Her legges det store planer for Brannfaglig Fellesorganisasjon fremover. Til venstre: Christer Bjørn.
Her legges det store planer for Brannfaglig Fellesorganisasjon fremover. Til venstre: Christer Bjørn.

Passiv brannsikring bør anerkjennes som et eget fag

I mai overtar Christer Bjørn formelt vervet som styreleder i Brannfaglig Fellesorganisasjon. Han ser det som en utfordring og en tillitserklæring å få videreutvikle organisasjonen, etablere nye samarbeidsområder og utvikle tettere bånd med sentrale myndigheter i året som kommer.

Publisert Sist oppdatert

- BFO er en fantastisk organisasjon som i 20 år har bidratt med blant annet økt kompetanse i vårt langstrakte land, sier Christer Bjørn, som akkurat har tatt over styreledervervet i BFO fra Hugo Haug. Christer Bjørn er en erfaren daglig leder i C&M Brannsikring AS, et selskap han har drevet i de siste 10 årene.

Christer Bjørn, fersk styreleder i BFO og daglig leder C&M Brannsikring AS.
Christer Bjørn, fersk styreleder i BFO og daglig leder C&M Brannsikring AS.

- Jeg føler selv at jeg har noe å bidra med i forhold til den erfaringen jeg sitter med etter mange år i bransjen, og som tidligere styremedlem i Byggmesterforbudet Region Nord og Protecta, sier den nye styrelederen.

Han sier at styrearbeid i BFO er veldig givende.

- Det legges ned en betydelig jobb igjennom BFO i ulike nasjonale og internasjonale komiteer og er en aktiv pådriver mot offentlig myndigheter og instanser som jobber med brannsikkerhet, sier Bjørn.

- Det å kunne bidra med å gjøre brannsikkerheten i Norge bedre og mer bærekraftig, samt øke kompetansen til byggeiere, utførende entreprenører og sentrale myndigheter er i seg selv godt nok for meg for å kunne engasjere meg i styret, fortsetter han.

- Hvorfor er det viktig å være medlem i BFO?

– Som medlem i BFO har det for min del vært viktig å kunne innhente og spre kompetanse. BFO har også vært et fristed for å kunne si sine meninger og bli møtt med en forståelse ovenfor brannfaget og blant bransjekollegaer fra passivbransjen, som i en årrekke har nærmest vært et uregulert marked og svært uoversiktlig, sier Bjørn.

Da han begynte i bransjen på heltid i 2005 så han at det var potensiale til forbedringer i bransjen.

Tok saken i egne hender

– I 2013 valgte min bror og jeg å ta saken i egne hender. Vi startet opp firmaet vårt C&M Brannsikring med slagordet: Vår stolthet, din trygghet! Visjonen skulle bygges på nettopp det, og firmaet skulle driftes som om det var krav til kontroll av utførelse i henhold til brannsikkerhet, forteller Bjørn.

Målet til C&M Brannsikring er at de skal være en av de beste og mest profesjonelle passive brannsikringsfirmaet i Norge. Brødrene har fortsatt samme visjon og mål, der de leter etter forbedringspotensialer i sitt eget arbeid når det gjelder utførelse og dokumentasjon. Dette er noe de bruker mye tid på for å kunne levere solide branntekniske løsninger og branndokumentasjon.

Passiv brannsikring bør bli anerkjent som eget fag med svennebrev og mesterbrevsordning og inkluderes som eget fag på teknisk fagskole.

Christer Bjørn

Brenner for lovpålegg

– Det jeg brenner aller mest for er å få til en lovpålagt kontroll av utførelse. Dette for skape et marked som er regulert og som ikke er konkurransevridende slik det fremstår per dags dato på grunn av tilfeldigheter, som utløser kontroll av utførelse på bygg i henhold til brannsikring, sier Bjørn.

Han mener også at ved lovpålagt kontroll av utførelse vil det oppdages produkter og produktløsninger som i dag benyttes, som ikke har tilstrekkelige godkjenninger.

– En annen sak jeg brenner for i bransjen, er at passiv brannsikring skal bli anerkjent som eget fag med svennebrev og mesterbrevsordning og inkluderes som eget fag på teknisk fagskole, sier Bjørn.

Han mener dette må på plass, slik at det blir et eget ansvarsbelagt område i byggesak, men at det også er like viktig å få økt fagkompetanse og yrkesstolthet i faget.

Brannsikkerhetskonferansens betydning

– Brannsikkerhetskonferansen i mars i år var den første jeg var komitéleder for gjennom BFO, forteller Bjørn.

Videre at som komitéleder var en av de første oppgavene hans å få satt sammen en gruppe av komitémedlemmer slik at det ble en salig blanding av personer som ikke har erfaring fra komitéarbeid til personer som har utført dette en rekke ganger tidligere.

Fellesnevnere for personene som ble valgt, var høy kompetanse på det spesifikke faglige innholdet som skulle sammenstilles og utformes, forklarer han.

– En rød tråd gjennom to hele dager på Brannsikkerhetskonferansen i Tromsø var kontroll av utførelse satt opp mot vedtatt nullvisjon på døde/tap av kulturhistoriske verdier og lammelse av kritiske samfunnsfunksjoner ved brann, mot bærekraftsmål.

Blant annet ble spørsmålene stilt om vi lærer av inntrufne branner, og hvordan man prosjekterer løsninger der brann oppstår daglig i Norge, slik som eksempelvis i avfallsanlegg. Andre problemområder det ble satt søkelys på var erfaringer og gjennomføring av kontroll av utførelse på brannsikkerhet, og hvilke fordeler det kan ha for byggeprosjektet både under byggeprosess og i ettertid når bygget er ferdigstilt.

Omfanget av feil og mangler viser at det er en uregulert bransje som ikke fungerer.

Christer Bjørn

Problematikken har eksistert i en årrekke

- Hovedhensikten med konferansen var å belyse en problematikk som har eksistert i en årrekke uten at sentrale myndigheter er klar over omfanget, sier Bjørn.

På konferansen ble det fremlagt dokumentasjon fra Bergen, Kristiansund og Troms og Finnmark som viste samme konklusjon etter kontroll av utførelse. Alle bygg som ble kontrollert skulle ikke fått ferdigattest på grunn av store feil og mangler ved brannsikkerheten.

- Omfanget av feil og mangler viser at det er en uregulert bransje som ikke fungerer, sier Christer Bjørn, og fortsetter:

- Dette viser at behov for lovpålagt kontroll av utførelse er høyst nødvendig. En brannfakkel for mange, men for de av oss som har jobbet i bransjen i lang tid kom ingenting av dette som en overraskelse, sier han.

Ikke fokus i lovverket

I dag er det lovpålagt kontroll for våtrom på grunn av fare for fukt og muggskader, men brann som kan gi tap av verdier og menneskeliv har ingen sentral plass i lovverket.

- Vi har krav om EU-kontroll av alle biler hvert andre år, men kontroll av bygg i ettertid er det ingen formelle krav om, sier Bjørn oppgitt.

- Så lenge det kan overleveres bygg uten kontroll av utførelse vil det ikke bli bedre i bransjen. Ingen vet at de mangler en kompetanse dersom det sjeldent eller aldri oppdages feil. Ei heller vil ikke personer frivillig søke om en kompetanse man ikke tror mangler, forklarer han.

Passiv brannsikring og nullvisjon

Passiv brannsikring er et av fagene der det kun er en sertifiseringsordning.

- Om faget hadde blitt anerkjent som svennebrev kunne det enkelt ha blitt løst ved å opprette en linje fra byggfagene i henhold til VG1 der svennebrev ville blitt en mulighet etter to år som lærling. Videre ville dette gjort det mulig å ta mesterbrev og/eller teknisk fagskole. Dette kunne igjen gitt et eget ansvarsbelagt område, sier Bjørn.

- Vi har også en del andre forslag til enkle endringer som vil forbedre brannsikkerheten, slik som R-krav på branntegninger, krav om oppdaterte branntegninger i byggeprosess ved endringer og sluttkontroll av brannsikringsrelatertearbeider med mer, forteller Bjørn.

- På BFO-konferansen ble det sett på hvordan nullvisjon til myndighetene påvirker byggebransjen, og hvilke lærlingspunkter og erfaringer som kan hentes fra inntrufne branner.

Politi, Tromsø brann og redning og Frende forsikring var de som holdt foredrag om deres statistikker, og det de lærte av inntrufne branner.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) redegjorde for brannstatistikk, samt leder for justiskomiteen Per Willy Amundsen og statssekretær Hans-Petter Aasen fra Justis- og beredskapsdepartementet bidro med sine foredrag om nullvisjon og bærekraft.

- I ettertid av konferansen viser det seg at vi traff godt med kjernens innhold. Det er mange som har tatt kontakt og ønsker seg flere foredrag for å øke kompetansen og dele den kunnskapen som ble gitt, sier Bjørn.

Både forsikring, bank, politisk ledelse, samt bedrifter som jobber med kontroll av utførelse har vist sitt engasjement og bidragsytende firmaer har levert flere foredrag direkte.

- Det som var viktig for programkomitéen på BFO-konferansen var å sette en ny dagsorden, og for en snever liten bransje så viser det seg at vi faktisk når frem, sier Bjørn entusiastisk.

Derfor er det viktig å delta

- BFO er en møteplass for alle som jobber med brannsikring, både direkte og indirekte, som utførende og som bestiller. Her kan man dele erfaringer, lufte ut frustrasjon med likesinnede, hente og tilføre kunnskap på tvers av brannfagene, forklarer Bjørn.

BFO er den eneste bransjeorganisasjonen som ivaretar kunnskapsdeling via alle interesser i brannfaget.

Han forteller at det skapes gode debatter med gode rammer og fokus på økt kompetanse, økt bevissthet til hver enkelt deltaker, samt kunnskapserfaringer sammen med offentlig instanser og myndigheter.

- I BFO er det plass til alle, uansett hvor liten eller stor brannkompetanse man har. BFO er en møteplass for alle som jobber med brannfaget, og dette gjenspeiles i medlemsoversikten, sier Bjørn.

- Vi ønsker også flere medlemmer hjertelig velkommen, selvsagt. Dette for å kunne dele kunnskap på tvers av fagfeltene, med et større og bedre fokus på brannsikkerheten i bygg, og ikke minst et bedre bærekraftig samfunn for fremtiden. På toppen av det hele har BFO 20-års jubileum i år, og det sier litt om hvor viktig en slik organisasjon er, avslutter den helt ferske styrelederen.

Styreleder oppfordrer samtidig alle i bransjen til å melde seg på konferansen "Praktisk brannsikring 2023 – utfordringer og konsekvenser", i regi av Brannfaglig Fellesorganisasjon. Konferansen vil holde sted 6. og 7. juni 2023, på Høgskulen på Vestlandet i Haugesund.

Les mer og meld deg på her!

Powered by Labrador CMS