Brannsikringsmontør: Veien til dokumentert kompetanse

Kompetente brannsikringsmontører bidrar til at bygningenes branntekniske inndeling holder mål ved å tette forskriftsmessig rundt gjennomføringer etter blant annet kabler, kanaler og rør. I tillegg brannisolerer de ulike materialer som er spesielt sårbare og utsatt ved brann. Det er ekstremt viktig at den som skal utføre arbeidet har nødvendig innsikt i hva som må foreligge av produksjonsunderlag, hvordan arbeidet skal gjøres og hva som kan bli konsekvensen om vedkommende slurver. Nødvendig innsikt får montørene ved å sertifisere seg. Det gjør dem også til attraktive medarbeidere for bedrifter i bransjen som trenger denne kompetansen.

Publisert Sist oppdatert

En samlet bransje gikk sammen i regi av Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO), og laget en bransjestandard for å heve standarden på utført arbeid når det gjelder passiv brannsikring.

- Her ble også viktigheten av at den som utfører selve jobben og har arbeidsklær på, satt på dagsorden. I 2015 startet arbeidet med en sertifiseringsordning for montøren. Dette er krumtappen for å få det som er planlagt faktisk montert på en korrekt måte ute på bygget. Da kan mennesker være trygge, og verdier blir ivaretatt, sier Karl Magnor Lilleland som er daglig leder i Lilleland AS som holder til på Kleppe litt sør for Stavanger.

Han oppfordrer folk i bransjen til å melde seg på grunnkurset nå.

Ingen fagopplæring

Det er ikke noen egen systematisert opplæring innenfor faget. Vanlig praksis var derfor at de ulike leverandørene gjennomførte et par timers produktdemonstrasjoner, og hvor fokus på brannsikkerhet og viktigheten av at arbeidet ble gjennomført på en tilfredsstillende måte ikke ble viet særlig stor plass. Derfor opprettet Brannfaglig Fellesorganisasjon sertifiseringsordningen for brannsikringsmontører.

Formålet med opplæringen er:

  • å sikre at montører forstår betydningen av passiv brannsikring
  • å montere og kontrollere i samsvar med aksepterte og anerkjente faglige krav
  • å kjenne forskriftskrav som har som formål å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier
  • å sikre det faglige nivået i bransjen og bidra til å heve kunnskapsnivået for montører
  • å gi sertifiserte montører konkurransefortrinn ved ansettelser innen fagområdet og beslektede fagområder
  • å få montører som utfører arbeid med kvalitet og yrkesstolthet

- Ordningen skal bidra til at oppdragsgivere på en enkel måte kan etterspørre spesialfirma med sertifiserte montører, fremfor å ta sjansen på at spesialister eller håndverkere innen andre fag tetter forskriftsmessig etter sine egne arbeider, sier Hugo Haug som er styreleder i BFO.

Grunnkurs og spesialisering

Ordningen er oppdelt i et grunnkurs og spesialisering. Grunnkurset består av seks ulike moduler som i tillegg til en introduksjonsdel inneholder brannteori, informasjon om ulike typer bygg, forskrifter, tekniske fag, materialer og moduler. Hver av modulene avsluttes med en oppgave.

- Grunnkurset er myntet både på de som arbeider med passiv brannsikring, og de som snuser på om dette er interessant å jobbe med, sier Hugo Haug.

- For de som allerede er i slikt arbeid, og har opparbeidet seg en del erfaring og jobber i en bedrift som har passiv brannsikring som spesialfelt, så finnes også en egen sertifiseringsordning innen spesialisering, sier Karl Magnor Lilleland.

Spesialiseringen består av syv ulike moduler som handler om brannisolering av stål, dører, luker og porter, fuging, branntetting, brannmaling av stålkonstruksjoner, brannbeskyttelse av tre og brannbeskyttelse av betongkonstruksjoner. Montørene kan selv velge om de vil ta alle syv modulene eller kun enkeltvis av dem.

Både grunnkurset og spesialiseringskurset skal tas som e-læringskurs. Fra man bestiller kurset har man ett år på seg til å fullføre.

- Til slutt kan man søke om opptak til eksamen, som sammen med gjennomført dokumentert praksis kan lede til sertifikat utstedt av NEMKO som sertifiseringsorgan, sier Hugo Haug.

Myndighetene ønsker sertifiseringsordninger velkommen

Også Byggkvalitetsutvalgets anbefalinger overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet er å vektlegge bransjeetablerte sertifiseringsordninger der det ikke finnes fagopplæring i skoleverket.

- Denne ordningen gir bedrifter innen passiv brannsikring og deres brannsikringsmontører en god mulighet til å være godt skodd når nye forskrifter innen bygg og anlegg trer i kraft, sier Hugo Haug.

- Her har mange bedrifter og montører muligheten til å heve sin kompetanse på en god måte. Bransjestandarden for bedrifter hjelper virksomheten til å drive entreprenørvirksomheten sin på en måte som gjør at det er lettere å foreta en sertifisering etter NS 9001-2015 i henhold til bransjestandarden. Og kompetansehevingen for montøren gjør at du blir en bedre fagmann som igjen kan gi bedre betingelser, sier Karl Magnor Lilleland.

Link til kurspåmelding:

https://www.bfobrann.no/nyheter/item/brannsikringsmontor-veien-til-dokumentert-kompetanse

Powered by Labrador CMS