En brann i en elbil avgir mange giftige gasser.
En brann i en elbil avgir mange giftige gasser.

Ny RISE-rapport: "Giftige gasser fra brann i elektriske biler"

Det stadig pågående skiftet til elektromobilitet fører til stadig større risiko og utfordringer knyttet til brann i slike kjøretøy. Branner som involverer elektriske kjøretøy vekker stor medieoppmerksomhet, og fører til store bekymringer knyttet til utslipp av giftige gasser i litiumionbatterier. En ny rapport ledet av RISE i Sverige inneholder blant annet branntester og simuleringer.

Publisert

Utvikling, produksjon og bruk av elektriske kjøretøy øker i rekordfart verden over. Det fører også med seg mange nye utfordringer ved slukking av brann i et el-kjøretøy kontra en vanlig bensin- eller dieseldrevet bil.

Men hvor langt har forskningen kommet, og hvor mye vet man om brann i disse kjøretøyene? Den nye rapporten om giftige gasser fra brann i elektriske biler, er en del av E-TOX prosjektet som er ledet av RISE i Sverige.

Her er det blant annet gjort en branntest av et elektrisk kjøretøy og et konvensjonelt kjøretøy i samme modell fra samme produsent. Dette gir en god sammenligning mellom drivlinjene (altså den delen av kjøresystemet som driver et kjøretøy fremover, og som består av diverse deler som girkasse, drivaksler mm.)

Når det gjelder giftige gasser, er det utviklingen av hydrogenfluorid som utgir den største forskjellen mellom elektriske kjøretøyer og konvensjonelle kjøretøyer. Når røyk fra kjøretøyets brann inhaleres, er det flere akutte giftige gasser tilstede uansett hvilken type kjøretøy som brenner.

Les hele rapporten som består av en litteraturgjennomgang, branntest av kjøretøy, branntest av batteri og simuleringer.

Hele rapporten: http://ri.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1522149&dswid=7346

Ny forskning av brann i tunnel

Men hva skjer om en elektrisk bil begynner å brenne i en tunnel eller i et parkeringsanlegg under bakken? Forskere ved det føderale sveitsiske instituttet for materialvitenskap og teknologi (EMPA) har sett nærmere på konsekvensene av dette. De har utført en rekke ulike tester, og disse ble presentert i en rapport i august i fjor.

De gjorde tre forsøk: En brann i et lukket rom som simulerer en lukket parkeringsgarasje uten mekanisk ventilering, en brann i et rom med et sprinkleranlegg, og en brann i en tunnel med mekanisk ventilering.

Prosjektleder og tunnelsikkerhetsekspert Lars Derek Meller sier i en artikkel på EMPAs nettsider:

- Bakgrunnen for prosjektet er at det ikke finnes tilstrekkelig erfaringer på dette feltet, og at det er lite informasjon om slike scenarioer i litteraturen.

Hele artikkelen samt resultater fra rapporten finner du her: https://www.empa.ch/web/s604/brandversuch-elektroauto

Powered by Labrador CMS