Havarikommisjonen, sier han.

- Hva har skjedd siden den gang, og hvor står saken i dag? Dette er spørsmål han vil svare på i sitt foredrag. Han håper at flere folk melder seg på arrangementet, som også blir et møtested for å utvikle erfaringer innenfor bransjen.

Videre sier han:

- I våre sykehus og sykehjem brytes den viktigste branncellefunksjon til pasientrommene systematisk og daglig. Dette er fordi de ikke har krav til selvlukkende dører. Kan «alle» behov og hensyn løses ved bruk av frisving-selvlukkere, eller er byggeforskriftene det godes fiende?, spør han videre.

Frank Gustavson, fagsjef Brann i HENT.
Frank Gustavson, fagsjef Brann i HENT.

Passiv brannsikring og erfaringer

Frank Gustavson er Fagsjef Brann i HENT. Foredraget han skal holde har fokus på passiv brannsikring og Kvalitet i utførelsesfasen på branntiltak. Gustavson har teknisk bakgrunn, men har jobbet tverrfaglig med brann siden 2000.

Gustavsen sitter i kurskomitéen i BFO, er styremedlem i Midt-Norsk forum for brannsikkerhet og deltar i flere grupper i Standard Norge.

- Jeg anser meg som langt ifra utlært og lærer noe nytt hver eneste dag, sier han.

- På BFO-dagene skal jeg snakke om hva vi har lært fra passiv brannsikring og erfaringene vi har gjort oss rundt utførelse, samt hvilke konsekvenser feil i prosjekteringsunderlag og/eller utførelse kan medføre.

- Passive tiltak er «siste skanse» og en utrolig viktig del av ”helheten”. Det vil si, det er det som sikrer at vi kommer oss ut av et bygg på en trygg måte, samt at det ved rett utførelse begrenser bygningsskader ved en brann og/eller ved røykutvikling, sier han.

- Mye av det arbeidet som utføres er bra, men dessverre gjøres noe etter sedvane som gjør at feil gjentas.

Hvorfor stiller du opp som foredragsholder, hva er motivasjonen og hvorfor er BFO-dagene viktig?

- HENT har som mål å være ledende i bransjen og levere rett kvalitet og utførelse i alle ledd, med særskilt fokus på tema brann. Med dette fokuset har vi også gjort oss mange erfaringer fra prosjektgranskninger og fagbefaringer utført av tverrfaglige team bestående av fagsjefer innen Tømmer, Elektro, VVS, ITB, Lås og beslag, Kvalitet, ByFy og Brann.

- Disse erfaringene deler vi gjerne med resten av bransjen, gjerne i fora hvor vi treffer de flest av våre oppdragsgivere, underentreprenører og leverandører. BFO-dagene samler alt fra byggherrer, produkt/utstyrsprodusenter og leverandører til entreptrenører innen så godt som alle fag, derav er dette kanskje den viktigste møteplassen for brannrelaterte tema, presiserer Gustavson.

Andre foredragsholdere du får gleden av å møte den 14. - 16. september:

Torgrim LogProfessor i sikkerhetsfag, Høgskulen på Vestlandet og rådgiver i teknisk sikkerhet, Gassco med tema: Hva er tverrfaglig, bærekraftig brannsikkerhet?

Stefan Andersson, Fagekspert, Norconsult med Tema: Slik dokumenterer vi brann og rømming ved bruk av simuleringsverktøy.

Lars Erik Sorthe i Fire Specialist, DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut med tema: Godkjenning av fagpersoner/firma – slik gjør vi det i Danmark

Arnt Olaf Stillerud, Advokat/partner, Tenden Advokatfirma ANS

med Tema: Har vi regelverk og analyser som er egnet til å avklare ansvarsforholdene etter brann?

Fagkomitéen i år har bestått av:

Bengt Slettli, Total Brannsikring AS

Karl Magnor Lilleland, Lilleland AS

Anne Kathrine Bøe, Rambøll Norge AS

Håkon Winterseth, Firesafe AS

Frank Gustavsson, HENT AS

Tommy Byenstuen, Undervisningsbygg Oslo KF

Stene Kristiansen, Quality Norway AS

Les mer og meld deg på her:

https://qualitynorway.no/kurs/bfo-dagene-2021/

Powered by Labrador CMS