Spennende planer med nye styremedlemmer i BFO

I forlengelsen av Brannfaglig Fellesorganisasjon sin Brannsikkerhetskonferanse i mars i år, ble det ikke bare valgt inn en ny styreleder, men også tre nye styremedlemmer. Tre erfarne bransjekollegaer med mye engasjement og mange hjertesaker som vil komme både bransjen og medlemmene til gode. Her kan du få snuse litt på den nye, friske buketten.

Publisert Sist oppdatert

I mai i år overtok Christer Bjørn formelt ansvaret som styreleder i BFO, etter at Hugo Haug trådte av. I samme moment ble det valgt inn tre nye styremedlemmer; Mona Nerli er Fagansvarlig brann og prosjektkoordinator i Asker kommune, Marius Frydenlund er brannrådgiver ved UiO og Bjarne Tarjei Hagen er daglig leder i Thermax AS.

Mona Nerli er forøvrig eneste kvinnelige representant i styret. BFO ønsker gjerne at flere av sine kvinnelige kollegaer hadde rukket opp hånden. Men det er en annen historie.

Mona Nerli er Fagansvarlig brann og prosjektkoordinator i Asker kommune, og nå også styremedlem i BFO.
Mona Nerli er Fagansvarlig brann og prosjektkoordinator i Asker kommune, og nå også styremedlem i BFO.

Mona Nerli har godt og vel 25 år i bransjen. Hun synes hun jobber i en utfordrende men svært givende bransje. Hun karakteriserer seg som en tydelig og klar person, men som stort sett er blid og glad. Mona forteller at hun takket du ja til et styreverv i BFO i år grunnet at hun nå i flere år har vært til og fra som deltaker fra staren av BFO, og at hun også har vært foredragsholder og deltatt i programkomiteer de siste årene. Nå er det på tide å være enda mer involvert, sier hun.

- Med min allsidige bredde i bransjen har jeg ett stort nettverk og kjennskap til de fleste sider av bransjen, teoretisk og praktisk, som jeg mener BFO kan dra nytte av, sier hun til Brennaktuelt.

- I tillegg har det for meg vært viktig at styrets sammensetning speiler medlemsmassen, så når Hugo Haug valgte å tre ut av styret er det viktig at Eiendomsbransjen får en plass videre, forklarer hun.

- Hvorfor mener du at BFO er en viktig ressurs for bransjen?

- Hele kongstanken til BFO har verdt å ha en møteplass for alle som jobber med brannsikring, der erfaringer og kunnskapsoverføringer kan deles, og å være en del av en viktig bransjeforening som er aktiv pådriver mot offentlig myndigheter og instanser som jobber med brannsikkerhet, sier Mona.

- Det legges ned betydelig jobb i ulike nasjonale og internasjonale komiteer, og da er det «kort» vei for medlemmer å kunne gi innspill og bidra på ulike måter.

- På Brannsikkerhetskonferansen i mars i Tromsø satte vi KUT og bærekraft på dagsorden, hvor medlemmene i BFO gjennom årrekke har samle kunnskap og dokumentert at dagens regelverk uten lovpålagt utførelse ikke fungerer. Dette har vakt stort engasjement der politisk ledelse, forsikring, banker osv. har tatt kontakt i ettertid for å søke mer kunnskap hos BFO og BFO`s medlemsbedrifter.

- Dette viser BFO sin stilling for å få ett mer bærekraftig og brannsikkert samfunn, fastslår Mona. Hun sier videre at det nytter for medlemmer i BFO å være delaktige og sette felles dagsorden.

Skal vi lykkes må vi alle bidra og ta ordet.

Mona Nerli

Stort engasjement

- Hva er dine «fanesaker» innenfor brann- og sikkerhet i samfunnet?

- Dette blir vanskelig å svare på, etter ett langt arbeidsliv på alle sider av bordet har jeg mange fanesaker, forklarer Mona.

- Jeg har gjennom mange år forsøkt å fremme aktørene innen passiv brannsikring, og brannrådgivere som noen ganger ikke har/får den respekten de bør/skal ha i entreprenørbransjen, og litt det samme for Eiendomsbransjen, som både skal ta eierskap til valg og løsninger, og det å få entreprenører og rådgivere til å vektlegge eiernes mangeårige kunnskap og erfaringer fra bygg i drift, forklarer hun.

- Skal vi lykkes må vi alle bidra og ta ordet.

- Etter snart 10 år i Asker kommune Eiendom så har jeg fanesaker knyttet til våre kommunale utleieboliger også, hvor vi har hatt en mangeårig prosess for å oppgradere disse. Her er det stor variasjon i ulike beboere og noen har større utfordringer enn andre, noe som er viktig å ta tak i. I eksisterende formålsbygg så er det motiverende i seg selv å vite hvor mange mennesker vi «huser» inn og ut av våre bygg hver eneste dag.

BFO er en viktig organisasjon som ønsker å være en pådriver og bidragsyter til å nå samfunnets mål om færre branner og mindre skader i de branner som oppstår.

Marius Frydenlund

- Variasjonen strekker seg fra store publikumsbygg, kulturhistoriske bygg, miljøsertifiserte nybygg til det folk vanligvis forbinder oss med som skoler og barnehager.

- Alle bygg har sine særtrekk, og sin fasinasjon og fylt med mange flotte brukere, så da blir rett og slett hele portefølgen en eneste stor fanesak.

- Hva ønsker du å påvirke/jobbe for i rollen som styremedlem i BFO?

- Jeg håper at min brede erfaring og kunnskap kan være med å belyse ulike temaer i vår bransje. Det er viktig å påpeke at BFO er bransjens eneste og beste møteplass hvor en hel bransje treffes, bygger kunnskap og felles nettverk.

Mona påpeker at siden BFO ikke en kommersiell deltaker i markedet så er møteplasser som BFO-dagene, Brannsikkerhetskonferansen og Praktisk brannsikring basert på å øke bevissthet, skape debatter med gode rammer og øke kompetanse til hver enkelt deltaker, men også til offentlig instanser og myndigheter.

BFO har ett tett og nært samarbeide med Høgskulen på Vestlandet (HVL) som utdanner bransjens brannrådgivere.

- Vi benytter HVL til bl. a å vise praktisk branntester på konferansen Praktisk brannsikring som avholdes i Haugesund den 6. og 7. juni i år. Her får alle deltakere se teori bli praksis på Hall of Flame, avslutter Mona.

Marius Frydenlund

Marius Frydenlund er til daglig brannrådgiver ved UiO, samt fersk som styremedlem i BFO.
Marius Frydenlund er til daglig brannrådgiver ved UiO, samt fersk som styremedlem i BFO.

- Hvem er Marius Frydenlund?

- Marius er en mann på 49 år fra Oslo. Bosatt på Langhus i Nordre Follo med kone to barn og to hunder. Utenom jobb og familie er det tid for jakt og fiske,hytteliv og samvær med gode venner, forteller Marius til Brennaktuelt.

- Hvorfor takket du ja til et styreverv i BFO?

- Jeg ser på dette som et spennende verv innenfor et utfordrende fag i en ganske ung organisasjon med gode fremtidsintensjoner, sier Marius.

- Hvorfor mener du at BFO er en viktig organisasjon i bransjen, og hvorfor er det viktig å være medlem?

- BFO er en viktig organisasjon som ønsker å være en pådriver og bidragsyter til å nå samfunnets mål om færre branner og mindre skader i de branner som oppstår. Organisasjonen har mye spennende kurs og konferanser som setter søkelys på mange viktige saker, påpeker Marius.

- Hva er dine «fanesaker» innenfor brann- og sikkerhet i samfunnet?

- Det er viktig at byggeiere og brukere vet om hvilke forutsetninger og passive brannsikringstiltak deres bygg har, dette er en viktig forutsetning for å kunne forebygge branner. Som det nylig ble kommentert i Brennaktuelt og som BFO lenge har jobbet med er det viktig at det offentlige og private samarbeider for å systematisere informasjon som vi alle kan ta lærdom av, sier Marius.

- Jeg er også veldig opptatt av hvordan kulturinstitusjoner på best mulig måte er forberedt på en eventuell brann i sine bygg slik at verdifulle og bevaringsverdige gjenstander ikke går tapt. Det er viktig å sette av resurser til forebyggende arbeid og vurdere slokkemetoder, verdi beregningsplaner og restverdi beregningsplaner i slike bygg, forklarer Marius.

- Hva ønsker du å påvirke i rollen som styremedlem i BFO?

- Jeg ønsker å kunne bidra med min kunnskap og erfaring videre i det viktige arbeidet BFO gjør.

Marius brenner sterkt for samarbeid på tvers av offentlige etater og det private. For å nå ut til flere mener han at BFO bør skryte mer av arbeidet de gjør, og hva organisasjonen har fått til og hva vi faktisk jobber med.

Gjennom dette arbeidet har jeg erfart at det er mange viktige rammebetingelser som må bli bedre i denne bransjen.

Bjarne Tarjei Haugen

Bjarne Tarjei Haugen

Bjarne Tarjei Haugen har i de siste to årene vært daglig leder i Thermax AS. I denne perioden er selskapet blitt en av de tre største aktørene innen Passiv Brannsikring i Norge, kan han fortelle. Han anser seg selv for å være resultatorientert, strategisk og har en stor arbeidskapasitet. Noe BFO ser frem til å nyte godt av.

Bjarne har yrkeserfaring fra både store og mindre selskaper i mange bransjer, både nasjonalt og internasjonalt. Sittet i toppledelsen i flere store bedrifter med ansvar for både økonomi, drift og forretningsutvikling. Videre har han omfattende erfaring innenfor rådgivning, styreverv og gründervirksomhet i flere større og mindre selskaper.

- Gjennom dette arbeidet har jeg erfart at det er mange viktige rammebetingelser som må bli bedre i denne bransjen, sier han.

- Jeg har tidligere jobbet med dette i andre bransjer og har da helt klart sett nytten av slikt type arbeide.

Bjarne Tarjei Hagen er daglig leder i Thermax AS, og er entusiastisk ift. det nye styrevervet.
Bjarne Tarjei Hagen er daglig leder i Thermax AS, og er entusiastisk ift. det nye styrevervet.

- Hvorfor takket du ja til et styreverv i BFO?

- Brannsikring er jo et veldig viktig område i samfunnet, sier Bjarte.

- Satt i lys av viktigheten av brannsikring mener jeg at BFO må jobbe hardt for å få til følgende: det er behov for en egen utdanning og en yrkestittel. Det er behov for en lærlingsordning og selskaper som skal drive med brannsikring må tilfredsstille en autorisasjonsordning blant annet.

- Myndighetene bør utøve en mer omfattende kontroll av bransjen og de bør stille krav om lovpålagt kontroll av bygg, påpeker han. Videre sier Bjarte at regler, lover og forskrifter gjeldende om bransjen må bli tydeligere og mer konsise.

- Hva ønsker du å påvirke/jobbe for i rollen som styremedlem i BFO?

- Mye av det jeg har påpekt tidligere, og det er viktig at vil jobber så bredt som mulig både mot bransjens egne aktører, mot det politiske miljøet og embedsverket, forsikringsselskapene, konsulentmiljøer og sikkert også mot andre miljøer, avslutter Bjarte.

Powered by Labrador CMS