Simulering av brann- og røykdynamikk – viktig for alle som jobber med brannsikkerhet

«Life Matters», sier Marutha Muthu Venkatraman. Han har mange års spesialisterfaring innen konsekvensmodellering for branner, eksplosjoner og strukturell integritetsstyring, i offshore olje- og gassanlegg og anlegg på land. 19. og 20. oktober i år står han på podiet i konferansesalen på Quality Hotel Olavsgaard og vil undervise om blant annet effektiv beredskapsplanlegging gjennom modellering, og hvordan man kan bruke teknologien på en mest mulig produktiv måte.

Publisert

Marutha Muthu Venkatraman jobber som senior konsulent i Nordflow AS, der han rådgir kundene innenfor industriell prosess-sikkerhet og risikostyring for prosessanlegg på land og i offshore.

Maruthamuthu Venkatraman
Maruthamuthu Venkatraman

I to dager fra onsdag 19. oktober og til og med torsdag 20. oktober i år, holder han kurset "Advanced Fire Dynamic Simulator (FDS) with Pyrosim and Smokeview" på Quality Hotel Olavsgaard.

- Når og hvorfor oppsto din interesse for temaer knyttet til brannsikkerhet?

- Jeg ble uteksaminert fra Aalborg Universitet, Danmark i væske- og forbrenningsteknikk i 2006. Siden den gang har jeg vært lidenskapelig opptatt av å modellere de virkelige ulykkesscenariene for å få en dypere innsikt. Målet er at disse modellene skal gi en mer effektiv beredskapsplanlegging for å kunne dempe branner på best mulig måte. Det ultimate målet er jo å kunne beskytte mennesker og eiendeler, sier Muthu.

- Det er alltid interessant å se hvordan datamodellene fungerer og realismen som gir rom for modellutvikling og improvisering av brannteknologi, legger han til.

- Teknisk sett innebærer dette å få en god forståelse av fag som branndynamikk, væskemekanikk, varmeoverføring og numerisk beregning for en rimelig kvantifisering.

Teknologi og modellering

- Hva kan deltagerne på kurset "Advanced Fire Dynamic Simulator (FDS) with Pyrosim and Smokeview" forvente å lære?

- Dette kurset gir et innblikk i brannmodellering og simulering ved bruk av en CFD (computational fluid dynamics) programvare Fire Dynamic Simulator (FDS) utviklet av NIST (National institute of science and technology). Programvarens hensikt er å forbedre/improvisere brannsikkerheten i bygningene, forklarer Muthu.

- Programvaren " Pyrosim and smoke view" vil bli brukt for å forberede brannscenarioene og overvåke resultatene. Hovedfordelen med denne CFD-teknologien er at den faktiske 3D-modellen av anlegget med alle hindringer, kan modelleres og simulere de virkelige brannscenariene med passende brannmodeller for å kvantifisere brannsikkerheten.

- Typiske innganger som Available Safe Egress Time-periode (ASET), gasskonsentrasjoner og siktnivåer under rømning, strålingsnivåer og brannspredningshastigheter kan trekkes ut av disse dataene, forklarer Muthu.

- Dette er verdifull informasjon for en brannsikkerhetsingeniør som skal evaluere branndesignkonseptet på ethvert stadium av designet. Og dette kurset skal gi deltakerne en pragmatisk tilnærming til problemstillinger, med gode eksempler på case-studier og Hand-on tutorials, sier konsulenten.

- Hvorfor og hvem bør ta dette kurset?

- Dette kurset er viktig for alle som jobber med brannsikkerhet og som ønsker å improvisere designet kvantitativt. Teknologien som vi bruker her kalles Computational Fluid Dynamics (CFD) for å simulere brann- og røykdynamikk.

- Som nevnt tidligere; en god forståelse av tekniske fag, brannmodeller og fordeler og ulemper er nøkkelen til å utføre en vellykket simulering og utvikle tillit til løsningene, sier han.

- Dette kurset vil forberede ingeniørene og gi dem tillit til å bruke denne teknologien på en produktiv måte, sier Muthi, som helt på tampen legger til to viktige ord som oppsummerer det meste:

«Life Matters», sier han.

Les mer om kurset og meld deg på her!

Powered by Labrador CMS