Det nye hovedbiblioteket er et signalbygg i bybildet.
Det nye hovedbiblioteket er et signalbygg i bybildet.

Unikt nytt hovedbibliotek i Bjørvika – Hvordan er det brannsikret?

På en av de fineste tomtene i Oslo står det nye hovedbiblioteket Deichman Bjørvika. Bygget er nærmeste nabo til Operaen, og har utsikt rett ut Oslofjorden. Bygget har en åpen bygningskonstruksjon innvendig, og er beregnet på 3000 mennesker. Hvilke løsninger har man valgt for å ivareta brannsikkerheten i bygget?

Publisert Sist oppdatert

Multiconsult og Deichman Bjørvika:

Multiconsult har hatt ansvaret for følgende fag i dette prosjektet: RIAKU, RIE, RIV, RIG, RIB, RIByFy og RIBR.

Deichman Bjørvika er et signalbygg i bybildet. Det er på nesten 20.000 m2 bruksareal, og har fem hovedetasjer. I tillegg har første, tredje og femte etasje mesaniner. Bygget er dimensjonert for inntil 3000 personer, og har rundt 450.000 bøker, filmer, CDer og tidsskrifter i samlingen som man kan låne. I tillegg til åpne arealer med bokhyller er det flere store saler, møterom og små studierom i bygget. Bygningen er også utstyrt med et moderne boksorteringssystem som kan sortere inntil 1000 bøker i timen.

I tillegg til å låne ut bøker og tidsskrifter, har Deichman Bjørvika også et verksted hvor man kan gjøre alt fra å sy sine egne klær, 3D-printe sine egne oppfinnelser og låne loddeutstyr og lignende.

Det er flere kunstinstallasjoner plassert rundt omkring, og en kafe og restaurant i første og andre etasje.

Biblioteket skal være åpent og tilgjengelig for alle, og det bærer arkitekturen preg av.
Biblioteket skal være åpent og tilgjengelig for alle, og det bærer arkitekturen preg av.

Skal være tilgjengelig for publikum

Det er arkitektkontorene Lundhagem og Atelier Oslo som i samarbeid har tegnet bygget. Det er en åpen konstruksjon, og fra første etasje kan man se helt opp til glass-sjaktene på toppen av bygningen.

Intensjonen er at bygget skal være så åpent og tilgjengelig som mulig, og nærmest som en forlengelse av gateløpet utenfor; folk skal føle at det er naturlig å legge veien innom første etasje i biblioteket om de skal gå forbi bygget.

Bygget er i stål og betong, og har glassflater langs sidene av bygningen. Store takvinduer slipper igjennom mye lys som lyser opp alle etasjene. I tillegg er det en spennende utkraging av femte etasje hvor man kan stå å se på fjorden utenfor. Dette er blant annet gjort for at bygget ikke skal sperre for all utsikten mot sjøen for områder som ligger bak biblioteket.

Brannsikkerhet

Å ivareta brannsikkerheten i et såpass stort og åpent bygg som er dimensjonert for inntil 3000 personer gjorde at man var avhengig av å dokumentere brannsikkerheten ved å gjennomføre branntekniske analyser.

Bygget er prosjektert etter TEK10 og NS 3901, og bygningen er plassert i BKL 4. Det er Mulitconsult som har laget brannkonseptet, og som har holdt i trådene når det gjelder brannsikkerhet helt siden prosjektet startet i 2010.

Vi fikk være med brannrådgiver Vegard Ervik Olsen i Muliconsult på en omvisning av hvordan man har ivaretatt brannsikkerheten i bygningen. Ervik Olsen har jobbet med prosjektet siden 2017, og har fulgt opp at tiltakene i brannkonseptet blir inkludert i det ferdige bygget.

Vegard Ervik Olsen er brannrådgiver i Multiconsult, og har jobbet med brannkonseptet til Deichman Bjørvika.
Vegard Ervik Olsen er brannrådgiver i Multiconsult, og har jobbet med brannkonseptet til Deichman Bjørvika.

- Vi har vært i tett og god dialog med både arkitektene, prosjekteringsgruppen, eier og entreprenør hele veien. Vi har bistått med råd og innspill også underveis i byggearbeidet. Det er Kultur- og idrettsbygg som eier bygget. Det er et unikt bygg. Et bygg som bare bygges én gang. Forventet levetid til bygget er 200 år, og årlig forventes det 2.000.000 besøkende, sier Vegard Ervik Olsen.

Bygget er sprinklet, og utstyrt med røykventilasjon og brannalarmanlegg. Sprinklerdysene er plassert både i taket og i passasjer over rulletrappene.

- Bygget er utført i stål og betong. Siden det er et bibliotek, så er det relativt sett høy mobil brannenergi i bygget. Dette er noe som er hensyntatt i de planlagte brannsikringstiltakene i bygget, sier Vegard Ervik Olsen.

Røykventilasjon sentralt tiltak

Røykventilasjon er et helt sentralt tiltak for å kontrollere eventuelle branntilløp i bygningen, og den er utført på en innovativ måte.

- Røykventilasjonen drives av vifter som er plassert i hver hovedetasje, sier Ervik Olsen.

Den tradisjonelle måten å løse røykventilasjon på, er å ha avtrekk i toppen av et atrium og tilluft i bunn.

- I dette bygget har en av hovedhensiktene vært å forsøke å begrense røykspredning til hver etasje lengst mulig. Dermed er det planlagt med avtrekk i hver hovedetasje som vil begrense røykspredning til den etasjen. Dersom sprinkler aktiveres og lykkes med å begrense brannens utvikling, vil røyken spre seg i liten grad til øvrige etasjer. Skulle brannen bli stor, så vil røykventilasjon ha en funksjon som å forsinke spredning for å sikre evakuering. I taket er det luker som fungerer som tilluft til røykviftene, og som ved større brann også vil fungere som utlufting, sier Vegard Ervik Olsen.

Det er foretatt mange simuleringer med ulike scenario av hvordan en brann vil kunne utvikle seg i bygningen, og hvordan de ulike sikkerhetstiltakene vil påvirke både brann- og røykspredning. Den prosjekterte løsningen er basert på disse CFD-analysene.

I og med at bygget er såpass åpent er det også installert branngardiner som er koblet til brannalarmanlegget, og som vil senke seg når alarmen løser seg ut. Dermed blir bygget mer seksjonert om det blir nødvendig i forhold til både brann- og røykspredning.

Viftene til røykventilasjonen er integrert i veggene.
Viftene til røykventilasjonen er integrert i veggene.

Carl Deichman-samlingen

Biblioteket Deichman ble opprettet som følge av at Carl Deichman hadde testamentert bort boksamlingen sin til Christiania by da han døde i 1780. Boksamlingen hans var på rundt 6000 bøker. Deichamn stilte som betingelse at bøkene skulle være tilgjengelig for offentligheten. Carl Deichman var velstående mann, og var engasjert i jernverksdrift blant annet i Skien og Porsgrunn. Han var interessert i vitenskap, og hadde selv forsket og skrevet vitenskapelige artikler om ulike emner i løpet av livet sitt.

Mange av bøkene hans er verdifulle førsteutgaver. De har fått plass i en avstengt del av biblioteket som ikke er tilgjengelig for offentligheten. I denne delen av biblioteket er det installert et system som sørger for at luften ikke skal skade bøkene. Dette systemet har lavere oksygennivå enn vanlig luft. Dette gjør også at det ikke vil begynne å brenne i denne delen av biblioteket. I og med at luften er «tynnere» enn vanlig, er det restriksjoner på hvor lenge man kan oppholde seg i denne delen av biblioteket.

Future Library

Bygningen inneholder også et Fremtidsbibliotek hvor en forfatter hvert år får i oppdrag å skrive en tekst som låses ned i en egen avdeling øverst i bygningen. Ingen får lese disse tekstene før om 100 år. I 2114 skal tekstene settes sammen til en antologi som skal trykkes på papir som er produsert av 100 trær som i 2014 ble plantet på et felt i Nordmarka. Ingen av disse tekstene bør derfor gå tapt i brann før den tid.

Manuelt slokkeutstyr

Rundt omkring i biblioteket er det plassert ut manuelt slokkeutstyr i form av brannslanger og håndslokkeapparater. Det er også merker i gulvet som publikum skal følge ut av bygningen om det skulle oppstå en brann.

Evakueringsplan

Multiconsult har også vært engasjert av bruker i bygget til å bistå med utarbeidelse av evakueringsplaner og rutiner knyttet til evakuering og handlinger ved uønskede hendelser. Byggets lange åpningstid og variasjon i bemanning har vært vurdert.

- Vi har hatt en tett prosess med brukerrepresentanter, og hatt flere gjennomganger før man kom frem til en omforent plan som stemmer godt overens med brannsikkerheten uten at den i for stor grad hindrer normal drift og bemanning, sier Ervik Olsen

Et prosjekt man kan være stolt av

- Deichman i Bjørvika er den type bygg man kun kan oppleve en gang. Det har aldri vært bygget et slik bygg før, og det kommer aldri til å bli bygget igjen. Det har vært krevende ingeniørtekniske problemstillinger i prosjektet, og vi har vært avhengige av å tenke utenfor boksen for å komme i mål. Jeg og andre i prosjektet føler oss privilegerte og stolte over å kunne bidra til å gi Oslos befolkning et fantastisk bygg som alle og enhver som kommer til Oslo kan benytte seg av, sier Vegard Ervik Olsen

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
Powered by Labrador CMS