Kaffe og kunnskap i skjønn forening på deltakerne på dag to av BFO-dagene 2022.
Kaffe og kunnskap i skjønn forening på deltakerne på dag to av BFO-dagene 2022.

Brannfaglig påfyll med BFO

Feil i prosjektering og utførelse av brannsikkerhet kan gi store konsekvenser for tiltakshaver, entreprenør og bruker. Derfor er godt planlagt og riktig utført brannsikring, svært viktig både for sikkerheten til folk og verdier, samt de økonomiske aspektene i byggeprosjekter. BFO-dagene 2022 belyste en del ny tematikk rundt byggeprosesser, og gav deltagerne et grundig innblikk i både utfordringer og løsninger.

Publisert Sist oppdatert

Årets BFO-dager hadde fokus på byggeprosess og utfordringer knyttet til brannsikkerhet i entreprenør- og eiendomsbransjen. Selv om regelverket er godt, er det fortsatt mye feilprosjektering, mangler i forhold til brannsikringstiltak og bruk av materialer, i blant dårlig kommunikasjon blant de ulike aktørene som er involvert, og økonomistyrte avgjørelser som ikke legger til rette for de beste løsningene.

Fredrik Otterstad i NoHa hadde gode innspill på når man skal bruke de ulike slokkemetodene som eksisterer.
Fredrik Otterstad i NoHa hadde gode innspill på når man skal bruke de ulike slokkemetodene som eksisterer.

Arrangementets program var helhetlig fokusert på byggeprosesser, noe som ikke har vært gjennomført tidligere, og dette ble i løpet av konferansedagene fremsnakket av flere som en suksess. Deltakerne satte pris på at en rekke nye temaer ble belyst av spesialister innen de ulike feltene.

Deltagerne fikk blant mye annet fremlagt fordeler og ulemper ved ulike ledesystemer, hvilke krav som stilles til ulike slokkesystemer, hva som er riktig prosjektering av nødutganger, litt om brannvesenets innsats og deres påvirkning – og hva de tenker om svakhetene i nye byggeprosjekter.

Forsikringsbransjen var innom med sitt syn på valg av branntekniske løsninger. Har dette betydning for verdisikkerheten og konsekvens ved at RIBr fraviker seksjoneringer sett i forhold til forsikringsvilkå? Hva er konsekvenser for forsikring i driftsfasen?

Brannkrav til utvendige kledninger var også et populært tema. På oppdrag fra regjeringen har Direktoratet for byggkvalitet vurdert kravene til sikkerhet for utvendig kledning på lave bygninger, sett i lys av Royal saken. DiBk presenterte den nylige utgitte rapporten Brannkrav til utvendige kledninger.

David Tran fra Firesafe stilte spørsmål og gav egne svar på om rømning er første prioritet ved brann.
David Tran fra Firesafe stilte spørsmål og gav egne svar på om rømning er første prioritet ved brann.

Det ble tidligere gjennomført et markedstilsyn etter at det ble avdekket at produsenter av royalbehandlet trekledning uten brannhemmende behandling, deklarerte sine produkter feil. I rapporten kan man lese at sikkerhetsnivået ikke bør endres fra dagens standard, som gir en anbefaling av om sikkerhetsnivået som stilles til utvendig kledning i brannklasse 1, er på riktig nivå.

Branndokumentasjon og overlevering

Dagen siste innlegg kom fra BFO sin egen styreleder Hugo Haug, som også er seniorrådgiver brannteknikk i Oslobygg KF. Haug sitt innlegg handlet om hvilke krav som blir stilt til branndokumentasjon ved overlevering og bruk av bygg. Erfaringsmessig er dette noe som ofte blir glemt ved søknad om brukstillatelse, eller at det blir en «siste liten»-problematikk.

Arnstein Fedøy fra Ignist AS,
Arnstein Fedøy fra Ignist AS,

Og hvis noen av deltagerne begynte å bli slitne etter to dager med konferanse og sosialisering, så fikk Haug latteren i gang og energien opp i salen.

Han startet sin gjennomgang med å vise instruksjonsboken for bilen sin, og kalte den «bilens FDV-dokumentasjon». Salen fikk beskjed om å rekke opp henda på spørsmål om de disponerte bil, visste hvor boka lå, og om de hadde bladd i den eller lest den fra perm til perm.

Men fra spøk til alvor, så tok Haug dette poenget og gjorde til en lettforståelig sammenligning med bilens dokumentasjon, rettere sagt vognkort og bruksanvisning, med hvordan det er ønskelig at dokumentasjonen skal være for et byggverk. Punktvis oppsummert:

Ingar Jarle Havsgård, Hedengren Security AS, om nød- og ledesystemers fordeler og utfordringer.
Ingar Jarle Havsgård, Hedengren Security AS, om nød- og ledesystemers fordeler og utfordringer.
  • Den skal være samlet, systematisk og strukturert (de 3 S’er)
  • Den skal være lett å slå opp i og bruke
  • Den skal være forståelig (norsk/skandinavisk) og lettlest for dokumentasjonens målgruppe
  • Den skal være lett å ajourholde, blant annet med kontaktinformasjon for spørsmål, og således til å stole på
  • Dernest, tekniske detaljer og spesifikasjoner, på annet nivå og for spesialistene.

Haug avsluttet foredraget med en teaser og status for arbeidene rundt den nye NS3962 Brannsikkerhet, kontroll av produksjonsunderlag og utførelse.

- Håpet er at denne kommer ut på høring rett på nyåret, avsluttet Haug.

Konfransier Bengt Slettli og David Tran, Senior ingeniør i Firesafe ved hver sin nødutgang.
Konfransier Bengt Slettli og David Tran, Senior ingeniør i Firesafe ved hver sin nødutgang.
Powered by Labrador CMS