Thomas Brandt (t.v.) og Fredrik Mortvedt her med en modul av en håndløper.
Thomas Brandt (t.v.) og Fredrik Mortvedt her med en modul av en håndløper.

Tilbyr muligheten til å holde seg fast til enden av tunnelen

Skulle man være så uheldig å oppleve en brann i en tunnel, så reagerer man svært ulikt i en situasjon som ofte er uoversiktlig. Når panikken brer seg og røyken er tett, er det ikke så lett å tenke klart i evakueringssituasjonen. Dette har det norske selskapet Proxll AS, i samarbeid med LED stripeleverandøren Döllken Nordic, tenkt ut en klar løsning på. De har i partnerskap utviklet en ny type håndløper for bruk i tunneler.

Publisert Sist oppdatert

Kort fortalt er en håndløper en slags list man kan holde i som skal gjøre det enklere i en evakueringssituasjon når det har oppstått tett røyk. Den er utstyrt med LED-striper som kan fungere som ledelys, men også som belysning i selve tunnelen.

Fredrik Mortvedt
Fredrik Mortvedt

Håndløperen er designet slik at den i tillegg kan benyttes som føringskanal for kabler og annen nødvendig infrastruktur som nødkommunikasjon, fiber og etter hvert sensorikk til for eksempel autonome kjøretøy og tunnelvedlikehold.

- Håndløperen er brannsikker (selvslukkende) og gir en raskere fremdrift for selvredning i en rømningssituasjon da man har noe «håndfast» å holde i, forklarer administrerende direktør Fredrik Mortvedt i Proxll AS til Brennaktuelt.

- I en selvredningssituasjon bør det likevel være viktig å vurdere behovet for å ha noe å holde i også på vei. Øvrige sanser, som syn og hørsel, kan bli sterkt begrenset i en ulykkessituasjon, som f.eks. brann. Det er tross alt mennesker i alle aldre som under stressede omgivelser skal orientere seg, sier Fredrik Mortvedt.

I dag er det et EU-krav til håndløper i jernbanetunneler. På vei derimot, er det andre krav og opp til nasjonale premissgivere hvorvidt en håndløperløsning kan benyttes. Dette mener Fredrik Mortvedt og Niels Thomas Brandt i Döllken Nordic bør tas nærmere i betraktning og dette er noe av bakgrunnen for idéen.

- På vei er det enn så lenge kun krav til sammenhengende lysstripe. I en selvredningssituasjon bør det likevel være viktig å vurdere behovet for å ha noe å holde i også på vei, presiserer Mortvedt.

Nytt fokus og samarbeid

Thomas Brandt
Thomas Brandt

Idéen om håndløper for tunneller var et ønske om å lage en løsning som var enklere å montere og hadde større fleksibilitet enn de løsningene som er i markedet per i dag. Det skal være færre komponenter å forholde seg til under montasje, samtidig som løsningen skulle være fremtidsrettet.

Akkurat hvorfor dette ble et samarbeid mellom Proxll AS og Döllken Lighting var et felles ønske om utviklingen av et håndløpersystem. Mortvedt poengterer at Döllken Lighting, som er leverandør av høykvalitets ledstriper og som også har fasilitetene og kompetansen som skulle til for å produsere håndløpere, var en naturlig samarbeidsparter.

Krav og sikkerhet

- Hvilke tester har blitt utført for å dokumentere at dette er et bedre produkt enn det som allerede eksisterer av nødevakuering i tuneller?

Mortvedt forklarer at testene som utføres er for å tilfredsstille gjeldende krav. - Forskjellene på vår løsning og de som allerede eksisterer i markedet er bl.a.:

  • Kabelføring i håndløper
  • Enklere og mer fleksibel montasje, som er essensielt m.t.p. den store variasjonen av norske tunneltyper. Montasje kan kombineres med f.eks. Jersey-kant eller autovern.
  • Fleksibiltet i service og vedlikehold.
  • Håndløper er produsert i glassfiberarmert polyester for å kunne takle høy fysisk belastning.
  • Ledstripene er et høykvalitetsprodukt med lang levetid, med støpte tilkoplinger slik at de er tette hele levetiden.

Dette er en foretrukket systemløsning på jernbanen men bør også blir vurdert som et attraktivt alternativ på vei.

Fredrik Mortvedt

Videre forteller Mortvedt at håndløperens design muliggjør for belysning av etterlysende skilt på vegg samt tilleggsbelysning utover i kjørebane i områder som trenger mere lys, eller som ekstra ledelys der det er behov for det, og det er også en effekt-/dekorbelysningsløsning.

- I tillegg er det unike med denne håndløperen mulighetene for fremtidige tilleggsfunksjoner, som integrasjon av sensorikk, som vask/renhold, temperatur, telling, autonome kjøretøy og så videre, forklarer Mortvedt.

- Hvilke mål/ambisjoner har dere for det nye produktet?

- Dette er en foretrukket systemløsning på jernbanen men bør også blir vurdert som et attraktivt alternativ på vei, samt andre typer rømnings- og adkomsttuneller, sier Mortvedt.

- Finnes det lignende i andre land, eller tenker dere på sikt å ekspandere internasjonalt?

- Det er EU-krav til håndløper i jernbanetuneller, så det er helt klart internasjonale ambisjoner. Det er også opp til nasjonale premissgivere hvorvidt en håndløperløsning kan benyttes. Lignende løsninger eksisterer i dag, men med andre funksjonaliteter og kvalitet, forklarer Mortvedt.

Illustrasjon av en håndløper-løsning i jernbane-tunnel.
Illustrasjon av en håndløper-løsning i jernbane-tunnel.

Ingen krav hos Statens vegvesen

Foreløpig har det ikke vært muligheter til å vise løsningen i praktisk bruk i veitunnel.

Men i Bane Nor er de så begeistret for løsningen at de i samarbeid med Caverion Norge og Proxll i løpet av 2023 skal montere en 14.000 meter lang håndløper i Drammenstunnelen. Jernbanemyndighetene har allerede satt krav om bruk av håndløper i jernbanetunneler.

– Siden dette er en helt ny løsning som tidligere ikke har vært på markedet, så er den ikke beskrevet i Statens vegvesens håndbøker ennå. Erfaringsmessig tar en slik prosess noe tid.

Imidlertid har vi tett samarbeid med flere veientreprenører som er inne på mange av prosjektene med tunnelrehabilitering, og vi håper at vi gjennom dem kan få til fullskala installasjon i en veitunnel i nær fremtid, forteller Mortvedt.

- Kombinasjonen av det fordelaktige økonomiske aspektet og hensyn til selvredning vil kunne være avgjørende for dette.

LED-stripene og håndløper som brukes er produsert av Dõllken Lighting i Tyskland. Niels Thomas Brandt i Döllken Nordic AS, som tidligere har spesialisert seg på levering av led-belysning på blant annet cruiseskip, sier at produktene egner seg godt i tunnelmiljøer.

– Håndløperen har til sammen tre spor for LED-striper, slik at man kan velge om belysning skal gå opp langs tunnelveggen, ned mot gangbane og nødbelysning som er rettet ut mot kjørefeltet, forklarer Brandt.

Illustrasjon av håndløper montert i tunnel for bilvei.
Illustrasjon av håndløper montert i tunnel for bilvei.

Positive tilbakemeldinger

Oppfinnerne har fått positive tilbakemeldinger ute i markedet.

De poengterer også at dette produktet kan bety store kostnadsbesparelser ved rehabilitering av eldre norske tunneler.

– Kostnadene kan reduseres ned til en fjerdepart av det som er tilfellet ved tradisjonell elektroinstallasjon i tunneler. Håndløperen kan gi et homogent og indirekte belysningsalternativ som et innovativt løsningsforslag til lysbehovet som ellers benyttes i dagens kalkulering på veituneller. I tillegg fjerner man også så mye lysstøy som mulig, avslutter Mortvedt og Brandt.

Powered by Labrador CMS