Brannfaget ligger bakpå når det gjelder digitalisering

Det er mange år siden store deler av byggeprosessen ble digitalisert med BIM – Building Information Modeling. Dessverre har ikke alle fag vært like flinke til å ta i bruk digitale løsninger. Blant annet henger brannfaget etter. Svenske Briab i Malmø har laget Bimfire Tools som er et program hvor brannfaget integreres i BIM-løsningen, og som dermed gjør det mye enklere for brannrådgivere å jobbe digitalt. Nå krever Statsbygg BIM også for brannfaget i sine prosjekter, så skal man komme i betraktning må man gå digitalt.

Publisert

Flere branningeniører kan rapportere om at når det er snakk om oppgraderinger i et bygg, så får de overlevert USB-sticker med brannkonsept, tegninger og annen dokumentasjon som de må finne ut av før de kan gå i gang med arbeidet. Ofte får de heller ikke de siste versjonene av dokumentasjonen, og må bruke tid og krefter på å finne frem dette. Dette koster både tid og penger for prosjektet. Ofte gir de selv også fra seg branntegninger og brannkonsept på USB, og kobler seg deretter av saken. Dette kan bli en fare for brannsikkerheten i bygget fordi viktig informasjon risikerer å bli borte på veien.

Verktøyet Bimfire Tools

Det finnes en løsning som integrerer brannfaget i BIM. Den er utviklet av Briab i Malmø, og heter Bimfire Tools. Briab ønsket å legge til rette for at brannrådgiverne blir godt integrert i alle faser i den digitale prosessen i et byggeprosjekt. Briabs erfaring er at brannrådgiveren altfor ofte blir stående på sidelinjen i byggeprosjektet, og kommer med gode råd som noen kanskje hører på. Ved å implementere denne programvaren, kan man jobbe direkte i BIM, og alle endringer og oppgraderinger av brannsikkerhetstiltak blir lagt direkte inn i systemet. Samhandlingen og iterasjonene med de andre disiplinene skjer dermed kontinuerlig, og endringer i design og brannkonsept blir sporbar. Da blir det vanskeligere for de andre fagene å ignorere dem i de neste fasene i prosjektet.

BIM-krav i Norge

Statsbygg har siden 2010 stilt krav til prosjektering og leveranse i BIM. I takt med utviklingen i teknologi og bransjens modning i forhold til BIM, har også BIM-krav og -mål blitt forsterket. Nylig har Statsbygg lansert nye BIM-krav gjennom BIM-manualen SIMBA. Formålet er at BIM skal benyttes i prosjektering og bygging, og at sluttleveransen fra prosjekterende skal være en digital tvilling av bygget. Dette skal benyttes i forvaltning og drift av bygget.

Nytt er at Statsbygg nå stiller krav til BIM-leveranse fra premissfagene Brann og Akustikk. Flere store byggherrer som blant annet Forsvarsbygg, Bane NOR og bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom har lansert tilsvarende BIM-krav. Dette innebærer at branningeniører i Norge nå bør vurdere å ta steget over i BIM-prosjektering for å kunne være en relevant tilbyder i fremtiden.

Viktig informasjon kan gå tapt

I Norge er det Symetri som er forhandler av Bimfire Tools. De har avholdt flere webinarer der løsningen Bimfire Tools ble presentert. Noe av det som kom frem her var at det er mye som går tapt mellom de ulike fasene i et byggeprosjekt. Dette både forsinker og ødelegger prosesser. Blant annet er det ikke alt i brannkonseptet som realiseres i det ferdige bygget. Dermed kan viktige premisser for brannsikkerheten i bygget ikke bli ivaretatt i praksis. Om dokumentasjonen ikke er tilgjengelig for dem som skal foreta vedlikehold eller oppgraderinger, så vil det heller aldri bli oppdaget – inntil den dagen det eventuelt brenner. Det kan få alvorlige følger for dem som oppholder seg i bygget.

For å unngå at brannkonseptene utarbeides nærmest i isolasjon, og at deler av informasjonen som er et viktig premiss for brannsikkerheten i bygget blir borte på veien, er det viktig at brannkonseptet kommer inn i BIM allerede i prosjekteringsfasen. Når det blir gjennomsiktighet i alle fasene i prosjektet, kan man når som helst gå inn i den digitale tvillingen til det ferdige bygget å sjekke hva som er gjort i de ulike fasene. Da sørger man for at ingenting av viktig informasjon blir borte på veien. Bimfire Tools er et nyttig og viktig hjelpemiddel her, og foreløpig er dette verktøyet ganske enerådende på markedet.

Mer informasjon:

Her er lenker både til mer informasjon om Statsbygg sine BIM-krav for RIBr-disiplinen, og for å se en overordnet presentasjon av Bimfire Tools: (Klikk på bildene)

Powered by Labrador CMS