Får 200 millioner i støtte til forskningsprosjekt om skogbrann

RISE Fire Research har fått en solid økonomisk støtte til et felles internasjonalt forskningsprosjekt kalt DRYADS. Det er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Green Deal 2020 som bevilger pengene.

Publisert Sist oppdatert

DRYADS er et helhetlig brannstyringsøkosystem for forebygging, deteksjon og gjenoppbygging av miljøkatastrofer. At prosjektet har blitt godkjent er stort. Ferske tall viser at norske forskere, privat næringsliv og offentlig sektor er med i hele 23 av 72 prosjekter.

Dette er Green Deal:

De 72 prosjektene som er valgt ut skal skal gi praktiske og synlige løsninger innen følgende tema:

 • Økte klimaambisjoner
  • Ren, rimelig og sikker energi
  • Ren og sirkulær økonomi i industrien
  • Energi- og ressurseffektive bygninger
  • Bærekraftig og smart mobilitet
  • Sunn og miljøvennlig matkjede
  • Biologisk mangfold og økosystemer
  • Null-utslips og giftfrie miljøer
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for EU sin grønne visjon
  • Styrke og forberede befolkningen på overgangen til et klimanøytral og bærekraftig samfunn
  • Norske partnere er med representert i alle temaene, med unntak av i Biologisk mangfold og økosystemer.
  • Det er nærmere 800 eksterne eksperter som har vurdert søknadene.
  • De 72 prosjektene som er valgt ut involverer nærere 1800 deltakere fra forskningsmiljøer, privat og offentlig sektor og sivilsamfunnet.

Totalbudsjettet for DRYADS-prosjektet er på ca. 200 millioner kroner og involverer 47 internasjonale partnere. Fra 1. desember 2021 vil partnere fra Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Litauen, Norge, Romania, Spania, Taiwan og Storbritannia samarbeide i 3,5 år. RISE Fire Research fra Norge vil være prosjektkoordinator.

Prosjektet handler om skogbrann, og det er tre viktige områder som skal studeres, nemlig forebygging, beredskap og gjenoppbygging. DRYADS har som mål å bygge på toppmoderne løsninger (droner, nye materialer, brannmodellering, agroskogbruk, AI-baserte beslutningsstøttesystemer, med mer), og forene dem i en helhetlig brannstyringsplattform. Ulike løsninger vil bli testet under faktiske driftsforhold. I tillegg vil utprøving av åtte komplekse pilotstudier bli utført i syv EU-land (Norge, Italia, Spania, Romania, Østerrike, Tyskland og Hellas) og Taiwan.

Flere norske prosjekter får penger

I tillegg til RISE har en del andre norske organisasjoner fått godkjent sine prosjekter, og vil til sammen med RISE motta 470 millioner kroner. NORCE Norwegian Research Centre, NTNU, SINTEF Ocean AS, Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt, Herøya industripark AS er de andre virksomhetene som utmerker seg, både ved størrelsen på prosjektene og ved å være koordinatorer for prosjekter med mange andre partnere. Prosjektene som skal koordineres fra Norge skal blant annet forhindre skogbranner (DRYADS), og utvikle bærekraftige, robuste og rimelige boliger og bærekraftige flyplasser.

- Litt forenklet så kan vi si at EU sin grønne giv-utlysning (Green Deal) er Europamesterskapet i klimaforskning, med nesten en milliard euro i potten, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), etter at resultatene forelå.

– Det er svært oppløftende at norske miljøer gjør det så bra i denne utlysningen rettet inn mot kunnskap vi trenger for grønn og rettferdig omstilling. Dette lover godt for videre styrking av de europeiske samarbeidet for nye, grønne løsninger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Av totalt 1 550 søknader var det 72 prosjekter som vant frem i konkurransen. Til sammen deler disse prosjektene på om lag 9,4 milliarder kroner (973 millioner euro).

Alle norske partnere finansiert under Horisont Green Deal 2020 finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norske-forskningsmiljoer-henter-nesten-en-halv-milliard-til-klimaforskning/id2880655/?expand=factbox2880657

Powered by Labrador CMS