Styreleder i BFO, Hugo Haug, under Slokkekonferansen 2022.
Styreleder i BFO, Hugo Haug, under Slokkekonferansen 2022.

Hvor blir det av entreprenørene?

Innlegg: «Bare flaks at ingen omkom i den kraftige brannen» eller «Brannen spredte seg raskt og ukontrollert i bygget» kan stå som eksempler i nyhetsbildet i Norge om nyere byggverk. «Det var flere sammenfallende faktorer som bidro til den kraftige utviklingen. Dette kunne virkelig ha gått mye, mye verre», er et annet. Ser vi noen sammenfallende faktorer her?

Publisert

I dag skal det ikke rare byggverket til før oppføringen involverer en rekke parter, fra arkitekt via rådgivere til leverandører av produkter og tjenester. Alle disse skal samvirke til at bygget blir sikkert og brukervennlig for eier og bruker av bygget. De er alle på sett og vis en brikke i det samspillet som skal ivareta brannsikkerheten i det ferdige bygget. Samtidig er det også en slik «brikke», liten eller stor, som kan bidra til at det går fryktelig galt …

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) arbeider hver dag for bedre brannvern for liv, miljø og verdier.

Vi er opptatt av byggverk som er «i støpeskjeen» og alle de eksisterende byggene, og ikke minst de som eier, leier og bruker disse.

Dette har vi med oss i kontakten med politikere, fagmyndigheter, utdanning- og forskningsmiljøer, fagpresse og riksmedia.

Dere vil vi også gjerne ha med på laget. Det er sammen vi blir sterkere!

Hugo Haug

BFOs hovedformål er å skape gode rammebetingelser for aktørene som ønsker å levere godt brannvern, enten de produserer varer og tjenester, eller bedriver eiendomsdrift- og forvaltning. Dette gjør vi ved:

  • å bidra slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser
  • å påvirke utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde
  • å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og omfattende skader blir innfridd
  • å sikre tverrfaglige diskusjoner på tvers av særinteresser
  • å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter

Med oss på laget har vi bedrifter som leverer bygningsteknisk brannvern (såkalt passiv brannsikring) og aktive brannverninstallasjoner som brannalarm, talevarsling, slokking, nødlys, ledesystemer, etc. Brannrådgivere, forskere, kurs og utdanningsinstitusjoner er med, og det samme er de største kommuner og eiendomsforvaltere. Se: Medlemsoversikt (bfobrann.no).

MEN, vi savner noen …

Byggentreprenører, tekniske entreprenører, elektroinstallatører og rørentreprenører er også viktige brikker i dette arbeidet, og ofte i tett kontakt med de overnevnte. Forsikringsbransjen likeså.

Dere vil vi også gjerne ha med på laget. Det er sammen vi blir sterkere!

BFO er det fremste talerøret for brannmiljøet i dag, og en selvsagt part når offentlige regelverk eller nasjonale stander skal utarbeides eller revideres. Enda bredere fagmiljøer innen brannsikkerhet får påvirke der beslutninger tas, og gjennomslagskraften blir større.

Vi har kurs, konferanser og seminarer der våre medlemmer kan bidra med eller innhente kunnskap og spre innovasjon, og ikke minst bygge gode relasjoner og nettverk.

Utover å være en stemme som kan påvirke, hva får bedriftene ellers ut av sitt medlemskap?

Av medlemsfordelene kan nevnes:

  • betydelige rabatter på våre arrangementer,
  • betydelige rabatter på annonsering av produkter, tjenester og stillinger i Brennaktuelt.no,
  • bruk av BFOs medlemslogo i egen profilering,

Bli med på laget, da vel!

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget er forfatterens egne.

Powered by Labrador CMS