Illustrsjonsfoto
Illustrsjonsfoto

Feilaktig fremstilling fra Boligprodusentene i Royal-saken

- Det er direkte feil og villedende når Boligprodusentene hevder at Royal-kledning kan sammenlignes med andre trekledninger, sier prosjektleder Arnstein Fedøy i styret for Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO Brann).

Publisert Sist oppdatert

Både prosessen ledet av Boligprodusentene, mangel på vitenskapelig metode og brannfaglig forståelse, har vært av en slik karakter at BFO Brann så seg nødt til å trekke seg fra referansegruppen vi var invitert inn i av Boligprodusentene. Dette da BFO Brann må ivareta sin bransjefaglige integritet og fortsatt jobbe for forbedringer i brannsikkerheten.

Arnstein Fedøy, styremedlem i Brannfaglig Fellesorganisasjon.
Arnstein Fedøy, styremedlem i Brannfaglig Fellesorganisasjon.

Det å bli invitert som brannfaglig «bidragsyter» uten å blant annet få noe gjennomslag for vitenskapelig metodikk og brannfaglige innspill, ikke bli tatt med på råd og være den siste som mottar informasjon, har vært svært krevende rent prosessuelt.

Videre er det umulig å stille seg bak arbeidet utført av RISE Fire Research og SINTEF for Boligprodusentene, som er blitt gjort i dette tilfellet. Det mangler vesentlig deler av en problembeskrivelse, oppdragsforståelse, drøfting og dokumentasjon på valg av anvendt analysemetode, inkludert egnethet og gyldighet for formålet og vitenskapelig metodikk. Det kan dermed oppfattes som disse ting har blitt utelatt. Stemmer dette, er dette særdeles alvorlig.

Hvorfor har bare en del av fasaden blitt testet? Hoveddelene i en fasade består av kledning, utforing og vindsperre. Royal-kledningen er kokt i olje under vakuum, for å få mest mulig brennbar olje inn i alle sider av kledningen. Når branntestene ikke er utført med forskjellige type fasade, der de forskjellige typer lektinger og vindsperrer inngår, så er det ikke mulig å konkludere med hvor brannfarlig Royal-fasaden er eller eventuelt hvordan problematikken kan løses.

Det er også svært alvorlig at de branntestene som er blitt utført, har blitt påvirket uten at dette fikk noen varsellamper til å lyse. Følgende er klippet fra rapporten: «Ved gjennombrenning i fasaden ble lekkasjepunkter tettet med ubrennbart materiale på fasadens bakside (den siden som ville utgjort hulrommet). Dette ble gjort for å unngå brannspredning på baksiden.» og videre, «Faktisk ble flammer på ikke-eksponert side av fasaden slokket for å unngå å forstyrre målingene og brannutviklingen av brannen på kledningens fremside.»

Hvilken tillit skal man ha til resultatene i testene, når brannene ikke får lov til å utvikle seg naturlig?

I Byggteknisk forskrift 2017 står følgende i under kapitel § 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann: «(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det er liten sannsynlighet for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og den nødvendige tiden for rømning og redning.»

Alt av branntester har til nå bekreftet at Royal-kledningen tar fyr langt fortere, og brann utvikler seg og sprer seg langt raskere enn i annen trekledning. Når man legger til grunn ufullstendige tester utført med den Royal-kledningen som har laveste brennverdier, bruk av et verktøy som bryter med flere forskriftskrav og tiltak som ikke har noe dokumentasjon på at de virker, for å presse frem ferdigattest, så bryter dette fundamentalt med Regjeringen v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sine målsettinger i lov og forskrift.

Det å gå ut slik Boligprodusentene har gjort med å hevde «at vi nå kan legge til side uroen for royalkledningen» og kalle verktøyet sitt for Branntrygg, er et så kraftig overtramp at BFO Brann ser seg nødt til å advare i denne saken.

Den som ønsker å se brannutvikling med Royal-kledning kan søke opp video fra brannen i Åndalsnes den 1. oktober 2020. Denne brannen fikk en heldig utgang grunnet to forhold. Både at et 20-talls personer fra filmsettet til «Mission Impossible» fikk varslet og hjulpet ut beboerne, og at brannen skjedde på dagtid.

Det kom, etter det BFO Brann er kjent med, aldri noe alarm fra brannalarmsystemet, selv når brannen gikk inn i bygget, og brannvesenet hadde ingen rolle i å redde liv, selv om de hadde bare 200 meter kjørevei. I det nye verktøyet legges det blant annet opp til at brannalarm og kjøretid for brannvesenet på under 10 minutter er gode tiltak der det er satt opp Royal- kledning. Å legge til grunn brannvesenets innsats er ikke tillatt og effekten av brannalarm er svært tvilsom.

Royal-kledningen er langt fra friskmeldt.

For ytterligere informasjon bør www.brennaktuelt.no besøkes og brev til KMD av 23/6 og 27/6-2021 fra BFO Brann søkes opp i KMD sitt postmottak.

Kontakt: Arnstein Fedøy: M.Sc. Brannsikkerhet/styremedlem BFO Brann Tlf: 45 63 66 88 prosjektleder@bfobrann.no

Håkon Winterseth: Faglig leder Firesafe AS/nestleder BFO Brann Tlf: +47 98 23 60 53 hakon.winterseth@firesafe.no

Pressemelding fra Brannfaglig Fellesorganisasjon, Pb. 73, 1325 Lysaker, www.bfobrann.no

Lysaker, 14. juli 2021

Powered by Labrador CMS