Larvik bibliotek ble påtent og totalskadd i november 2019.
Larvik bibliotek ble påtent og totalskadd i november 2019.

Dommen etter bibliotekbrann svir for Larvik kommune

Larvik kommune tapte rettssaken mot KLP Skadeforsikring, der striden sto om avkortning av forsikringssummen etter brannen ved Larvik bibliotek. I dommen som nå foreligger fra Larvik tingrett får KLP fullt medhold i saken. Ordfører i Larvik kommune er svært skuffet over dommen.

Publisert Sist oppdatert

Larvik kommune tapte rettssaken mot KLP Skadeforsikring (KLP) angående avkortning av forsikringssum ved brannen i Larvik bibliotek. Forsikringsselskapet ville avkorte utbetalingen med 35 prosent, noe kommunen var uenig i, derfor endte saken i retten.

Larvik kommune mente nemlig at vilkårene for avkortning ikke var tilstede, og i juni 2020, sendte de inn stevning til Vestfold tingrett. Kommunen la ned påstand om at KLP er forpliktet til å utbetale full erstatning i henhold til forsikringsavtalen, samt at kommunen skulle tilkjennes saksomkostninger.

I tilsvaret fra KLP la de ned påstand om at de skulle frifinnes, og at de skulle tilkjennes sakens omkostninger.

Vi har lest dommen, og jeg må si vi er fryktelig skuffet.

Erik Bringedal, ordfører i Larvik kommune

Saken har gått sin gang, og dommen var klar 20.04. 2021. Sorenskriver Siri Vigmostad skriver i dommen at konklusjonen er at det er svikt i kunnskaper om sikkerhetsforskrifter rundt avfallshåndtering på flere nivåer, at det var stor kommunikasjonssvikt fra ledelse og nedover, og at det var svikt i oppfølgningen av tiltak samt at det var svikt i utføringen av tilsynsoppgaver.

Medvirkende forhold

Tingretten fremhever en rekke forhold den mener var medvirkende til at skaden ble så stor som den ble:

  • Søppeldunken var ikke fastlåst der den skulle stå, i trygg avstand fra bygget, slik at den havnet under et tak inntil inngangen.
  • Sikkerhetsforskriftene for avfallshåndtering var ikke tilstrekkelig kommunisert fra kommunen og nedover i systemet.
  • Brannpermen for biblioteket fantes kun på papir. Den kunne derfor ikke fremlegges under hovedforhandlingen, ettersom den brant opp. Retten skriver at den finner det underlig at en ajourført brannperm ikke fantes digitalt.
  • Det kommunale branntilsynet fokuserte ikke på avfallshåndteringen på sine inspeksjoner, og påpekte ikke brudd med hensyn til fastlåsing av søppeldunkene.
Erik Bringedal er ordfører i Larvik kommune.
Erik Bringedal er ordfører i Larvik kommune.

At brannen var påsatt får ingen betydning. Retten mener det ikke er rimelig å redusere avkortningen på grunn av brannstiftelsen, ettersom nettopp brudd på sikkerhetsforskriften om å låse fast søppeldunkene forårsaket skadens stor omfang.

Svir på pungen

I tillegg til at avkortningen falt på 35 %, må kommunen også ut med drøyt 1,3 millioner kroner i sakskostnader. I tillegg må antagelig Larvik kommune betale sin advokat Espen Komnæs sitt krav på i underkant av 900 000 kr, skriver bokebloggen.no.

Erik Bringedal, ordfører i Larvik kommune, sier til Brennaktuelt at de ikke kan si så mye enda, men at dommen er svært skuffende.

- Vi har lest dommen, og jeg må si vi er fryktelig skuffet. Vi hadde ikke ventet oss dette, og har ikke tatt noen beslutning om vi skal anke saken eller ikke, sier Bringedal.

- Vi skal ta saken opp i Formannskapet 5. mai, så får vi se hva vi gjør videre derfra, sier han.

Ingen seier for noen

Odd-Arne Hoel, som er direktør for skadeoppgjør i KLP Skadeforsikring, synes ikke at denne dommen gir noen grunn til å sprette champagnen på noen måte.

- Dette er selvsagt en trist sak for alle som er berørt, sier han.

- Det er ikke hyggelig med slike saker, og heller ikke at de havner i retten. Men ved brudd på sikkerhetsreglene er det dessverre slik at det er nødvendig, ikke minst for å sikre fokus på brannsikkerhet generelt, forklarer Hoel.

- KLP Skadeforsikring jobber fortløpende med å øke kunnskapen om brannsikkerheten hos norske kommuner, påpeker han.

- Hvilke positive og eventuelt negative konsekvenser ser dere at denne dommen har/vil ha for forsikringsbransjen i framtiden?

– Vi merker oss at Vestfold tingrett deler våre vurderinger om saken, men understreker samtidig at dommen ikke er rettskraftig ennå. Det er derfor ikke naturlig at vi kommenterer den ytterligere nå, sier Hoel.

Har dere som forsikringsselskap gjennom denne saken "lært" noe om f.eks. forsikringsbransjens mer forebyggende arbeid når forsikringsavtaler inngås?

Odd-Arne Hoel, er direktør for skadeoppgjør i KLP Skadeforsikring.
Odd-Arne Hoel, er direktør for skadeoppgjør i KLP Skadeforsikring.

– KLP Skadeforsikring jobber fortløpende med å øke kunnskapen blant norske kommuner om brannsikkerhet. Det skjer blant annet gjennom mange kurs som vi holder hvert år, sier Hoel.

- Det er jo en viktig institusjon som er rammet, og Larvik kommune lider ikke bare økonomiske tap, men også kulturelle etc. Så sitter KLP igjen med noen ”bitter ettersmak” etter dommen?

– Dette er en trist sak for alle parter, og ikke minst for byen og kommunens innbyggere, som mistet et viktig bibliotektilbud, avslutter Hoel.

Mann ble dømt for brannen

NTB skrev høsten 2020 om at en mann på 29 år ble dømt til seks års fengsel etter at han tente på biblioteket. Dommen som forelå fra Vestfold tingrett omfattet også forsøk på mordbrann.

Etter at biblioteket ble totalskadd i brannen tilsier dette at skadene beløper seg til minst 60 millioner kroner.

– I tillegg til de rene økonomiske tapet, kommer tap av en ikke verdsatt lokalhistorisk samling, tap av kunst og ikke minst det tapet som bibliotekbrannen har utgjort for kommunens innbyggere ved tap av samlingsplass, kunnskapsinstitusjon og sted for kulturformidling, heter det i dommen.

I retten ba aktor om at den tiltalte skulle dømmes til forvaring med en tidsramme på seks år og en minstetid på fire år. Retten var i tvil men kom til en vurdering av at det foreligger for stor usikkerhet ved om det fortsatt er fare for at han vil begå nye ildspåsettelser ved en løslatelse om fem år.

Mannen ble før brannen i biblioteket siktet for å ha tent på flere steder i Larvik sentrum, men på grunn av kommunikasjonssvikt mellom politiet i Larvik og Tønsberg, ble han den gangen løslatt.

Noen av hovedpunktene i dommen:

  1. Kommunen har stor grad av skyld. Den har ikke hatt stor nok bevissthet rundt det å etablere og etterleve rutiner knyttet til sikkerhetsforskriftene om avfallshåndteringen. Kunnskap av sikkerhetsforskriftene ble i liten grad overført nedover i systemet.

2. Ledelsen fulgte ikke opp sine anvisninger som at det nye avfallsanlegget skulle tas i bruk.

Tilsynsmyndigheten sviktet ved at brudd ikke blir påpekt. Det sjekkes ikke om anmeldte brudd blir rettet.

3. Det er ikke rimelig å redusere avkortningen fordi brannen var påsatt.

Nettopp brudd på sikkerhetsforskriften om å låse fast mobile enheter gjorde det mulig at brannen fikk det omfang den fikk.

4. Etter en samlet vurdering finner retten det rimelig med en avkortning på 35 %.

Powered by Labrador CMS