Arrangementskomitéen var strålende fornøyd med årets BFO-dager etter endt dyst torsdag ettermiddag. De har jobbet hardt i månedsvis for å skreddersy et seminar som favner hele bransjen. Fra venstre: Styreleder i Brannfaglig Fellesorganisasjon; Christer Bjørn, Nils Bergan fra Byggimpuls og styremedlem i BFO, Mona Nerli fra Asker kommune og styremedlem i BFO.
Arrangementskomitéen var strålende fornøyd med årets BFO-dager etter endt dyst torsdag ettermiddag. De har jobbet hardt i månedsvis for å skreddersy et seminar som favner hele bransjen. Fra venstre: Styreleder i Brannfaglig Fellesorganisasjon; Christer Bjørn, Nils Bergan fra Byggimpuls og styremedlem i BFO, Mona Nerli fra Asker kommune og styremedlem i BFO.

Vi har alle samme mål – hvorfor skal det være så vanskelig i praksis?

Blant mange andre var det både representanter fra kommune-Norge, myndigheter, branningeniører, brannkonstabler, selgere, masterstudenter og Dr. Ing, samt minst én politiker, samlet på BFO-dagene 2023. Overordnet tema var tidsaktuelt; bærekraft, kontroll og miljø. Men det store samtaleemnet ble likevel det samme som bransjen har klødd seg i hodet for i alle år; hvorfor det til tross for at regelverket er på plass, skal være så vanskelig å få til et bedre samarbeid ved kontroll og utførelse i byggeprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

- I en tid med økonomisk uro og press på gjenbruk og ombruk, samt økt fokus på energiøkonomiske tiltak ble hovedtemaene i år nettopp «Bærkraft, kontroll og miljø», forklarer Mona Nerli, som i tillegg til å sitte i programkomitéen var konferansier på årets BFO-dager. Til daglig er Nerli Fagansvarlig brann og prosjektkoordinator i Asker kommune Eiendom.

Hun sier at de likevel står igjen med at det er Kontroll, eller KUT (Ansvarlig kontrollerende for utførelse), som er og blir en rød tråd etter at de to konferansedagene er gjennomført.

Regelverket er der, men etterfølgelsen av det er langt fra å være på plass.

Nils Bergan, Byggimpuls AS

- Men dette ser man gjennom alle de tre konferansene til BFO i år, legger hun til. Hun ramser opp Brannsikkerhetskonferansen i mars måned, Praktisk brannsikring i juni og BFO- dagene – som i år også markerte at Brannfaglig Fellesorganisasjon fyller 20 år.

- BFO opplevde gjennom konferansen at man selv etter disse 20 årene har samme behov som før, sier Nils Bergan.

Bergan er styremedlem i BFO, og satt også i årets arrangementskomité.

- Regelverket er der, men etterfølgelsen av det er langt fra å være på plass, sier Bergan som til daglig jobber som teknisk sjef i Byggimpuls AS.

Sigrid Z. Heiberg, Fylkesleder i Oslo MDG holdt, sammen med sin nyfødte datter, et innlegg om bærekraftig utnyttelse av eksisterende arealer. Hun oppfordret også deltagerne til å droppe Sydentur og feriere i Oslo i stedet.
Sigrid Z. Heiberg, Fylkesleder i Oslo MDG holdt, sammen med sin nyfødte datter, et innlegg om bærekraftig utnyttelse av eksisterende arealer. Hun oppfordret også deltagerne til å droppe Sydentur og feriere i Oslo i stedet.

- Hvilke erfaringer tas med videre til kommende arrangementer?

- For de videre konferansene til BFO, så ser vi for oss å få inn noen nye forelesere og forelesere fra andre tilstøtende fagfelt. Vi tror det kan ha stor verdi, sier Bergan. 

- Å være dagsaktuelle, og krysse faget brann mot øvrige fag kan gi oss nyttige innspill, og bidra til å se en helhet i valg og løsninger, at det å kombinere teori og praksis gir en større dybde og helhet, legger Nerli til.

- Jeg fikk ubetinget positive tilbakemeldinger fra foredragsholdere og deltakere, og at mange kommenterte at det var «friskt» å se noen nye temaer og nye foredragsholdere, tilføyer hun.

20 år for samme sak

- Var det noen yrkesgrupper/fag dere savnet blant deltagerne, som dere mener/håpet burde vært representert?

- Personlig synes jeg det var meget hyggelig å se at BFO-dagene 2023 tiltrakk seg flere nye deltakere i tillegg til allerede kjente ansikter, sier Nerli.

- Vi hadde en god balanse mellom politikere, direktorat, leverandører, rådgivere, byggeiere, forsikring og brannvesen til stede. 

- Men vi kan samtidig ønske oss flere deltakere på våre konferanser, også de som ikke allerede er medlemmer i BFO, sier hun med glimt i øyet.

- Vi oppfordrer både medlemmer og ikke-medlemmer til å gi oss innspill til aktuelle temaer, foredragsholdere og debatter til våre fremtidige konferanser.

- Som bransjeorganisasjon og sammen med medlemmene ser vi at vi må fortsette å holde fokus og sette agendaer i bransjen og mot myndigheter og etater.

- Vi så underveis i konferansen at vi må kommunisere enda tydeligere at forskrifter og regler/standarder må utvikles videre. Fremdeles så krasjer de gode hensikter, og de gode kompromisser er ikke alltid funnet, legger Bergan til.

EU-kontrollen som forbilde

- Fikk dere noen aha-opplevelser eller overraskelser underveis i programmet?

- Seansen om «EU-kontroll» som oppstod i forbindelse med 20-årsmarkeringen var frisk og et positivt innspill, sier Bergan. 

På første konferansedags siste time, ble det rigget til paneldebatt og sofaprat med styreledere gjennom tidene. Det ble i den forbindelse anledning til å få noe godt i glasset. Fra venstre: Dag Skansen, Knut Hjertholm og Christer Bjørn. Styremedlem Håkon Winterseth (lengst til høyre) dro også gjennom historien til BFO de siste 20 årene.
På første konferansedags siste time, ble det rigget til paneldebatt og sofaprat med styreledere gjennom tidene. Det ble i den forbindelse anledning til å få noe godt i glasset. Fra venstre: Dag Skansen, Knut Hjertholm og Christer Bjørn. Styremedlem Håkon Winterseth (lengst til høyre) dro også gjennom historien til BFO de siste 20 årene.

- Får vi til noe lignende neste gang tror jeg det er bra – at vi går litt utenfor programmet, med litt i glasset, kanskje som et forspill til middagen, og der deltagerne velger tema. 

- Men vi ser jo at dette er noe spontant som kanskje er vanskelig å gjenskape, smiler han.

- Det er hyggelig å se at en bredt sammensatt bransjeorganisasjon som BFO kan samle alle som jobber med brannsikkerhet, uansett hvilken yrkesgruppe man representerer. I pauser, lunsjer og middag ser og opplever man livlige diskusjoner og ser stadige nye bånd som knyttes på tvers. Behovet for BFO i de neste 20 årene ser vi klart og tydelig, avslutter Nerli optimistisk.

Styreleder Christer Bjørn sier i sin oppsummering av konferansen at det har vært to forrykende og fantastiske dager.

- Gjennom mange gode innlegg på scenen og nyttige diskusjoner og refleksjoner i pausene, håper styrelederen i BFO at ballen nå skal rulle videre for å oppnå det som hele bransjen har som mål; nemlig bedre brannsikkerhet i alle deler av byggeprosjekter. Styrelederen håper på et gjensyn med nye og gamle sparringspartnere på Brannsikkerhetskonferansen til våren i 2024.

Powered by Labrador CMS