Kraftig røykutvikling da en lastebil tok fyr på E6 ved Bryn tirsdag ettermiddag.
Kraftig røykutvikling da en lastebil tok fyr på E6 ved Bryn tirsdag ettermiddag.

Nytt løp i Oslofjordtunnelen øverst på prioriteringslista

Statens vegvesen ber Samferdselsdepartementet prioritere E134 Oslofjordforbindelsen høyest mellom 2023 og 2027. Totalt har det vært åtte bilbranner i Oslofjordtunnelen etter åpningen i 2000. Hadde brannen i lastebilen på E6 ved Bryn hendt her, kunne det fått katastrofale følger.

Publisert

Oslofjordtunnelen er kjent for å være stengt ganske ofte på grunn av uhell og motortrøbbel i de bratte bakkene. Det har også vært noen branner som kunne fått fatale konsekvenser, sist i august 2021 da det brant i et vogntog inne Oslofjordtunnelen.

Statens vegvesen har nå prioritert 20 vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene. Forslaget om rekkefølge ble tirsdag 10. mai oversendt Samferdselsdepartementet, der E134 Oslofjordforbindelsen ligger som første prioritet.

Et nytt løp er planlagt for å bedre framkommeligheten. Prosjektet er ventet å koste 5,83 milliarder kroner.

Sett i lys av hendelsen utenfor Brynstunnelen tirsdag denne uken, der det begynte å brenne svært kraftig i en lastebil, viser at Oslofjordtunnelen står høyt på prioriteringslisten. Totalt har det vært åtte bilbranner i Oslofjordtunnelen etter åpningen i 2000.

Hadde ulykken skjedd bare noen hundre meter lenger fram kunne det endt mye verre, mener eksperter. Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir Mo sier til Dagbladet at vi bare kan takke og prise at hendelsen ikke skjedde inne i en tunnel.

Brynstunnelen ligger bare et par hundre meter unna der lastebilen tok fyr, og Mo mener at det nok hadde vært enkelt å komme seg ut siden tunnelen ikke er særlig lang, men at en stor brann i en tunnel alltid er livsfarlig.

Farlig røyk

Brannen pågikk i litt over en time tirsdag ettermiddag, og det ble sett åpne flammer og voldsom røyk flere kilometer unna. Lastebilen sto i vestgående retning ved Bryn senter, og alle som befant seg på Bryn senter like ved ble evakuert.

– Det er så kraftig brann og røykutvikling at vi ikke kan nærme oss lastebilen, sa operasjonsleder Svein Christian Lie til NTB like etter at brannvesenet ankom stedet.

- Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Lastebilen var lastet med flytende harpiks, opplyste politiets innsatsleder Bjørn Fredrik Falkenberg til NTB.

To personer, den ene sjåføren av lastebilen ble kjørt til Ullevål sykehus med røykskader, men sykehuset vil ikke si noe mer om pasientens status, av hensyn til personvernet.

Espen Ødegaard, brannvernleder for tunneler i Oslo i Statens vegvesen, forteller til Dagbladet at det gjennomsnittlig er to til tre tunnelbranner i Oslo-området årlig.

Hvor ofte det er bann i lastebiler varierer fra år til år, men én ulykke er alltid en for mye.

Flere veiprosjekter på lista

Vegvesenet har laget en prioriteringsliste for å forbedre veinettet og trafikksikkerheten fremover. Etter Oslofjordtunnelen på første plass, følger E134 Røldal – Seljestad i Vestland (3,34 milliarder kroner), E6 Megården – Mørsvikbotn i Nordland (10,27 milliarder kroner) og E16 Hylland – Slæen i Vestland (1,64 milliarder kroner) på listen. Disse fire veiprosjektene anser Vegvesenet for å være helt klare for oppstart.

– Dette er prosjekter som er klare til politisk behandling, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Tirsdag la Vegvesenet fram sine porteføljeprioriteringer for perioden 2023 til 2027 til Samferdselsdepartementet, hvor det gjøres anbefalinger til rekkefølgen av store veiprosjekter.

Listen inneholder 20 store veiprosjekter over hele landet i prioritert rekkefølge. De blir vurdert ut ifra planstatus, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. Alle de 20 prosjektene har en samlet prislapp på rundt 150 milliarder kroner.

Mange planer for vei

Dette er første gang Statens vegvesen har laget en slik oversikt over veiprosjekter i Nasjonal transportplan i prioritert rekkefølge. Det er gjort på oppdrag fra departementet.

I tillegg til prosjektene som nå er prioritert, har også Vegvesenet en liste over andre aktuelle veiprosjekter som koster mellom 200 millioner kroner og én milliard kroner.

– Vi utbedrer der vi kan, men noen ganger er det nødvendig å bygge nytt. Derfor har vi mange store og små prosjekter over hele landet som kan bidra til økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk, sier Hovland.

Gult og rødt

De neste 14 prosjektene er markert som gule i prioriteringslista. Det vil si at Vegvesenet ikke anser dem som like «modne» som de fire øverste.

Her finner man blant annet E39 Ådland – Svegatjørn i Vestland, populært kalt Hordfast, som har den desidert største prislappen blant de 20 prosjektene. Kostnadsprognosen for Hordfast ligger på 41,93 milliarder kroner. Prosjektet skal sørge for en ferjefri forbindelse på E39 mellom Os og Stord.

De to siste prosjektene på listen er markert som røde. Det gjelder Rv 36 Skjelsvik – Skyggestein i Vestfold og Telemark, og Rv. 19 Moss.

Enda mer viktig

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) bekrefter at han har mottatt anbefalingene fra Vegvesenet.

– Selv om signalene er tydelige på at det kan bli mindre penger til samferdsel framover enn det som var tenkt, skal det bygges en rekke nye veier framover. Men den økonomiske situasjonen Norge står i, gjør det viktigere enn noensinne å få mest mulig samferdsel for pengene, sier han.

Det er til syvende og sist politikerne på Stortinget som bestemmer hvilke veiprosjekt som skal bygges og hva de skal koste. Den såkalte porteføljestyringen, som Vegvesenet nå har lagt fram, skal oppdateres hvert år.

– Det er vi politikere som gjør de endelige valgene, men denne metoden gjør det lettere for oss å velge å sette i gang de prosjektene som vil gi mest tilbake til samfunnet. Gode faglige råd er alltid viktig, men det er særlig viktig nå som vi ser at vi vil måtte prioritere hardere framover, sier samferdselsministeren.

Kilde; NTB, Dagbladet

Powered by Labrador CMS