Moderne biler er mer brennbare enn eldre (foto: Carina Johansen/NTB Scanpix).
Moderne biler er mer brennbare enn eldre (foto: Carina Johansen/NTB Scanpix).

COWI skal undersøke brannsikkerheten i Avinors parkeringshus: Stor brannenergi i moderne biler

Det er COWI som har fått jobben med å gjennomgå brannsikkerheten ved Avinors parkeringshus. En del av vurderingen blir nok å se på brannenergien i parkeringshusene. Omkring 50 % av en moderne bil er plast, og det gjør at en brann sper seg mye raskere i dag enn bare for noen år siden. Så selv om parkeringshusene er bygget etter minimumskravene i forskriftene, så er ikke det sikkert at det er tilstrekkelig når det gjelder brannenergien dagens biler står for.

Publisert Sist oppdatert

I etterkant av storbrannen i parkeringshuset på Sola, skal Avinor både se på hva som skjedde på Sola og finne ut hvordan det står til med brannsikkerheten i de andre parkeringshusene deres. Det er COWI som skal bistå dem i dette arbeidet.

På fredag hadde tidsskriftet Byggeindustrien en gjennomgang av de branntekniske rapportene for parkeringshuset på Sola, og styreleder i Brannfaglig Fellesorganisasjon, Hugo Haug kommenterte på brannsikkerhetsnivået i dem. Han sa at P-husene er bygget etter TEK97, og blant annet at en tredel av veggarealene er åpne. En slik løsning er valgt for raskt å få ut røyk og varme fra brannen.

Hugo Haug.
Hugo Haug.

Fravik godt begrunnet

Hugo Haug sa videre at rapportene viser at det er gjort enkelte fravik fra forskriftene.

- Det er for eksempel fravik knyttet til arealstørrelse uten mekanisk røykventilasjon og automatiske slokkeanlegg. Det er også avvik knyttet til skjerming av vertikale rømningsveier, og avstand til disse fra enkelte parkeringsarealer, sa han.

Hugo Haug påpekte også at fravikene er godt begrunnet og kompensert.

- Det er automatisk brannalarm med alarmoverføring til flyplassens eget brannvesen, kort innsatstid og spesialkjøretøy som når inn i selve anlegget. I tillegg er det tilrettelagt for at brannmannskapene raskt kan koble seg til et antall isolerte stigeledninger for slokkeinnsats. Publikum vil ha et godt utvalg av oversiktlige rømningsmuligheter, og kan også gjøre egen slokkeinnsats med utplasserte pulverapparater i tidlig fase av en bilbrann, sa Haug.

Til Brennaktuelt sier Haug at det er benyttet såkalte aspirasjonsdetektorer i anlegget, noe som er et strukturert rørsystem som suger inn luft fra parkeringsarealene frem til en avansert røykdetektor.

- Fordelen med et slikt system er at man kan tilpasse følsomhetsnivået i forhold til de normale driftsforhold (eksos, temperatursvingninger og støv), mens ulempene ofte er knyttet til lang lufttransporttid og filtervedlikehold. Den faktiske følsomheten kan da i gitte tilfeller være lavere enn ønsket, med det resultat at innsatsen kan komme sent i gang, og skadeomfanget blir større, sier Hugo Haug.

Moderne biler mer brennbare

Samtidig sier han at det er mange år siden parkeringshusene ble bygd. Brannsikkerheten i parkeringshus er basert på at en bilbrann vil oppstå i et konvensjonelt kjøretøy, med lav intensitet og spredningsfare. Men mye har skjedd med bilene de siste årene.

- Mengden av brennbart materiale i alle kjøretøy har økt med tiden, og med det vesentlig økt varmeavgivelse ved brann. Alt i alt er det i dag større sannsynlighet for at en bilbrann i et parkeringshus sprer seg raskere enn for 10 til 20 år siden, sier han.

Også Anders Sandmæl som er leder av Kompetansesenteret for brann- og driftspersonell var inne på det samme på seminaret på fredag.

- 50 % av en bil er i dag plast. Drivstofftanken er også i plast. Når den smelter, så vil drivstoff renne utover, og spre brannen raskt, sa Sandmæl.

Spesielt elbiler er bygget i materialer som skal holde vekten nede, og antall elbiler har øket kraftig. Dette har som konsekvens at en brann raskere sprer seg til flere biler i et parkeringshus enn tidligere. I tillegg kan det være utfordrende å slokke branner i elbilbatterier om de skulle ta fyr.

- Selv om det ikke er høyere sannsynlighet for at det skal begynne å brenne i en elbil enn i en bil som kjører på fossilt drivstoff, så kan branner i elbilbatterier bli veldig intense. Derfor vil det kreve mer vann og lengre tid å kontrollere og slokke disse brannene, sier Hugo Haug.

Rask deteksjon viktig

Sett utfra den økede brannenergien som moderne biler innebærer, så er Hugo Haug usikker på om han kan konkludere med at brannsikkerheten i parkeringshus er godt nok ivaretatt i dag.

- For å få kontroll på en brann, er det viktig at brannvesenet blir varslet så raskt som mulig. I dag finnes det både flammedeteksjon og kamera-teknologi som kan ivareta dette, sier han.

Ta diskusjonen på LinkedIn!

Hugo Haug sier at det er bra at Avinor skal gjennomgå brannsikkerheten på flere av parkeringshusene sine. Han syns også at brannen i Stavanger er et godt eksempel på at man bør få på plass en egen brannkommisjon som kan se på store og spesielle branner.

- Det blir viktig å trekke med seg anerkjente forskningsmiljøer som RISE Fire Research, for å hente inn kunnskap og erfaringer fra inn- og utland når det gjelder branner i parkeringshus, sier Hugo Haug.

Til Brennaktuelt sier Haug at han håper at også eiere av store kjøpesentre og hoteller tar en runde på brannsikkerheten i parkeringshusene sine.

Powered by Labrador CMS