Tilsvar til kritikk av branndokumentasjon

Debatt: "Hyggelig at Fedøy har prøvd å sette seg inn i vår Tekniske Godkjenning (TG) på PrevPex rør-i-rør systemet til våre Prevent Systems lavtrykk vanntåkeanlegg, men ordlyden og intensjonen med innlegget virker langt fra hyggelig."

Publisert

Viser til artikkel Arnstein Fedøy skrev om vårt populære slokkesystem publisert i Brennaktuelt 25 april.

Med så mange spørsmål er det pussig at han ikke har henvendt seg til meg, som han vet godt hvem er, før han går ut i media med det vi oppfatter som en svertekampanje som han signerer med Styremedlem BFO BRANN. Som medlem i BFO synes jeg det er direkte ufint at et styremedlem går til angrep, slik det vil framstå for de fleste lesere, på et produkt til en av sine medlemmer uten å forhøre seg med medlemsbedriften først. Styreleder i BFO BRANN bekrefter at artikkelen ikke er behandlet av Styret, og at dette ikke er iht. interne prosedyrer for publisering av artikler på vegne av organisasjonen.

Vi har jobbet med både SINTEF og RISE i over 15 år, og har aldri hatt grunn til å stille spørsmål rundt deres uavhengighet.

Erling Mengshoel

De fleste spørsmålene i artikkelen er rettet mot SINTEF og RISE og deres integritet og akkreditering. Vi har jobbet med både SINTEF og RISE i over 15 år, og har aldri hatt grunn til å stille spørsmål rundt deres uavhengighet. SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter og utpekt godkjenningsinstans samt teknisk kontrollorgan for byggprodukter i Norge. RISE er Norges branntekniske kompetansesenter og er sammen med søsterbedrift i Sverige, et av verdens største forskningsmiljø innen brann. De er akkreditert av Norsk Akkreditering iht. ISO 17025, slik vanntåkestandarden beskriver.

Manglende kompetanse?

Jeg vil ikke svare på SINTEF eller RISE sine vegner, men påstanden om at Prevent Systems oppgir feilinformasjon og «ikke har noen godkjenninger/sertifisering og at komponenter som inngår i slike system ikke har en eneste dokumentert egenskap ved brann» ønsker jeg å kommentere. Plutselig har altså velrennomerte organisasjoner som SINTEF og RISE ikke kompetanse, og er ikke til å stole på.

Vår Tekniske Godkjenning fra Sintef Certification bekrefter i innledningen at forskriftskravene er oppfylt, beskriver bruksområdene hvor systemet kan benyttes samt begrensninger, lister opp komponentene som inngår og refererer til underliggende testdokumentasjon som ligger til grunn for godkjennelsen. Dette er en standard mal for Tekniske Godkjenninger og vi mener det er vanskelig å være mer tydelig!

Det er over 12 år siden vi lanserte PrevPex rørsystemet. Det er velprøvd og veldokumentert.

Erling Mengshoel

Et lite paradoks

Man kan i utgangspunktet være skeptisk til å benytte plastrør i et slokkeanlegg. Men, man må huske på at det er et krav til at systemet installeres bak en brannbestandig overflate og er fylt med vann, som beskytter rørene. UL, en av verdens største sertifiseringsorganisasjoner, har en standard for å teste rørsystemer i plast for automatiske slokkeanlegg, UL 1821. I kap. 13 som omhandler eksponert branntest, så branntestes ikke systemer som ligger vått og bak brannbestandig overflate, nettopp fordi det har ingen hensikt. Det kan vi også vitne til, etter over 100 stor-skala branntester med systemet.

Et lite paradoks er spørsmålet om det skulle brenne i hulrom som ikke er sikret med vanntåkedyser. Benytter man stålrør så vil de motstå brann og temperatur bedre enn plastrør, men det kan mulig føre til at brannen vokser og sprer seg. Plastrør som sprekker tidligere og tilfører hulrommet vann, kan være svært heldig for å begrense eller slokke en brann. Med en industriell gassbrenner med ca. 70 cm stikkflamme plassert ca. 50 cm fra røret ser vi fra tester vi har utført at røret sprekker ved ca. 650°C. Dysene leveres standard med en glassbulb som løser ut ved 57°C.

PrevPex rør-i-rør systemet installeres i hele strekk fra fordeler direkte til vanntåkedysene. Skulle et rør sprekke som følge av brann i et hulrom, så ville ikke det påvirke forsyning av vann og trykk til de andre dysene i systemet.

Et velprøvd system

Det er over 12 år siden vi lanserte PrevPex rørsystemet. Det er velprøvd og veldokumentert, produsert av Georg Fischer JRG, som er en av verdens ledende leverandører av rør-i-rør systemer, og som står bak produktet med full garanti for bruk i Prevent Systems lavtrykk vanntåkeanlegg.

Til tross for motstand i sprinklerbransjen har vi ifølge Brannteknisk Forening 11 % markedsandel av boligsprinklermarkedet i Norge sist rapportert i 2020. Det er mye takket det effektive rørsystemet som er spesielt godt egnet for nedstøping i boligprosjekter med Platten- eller plass-støpte dekker. Installasjonen med PrevPex går raskere, er sikrere, enklere og er bedre tilpasset både dagens byggemetoder og øvrige fag.

Heldigvis har vi gode kunder og samarbeidspartnere som har vært på kurs for å prosjektere, installere, vedlikeholde og kontrollere våre løsninger, samt fått en grundig gjennomgang av dokumentasjonen. Vi har aldri opplevd at en eneste en av de mer enn 1 000 kursdeltakerne har stilt spørsmål om kompetansen til SINTEF eller RISE, eller hatt mangel på tillit til deres integritet og akkreditering.

Fedøy synes det er rart at systemet distribuerer kaldt vann til dysene. Ikke ulikt sprinkler kobles systemene vanligvis til kommunal vannforsyning, og aldri via varmtvannsbeholder. Bildet benyttet i artikkelen av galvaniserte rustne rør og en enkel stengeventil må ikke forveksles med PrevPex komponenter. Vi tillater ikke bruk av galvaniserte komponenter i noen av våre systemer.

26. april 2022, Erling Mengshoel, Styreleder i Prevent Systems AS.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.

Powered by Labrador CMS