Tilsvar til Prevent System

Debatt: "Viser til Erling Mengshol sitt innlegg «Tilsvar til kritikk av branndokumentasjon» som ble publisert i Brennaktuelt onsdag 27. april. I utgangspunktet setter jeg stor pris på gode faglig diskusjoner, slik Brennaktuelt legger opp til. Men måten Prevent System svarer på, er for meg underlig."

Publisert Sist oppdatert

Som medlem og styremedlem i Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO), er jeg veldig stolt over den jobben BFO gjør med å tilrettelegge for bedre brannvern i Norge. Tilsvaret fra Mengshoel og Prevent System, er for meg underlig, da de velger å bruke karakteristikker som «svertekampanje og ufint», og knytte dette opp mot BFO. Derfor velger jeg å gi et tilsvar: et tilsvar er jo tross alt et svar på et svar!

Mitt hovedpoeng er at ikke én eneste brannegenskap med rørene er beskrevet.

Arnstein Fedøy

I artikkelen jeg skrev mandag 25. mars, påpeker jeg en rekke ting knyttet til SINTEF sin Tekniske Godkjenning for PrevPex-rørene.

Mitt hovedpoeng var at ikke én eneste brannegenskap med rørene er beskrevet (les "dokumentert") i SINTEF sin godkjenning. Dette blir ikke nevnt i tilsvaret fra Prevent, annet enn at «De fleste spørsmålene i artikkelen er rettet mot SINTEF og RISE». Denne observasjonen er forøvrig helt rett, og det er de som er adressaten for kronikken, og ergo var tittelen på mitt innlegg; «SINTEF og branndokumentasjon».

En misforståelse?

I kronikken til SINTEF, skrev jeg ikke: «ikke har noen godkjenninger/sertifisering, og at komponenter som inngår i slike system ikke har en eneste dokumentert egenskap ved brann». Det jeg ordrett skrev var som følger: «Når Prevent System heller ikke har en sertifisering av vanntåkesystemet sitt, selv om de oppgir noe annet, hvilken tillit skal man ha til slike systemer?»

Tillit er et nøkkelord her. SINTEF er ikke sertifisert på slokkesystemer, og som jeg beskrev i kronikken, har bare RISE en begrenset sertifisering etter det maritime regelverket IMO.

I Prevent sin egen dokumentasjon og på nett, oppgis det at de er sertifisert av LPCB (se blant annet her, under godkjenninger). Det står følgende: «First company with LPCB certified and listed water mist nozzles”.

Det står i sterk kontrast til hva LPCB selv oppgir i sin godkjenningsliste, kjent som Red book (se link her). I LPCB sin egen oversikt i Red Book, står det at dysene er kun en del av den innledende testing og evaluering av produktet: «Initial type testing and evaluation of product».

Her er altså ingen vanntåkesystemer opplistet som sertifisert, heller ikke Prevent.

Arnstein Fedøy

I henhold til samme oversikt, sier LPCB på side 14: «Please note that use of LPCB approved components does not imply an LPCB approved system. Only systems listed in this section and used within the scope of the approval are approved by LPCB.” Altså: “Vær oppmerksom på at bruk av LPCB-godkjente komponenter ikke innebærer et LPCB-godkjent system. Kun systemer som er oppført i denne seksjonen og som brukes innenfor rammen av godkjenningen, er godkjent av LPCB.»

Her er altså ingen vanntåkesystemer opplistet som sertifisert, heller ikke Prevent.

Lang erfaring

Jeg har jobbet med testing, utvikling og prosjektering av vanntåkeanlegg siden 2005. Som ansvarlig prosjekterende på slokkeinstallasjoner, er jeg hele tiden på jakt etter nye gode alternativ som er dokumentert etter PBL, TEK og DOK. Og til tross for oversendelse av en haug med papirer, endeløse samtaler og diskusjoner, tilgjengelig dokumentasjon fra sertifiseringsintuisjoner, har jeg aldri funnet at de sentrale spørsmålene som må besvares av dokumentasjon etter norsk lov og forskrift, har blitt besvart. Derfor har jeg aldri prosjektert vanntåkeanlegg fra Prevent, men andre som har FM, UL og VdS godkjenninger.

Med en mastergrad i brannsikkerhet/slokkeanlegg er mitt fremste varemerke faglighet, integritet og åpenhet.

For dette har jeg mottatt FLT sin studiepris for Norges beste masteroppgave 2018 og så langt jeg vet, er dette den første masteroppgaven som har fått antatt en internasjonal fagbok om pålitelighet til sprinkler. Noe som normalt krever en doktorgrad.

Dette vet jeg at er noe mine kunder setter stor pris på. Nettopp derfor samarbeider jeg blant annet med Norges største leverandør på slokkegass om å lage en overordnet dokumentasjon på deres Inergen-anlegg til bruk i boligsammenheng. Dette inkluderer identifisering av lov og forskriftskrav, at validering av dokumentasjonsmetode er relevant og gyldig, å utføre pålitelighetsanalyser, skrive ny testmetode for å dokumentere Inergen mot sprinkler samt å lede branntester.

Jeg ser frem til et svar fra SINTEF, samt DiBK sin oppfølgning etterpå.

Arnstein Fedøy

Jeg er trygg på at jeg er kvalifisert til å sette spørsmålstegn med SINTEF sin godkjenning på bakgrunn av dette.

Når SINTEF frem til nå ikke har kunnet svare på hvilken brannegenskap som er dokumentert til rørene, så er det ikke bare av akademisk interesse å løfte disse problemstillinger ut i det offentlige rom.

Det er helt nødvendig, og jeg ser frem til et svar fra SINTEF, samt DiBK sin oppfølgning etterpå. Vi kan ikke operere med en annen standard/tillit til sikkerhetsprodukter som eksempelvis kledning.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.

Powered by Labrador CMS