Frank Ivar Andresen er Avdelingsleder Politikk i Byggmesterforbundet.
Frank Ivar Andresen er Avdelingsleder Politikk i Byggmesterforbundet.

Særinteresser, myndighetsansvar og brannsikkerhet i trehus

I ett åpent brev til statsråd Bjørn Arild Gram viser styremedlem i BFO, Arnstein Fedøy til at han representerer de som er pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd, og sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser. I Byggmesterforbundet ser vi på BFO som en engasjert og viktig aktør innenfor feltet, men heller ikke der er man fri for egeninteresse.

Publisert

For Byggmesterforbundet er det åpenbart at vi har særinteresser når det gjelder bruk av treprodukter i bygg, og selvsagt også utvendig trekledning. Dette medfører ikke, slik Fedøy og BFO (Brannfaglig fellesorganisasjon) etterlater ett inntrykk av, at man ikke er opptatt av brannsikkerhet. (Se: Åpent brev til Kommunal-og distriktstatsråd Bjørn Arild Gram.)

Tvert imot er det slik at enhver tvil om brannsikkerheten ved bruk av utvendig trekledning er krevende for våre medlemsbedrifter og bransjen for øvrig.

Til den tvil som uttrykkes om testmetoder som ble gjort i forbindelse med å etablere ett system for midlertidig avviksanalyse, kan ikke vi se at det er grunnlag for å skape usikkerhet om dette. Testene er gjennomført av godkjente testorgan og etter gjeldende europeiske standarder. Så langt er det ikke kommet til informasjon som kan så tvil om testene eller de organer som har gjennomført disse.

Videre vises det i brevet til flere eksempler hvor det har oppstått problemer, men de omhandler ikke det oppdrag statsråden nå har gitt DiBk. Eksemplene beskriver bl.a. regelverksbrudd og brannstiftelse. Byggmesterforbundet mener at man ikke kan basere tekniske krav på at aktører unnlater å følge lov og forskrift, feilmerker produkter som ikke er tilstrekkelig testet, at det benyttes ulovlige produkter eller at prosjekteringen og utførelse er mangelfull. Dette kan kun avdekkes ved tilsyn og kontroll og ansvarliggjøring av aktørene.

Byggmesterforbundet er enig når Fedøy beskriver en systemsvikt ved å vise til manglende organisatoriske tiltak for å oppdage, varsle og utbedre avvik. Men dette omhandler ikke spørsmål om tekniske krav til produkter og konstruksjoner, men derimot testemetoder, manglende kontroll og tilsyn. Det er ulike krav til ulike typer bygg inndelt i tiltaksklasser og kun i tiltakskasse 1 brukes preaksepterte løsninger, uten at det samtidig er egen ansvarsrett på brannprosjekterende med uavhengig kontroll på konseptnivå. Om det er behov for uavhengig kontroll også i tiltaksklasse 1 knyttet til brann og andre forhold er en annen diskusjon.

Vi legger til grunn at det er enighet om at det må på plass ett forståelig regelverk for alle, også for treindustrien og leverandører. Det er nettopp dette som var feilen som ble oppdaget ved Royal-impregnert kledning. Det viser seg nå etter utallige tester, at de fleste øvrige trekledninger også faller utenfor gjeldende ytelseskrav, når de er behandlet og etterbehandlet på tradisjonell måte. De fleste vil derfor ha interesse av at regelverket gjennomgås.

Har havnet i dødens posisjon

Byggmesterforbundet anser at systemfeil for brannklassifisering og feil grunnlag i branntesting av trekledning, unødvendig har bidratt til å utfordre vår tradisjonelle byggeskikk, skape usikkerhet om trekledningsprodukter i sin alminnelighet og royalkledning i særdeleshet. Sisteleddet som møter de kundene som skal leve sine liv i byggene er, som følge av dette, kommet i en situasjon som bidrar til utfordringer med overlevering og en rekke tiltak som kraftig utfordrer økonomien i prosjektene. Sett utenfra er det åpenbart at det er en markedskamp på produsentsiden, mens brukerne av de ulike trekledningsproduktene helt uforskyldt har havnet i dødens posisjon. Det er derfor det nå haster med at myndighetene løser denne situasjonen.

Byggmesterforbundet har ved to anledninger siden regjeringsskiftet henvendt seg skriftlig til statsråd Bjørn Arild Gram med anmodning om å ta grep. I den anledning har vi også tillatt oss å antyde løsninger for trekledningsprodukter, hvor brannsikkerheten selvsagt er grunnleggende. Testmetoder og ytelseskrav må relateres til det, men samtidig slik at man ikke lenger er avhengige av midlertidige unntaksanalyser for å kunne bygge innenfor regelverket.

Myndighetene er fri for særinteresser, men har ansvaret for å bidra til brannsikkerhet i bygg. Dette gjennom tekniske krav til produkter basert på relevante testmetoder, krav til prosjekterende og utførende og ikke minst et ansvar for å sikre etterlevelse av reglene.I den sammenheng er det positivt at statsråden nå har tatt ett initiativ ovenfor DiBk og anmodet om en vurdering av brannkravene for trekledning. Det er behov for å finne løsninger i denne saken, og det haster.

Innlegget ble først publisert på bygg.no.

Powered by Labrador CMS