Carsten Due hos CSD Rådgivning talte til deltagerne om deteksjon, detektorer og teknologi.
Carsten Due hos CSD Rådgivning talte til deltagerne om deteksjon, detektorer og teknologi.

Hvilke muligheter og begrensninger ligger hos ulike brannslokkingsanlegg?

Dette og mye annet ble besvart under Slokkekonferansen som gikk av stabelen i Haugesund 8.-9. juni. Brannfaglig fellesorganisasjon har inntrykk av at deltagerne sitter igjen med mye god faglig læring, og et av høydepunktene var nok demonstrasjonene av brann- og slokkemetoder hos ResQ sikkerhetssenter og Hall of Flame.

Publisert Sist oppdatert

Brannfaglig Fellesorganisasjon presenterte Mona Nerli, som er Fagansvarlig brann og prosjektkoordinator i Asker kommune og Odd Magne Skjerping som er fagsjef Underwriting (Risikovurdering)i Frende forsikring, som de første foredragsholderne på årets Slokkeonferanse der bransjen endelig kunne samles igjen, etter to år.

Mona Nerli
Mona Nerli

Nerli og Skjerping retter fokus på prosessen frem mot brannsikkerhet i eksisterende bygg og de menneskelige konsekvenser, miljøpåvirkning og økonomiske konsekvenser brann medfører.

Nerli har vært i brannsikringsbransjen i mange år og har jobbet på «alle sider» av bordet i inn- og utland. Hun begynte i Asker kommune Eiendom som fagansvarlig brann for alle kommunens bygg og boliger i 2013.

Hun snakket om Byggherre – prosessen frem mot brannsikkerhet i eksisterende bygg - hos oss brenner det.

Men Asker kommune har i dag valgt en annen strategi, forteller Nerli.

- Kommunen velger i dag å se mer på grunnen av bygget, hvordan bygget er oppført med den passive brannbeskyttelsen - innen de ser på den aktive brannbeskyttelsen, forklarer hun.

Odd Magne Skjerping
Odd Magne Skjerping

Forsikringsbransjen sitt syn

Skjerping har over 30 års erfaring fra forsikringsbransjen, og han har også en tidligere bakgrunn fra politiet. Han talte fra forsikring sin side og kom med en liten tankevekker:

- Det er jo slik at bilen skal EU-godkjennes hvert 2. år, ellers får eier av bilen bruksnekt.

- Hvorfor har vi ikke da tilsvarende krav for et sameie med 200 beboere?, spurte Skjerping. Og han mener det bør setter spørsmålstegn rundt det at det ikke er noen jevnlig kontroll av sikkerhet og tilstand i et sameie.

Carsten Due, CSD Rådgivning med 30 års erfarenhet innen deteksjon hadde et foredrag om deteksjon, detektorer og teknologi. I foredraget sitt presenterte han de ulike typene av detektorer som i dag finnes på markedet og hvordan de virker.

Biler skal EU-godkjennes hvert 2. år, ellers får en bruksnekt. Så hvorfor har vi ikke tilsvarende krav for et sameie med 200 beboere?

Odd Magne Skjerping

Presentasjonen viste det grunnleggende i røykdeteksjon med «vanlige» røykdetektorer til multikriterie detektorer som detekterer flere aspekter, til spesialdetektorer som aspirasjonsdetektor.

Ola Øyen
Ola Øyen

På den siste halvdelen av dagen ble deltagerne busset til ResQ sikkerhetssenter i Haugesund. Her ble det utført brann- og slokkedemonstrasjoner hos ResQ sikkerhetssenter og "Hall of flame". Deltagerne fikk oppleve fullskalatester av ulike automatiske slokkesystemer.

Fortsettelsen på dag to

Dag to begynte med en diskusjon blant deltakerne om erfaringene fra demonstrasjonene dagen før.

Ola Øyen, Massivtre spesialist, hadde den første presentasjonen. Han snakket om mulighetene med massivtre og at det er store muligheter for å utvikle en løsning som sikrer treoverflater for et godt inneklima og et lavt energibehov. Han penset også innom hva som må forbedres i forhold til de løsninger som tradisjonelt har vært brukt.

Jonas Davidsson
Jonas Davidsson

Jonas Davidsson som er brannteknisk rådgiver Multiconsult brakte deltagerne inn i bærekraftens verden med foredraget «Hvordan muliggjøre bærekraftige brannkonsepter i store og små prosjekter». Her delte Davidsson anekdoter og suksesshistorier med tanke på bærekraft i brannteknisk prosjektering og rådgivning.

Dokumentasjon – hvorfor får ikke eier det de skal ha? Hvorfor er det slik? Hva er konsekvenser for eier og entreprenørbransjen i fremtiden? Dette var spørsmål Anders Sandmæl, som kommer fra Kompetansesenter for brann- og driftspersonell, skulle gi deltagerne svar på.

Anders Sandmæl
Anders Sandmæl

Foredraget engasjerte deltakerne og gav en god diskusjon da temaet vekket en del tanker blant mange av deltagerne.

Arjen Kraaijeveld
Arjen Kraaijeveld

Rus og psykiatri

Arjen Kraaijeveld jobber med brannsikkerhet som førstelektor på Høgskolen på Vestlandet. Der jobber han med undervisning og med forskning, blant annet relatert til design av bygninger for risikoutsatte grupper, brannsikkerhet i forhold til Li-ion batterisystemer og inerte gass-slokkeanlegg av type IG-541. I tillegg er han deltidsbrannkonstabel i Haugaland brann og redning. Han hadde to innlegg på konferansen.

Det første innlegget "Slokkestrategi for Li-ion batteri systemer med fokus på inertisering", gav et innblikk i hvordan et Li-ion batteri virker og hvilke konsekvenser en brann i et slikt batteri kan få. Her ser man blant annet at det eksisterer problemer med HF-gass.

ROP (rus og psykiatri) og brannsikkerhet var Arjen sin andre presentasjon. Presentasjonen var knyttet til det arbeid HVL gjør i samarbeid med Karmøy kommune for utvikling av tre nye boliger til ROP-brukere.

Forskningsprosjektets hovedmål er å utvikle nye boligtilbud bedre tilpasset beboere med alvorlige rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser).

Se bilder (under) av noen av fullskalatestene utført på ResQ.

En av testene gikk ut på å sette fyr på paller med søppelkasser og demonstrere slokkemetoder.
En av testene gikk ut på å sette fyr på paller med søppelkasser og demonstrere slokkemetoder.
Her ser vi brannen utvikler seg i paller og søppeldunker. Brannen ble slokket med vann med tilsatte tensider F-500 tilvirket av HTC med her levert av SG Safety.
Her ser vi brannen utvikler seg i paller og søppeldunker. Brannen ble slokket med vann med tilsatte tensider F-500 tilvirket av HTC med her levert av SG Safety.
Her kan en se at temperaturen direkte etter slokking er så lav at det er mulig å ta på objektet som akkurat brant.
Her kan en se at temperaturen direkte etter slokking er så lav at det er mulig å ta på objektet som akkurat brant.
Fra en av fullskalatestene av brann- og slokkemetoder hos ResQ sikkerhetssenter og "Hall of flame".
Fra en av fullskalatestene av brann- og slokkemetoder hos ResQ sikkerhetssenter og "Hall of flame".
Powered by Labrador CMS