Fra venstre; Stine Miljeteig, Ronny Dirdal og Espen Hviding
Fra venstre; Stine Miljeteig, Ronny Dirdal og Espen Hviding

Brannrådgivere som tar sats

Unge, sultne på å skape noe og ivrige etter å forbedre tilbudet i brannbransjen. Trekløveret i Brannrådgiveren AS har tatt steget ut på litt ukjent mark; med ansvar for egne kunder, egne oppdrag og egne lønnsslipper. De tre gründerne låste opp kontordørene i begynnelsen av mars, og er nå i gang med å jobbe for å gi bransjen en bedre brannsikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

Kontorlokalene til det nyoppstartede firmaet Brannrådgiveren AS ligger i Stavanger. De tre gründerne og brannrådgiverne Stine Miljeteig, Espen Hviding og Ronny Dirdal poengterer at de likevel tilbyr tjenester i hele Norge.

Om det å forlate trygge arbeidsplasser for å starte eget sier de at er både spennende og skremmende, men at denne følelsen egentlig bare gir en ekstra motivasjonsboost. Alle tre har hatt sentrale roller i de firmaene de har jobbet i, og de har sett at det kan være vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører, men sier at det likevel er et positivt marked og mye som rører seg i bransjen.

- Med dette tatt i betraktning følte vi oss ganske trygge på at det er plass til oss i markedet – gitt at vi gjør en god jobb, sier Senioringeniør og daglig leder i Brannrådgiveren AS, Stine Miljeteig.

- Det er ca. 100 tilfeldigheter som gjør at jeg sitter her jeg sitter i dag, fortsetter Stine.

Hun forteller at hun i 2009/2010 var i førstegangstjenesten, og at planen den gangen i utgangspunktet var å ha en karriere der.

- Etter en liten stund var jeg uheldig og skadet ankelen permanent, og beskjeden fra legen var at jeg måtte finne meg en kontorjobb for fremtiden. Valget falt da på branningeniørstudiet i Haugesund, da jeg hadde fått høre at dette kunne by på en aktiv og spennende kontorjobb, forklarer hun.

Kombinasjonen av erfaringen med prosjektering, fagansvar, brannmodellering og markedsarbeid har gitt en ekstra motivasjon.

Espen Hviding

- Etter 3 år i Haugesund og endt studie traff jeg en studiekompis som sto på stand for BrannCon og jeg kom i snakk med daglig leder for bedriften. De hadde behov for flere og under én måned senere hadde jeg flyttet til Klepp, ler Stine.

Etter fem år i BrannCon fikk Miljeteig tilbud om å gå i lære for å bli daglig leder i 2020, og den muligheten lot hun ikke glippe. Jobben var både spennende og utfordrende, og erfaringen hun nå sitter med innenfor personalansvar, styrearbeid og økonomi er et stort pluss for det nyoppstartede firmaet.

- Motivasjonen i arbeidslivet har alltid vært å omgås dyktige og arbeidslystne mennesker, og det å starte et firma med Ronny og Espen ble derfor et veldig lett valg når sjansen bød seg, sier hun.

En enkel avgjørelse

Espen Hviding er Senior sivilingeniør og gikk ut fra Høyskolen på Vestlandet med bachelorgrad som Branningeniør i 2009.

I 2011 leverte han sin masteroppgave i risikostyring med spesialisering i offshoresikkerhet. Oppgaven skrev han for Safetec Nordic, der han også fikk tilbud om jobb etter endt studie.

- I jobben som sikkerhetsingeniør i Safetec fikk jeg inngående kunnskap om CFD-koden Kamelon FireEx, som jeg benyttet til å simulere brann-, gasspredning i en lang rekke risiko- og konsekvensanalyser.

Etter syv år i Safetec hadde Espen et ønske om å prøve seg som branningeniør i Byggebransjen, og fikk jobb i BrannCon. Her fikk han mye ansvar og læringskurven ble bratt. Etter tiden i BrannCon var Espen med på oppstarten av brannavdelingen til Head Energy hvor han jobbet som faglig leder frem til oppstarten av Brannrådgiveren AS.

- Kombinasjonen av erfaringen med prosjektering, fagansvar, brannmodellering og markedsarbeid har gitt en ekstra motivasjon, forklarer Espen om sin egen rolle i start-up’en.

- Spesielt siden de som spurte meg var Stine og Ronny, sier han med et smil.

Ingen tvil

Ronny Dirdal og Espen Hviding utgjør faglig ledelse i firmaet, og er begge senior sivilingeniører.

Etter at Ronny fullførte førstegangstjenesten var planen i utgangspunktet å utdanne seg til brannkonstabel.

- Ved en tilfeldighet kom jeg over branningeniørstudiet i Haugesund og fra da av var det ikke tvil om at det var branningeniør jeg ville bli, sier han.

Etter endt utdanning har Ronny jobbet som brannrådgiver i Multiconsult Kristiansand og som prosjekteringsleder i Skanska. Etter dette var han brannrådgiver i fem år og faglig leder i to år i BrannCon, ved siden av å ta en Mastergrad i Brannsikkerhet ved Høgskulen på Vestlandet.

- Gjennom all min arbeidserfaring har jeg hatt mulighet til å se alt arbeidet som gjøres i prosjekter fra startfase til ferdigstillelse, noe som er utrolig verdifullt i oppstarten av Brannrådgiveren AS, sier han.

- Hvordan ble idéen om å starte et selskap sammen skapt, og hvorfor akkurat dere tre?

- Vi har jobbet sammen i syv år i BrannCon og kjenner hverandre godt gjennom denne perioden, sier Stine og Ronny. Stine var den første av de tre som startet i BrannCon, og det var i arbeidslivet Stine møtte gutta for første gang.

Hos Brannrådgiveren AS har alle tøfler på, vi snakker sammen med stor takhøyde og alle har en stemme som skal bli hørt uavhengig av tittel og erfaring.

Stine Miljeteig

Ronny og Espen møttes for første gang under studietiden, og ble "gjenforent" åtte år senere da Espen startet i BrannCon, der både Stine og Ronny allerede jobbet sammen.

- Bakgrunnen for at jeg ville starte med Stine og Espen er først og fremst fordi de er veldig dyktige. Stine og Espen er nøyaktige, ærlige, ekspeditte og er opptatt av å finne de beste løsningene. I tillegg har de masse erfaring som er viktig for å løse prosjekter på best mulig måte. Jeg vet hva de to andre står for og hva de kan gi av innsats, forklarer Ronny.

Alt tar tid

- Har dere møtt på noen utfordringer i arbeidet med å etablere selskapet?

- Utfordringen rundt oppstarten har for det meste spilt seg rundt oppgaver ingen av oss har vært borti tidligere, og forståelsen av at alle ledd kan ta tid. F.eks. alt som ikke kan etableres før selskapet har et organisasjonsnummer, ler Espen.

- Oppstarten har dog gått over all forventning! Vi har lagt ned veldig mange timer i å få på plass et godt kvalitetssystem, maler og gode rutiner, og vi har så langt fått god respons i markedet, sier han.

- Hvilke mål og visjoner har dere?

- Vårt mål er å holde et høyt faglig nivå i firmaet, som igjen vil være utslagsgivende for å alltid kunne strebe etter å finne riktig brannsikkerhetsnivå til hvert prosjekt, sier Ronny.

- Som en viktig del av dette arbeidet mener vi at det er avgjørende å holde seg faglig oppdatert, skape gode samarbeidspartnere, knytte til oss gode fagfolk, og ikke minst skape den beste arbeidsplassen. Vi har et stort mål om å alltid glede oss til å gå på jobb, og å ha ordninger som gjør at Brannrådgiveren AS blir den foretrukne arbeidsplassen for nyutdannede branningeniører og hjemvendte branningeniører til Stavangerregionen, sier han.

- Hva skiller dere fra andre brannrådgivningsselskap?

- I Brannrådgiveren AS har alle tøfler på, vi snakker sammen med stor takhøyde og alle har en stemme som skal bli hørt uavhengig av tittel og erfaring. Det vil være svært korte linjer mellom daglig ledelse, faglig ledelse og fremtidige ansatte. Dette gjør at vi er i en posisjon hvor beslutninger tas hurtig, uten flaskehalser, sier Stine.

Vi håper og tror at vårt fag vil få en større rolle i prosjektene i fremtiden.

Silje Miljeteig

- For kunder og samarbeidspartnere skal vi alltid ha tid til en kaffe og diskusjon. Om det skal bygges en enebolig, et kjøpesenter eller om det bare er en dør som skal byttes, skal behandlingen og rådene være like gode når man kommer til oss, legger Espen til.

- Vi er rådgivende ingeniører som har lang erfaring som kan bidra til å finne de beste løsninger innenfor brannsikkerhet. Utfordringen er ikke å skrive brannkonsept, men det som skiller de som har mye erfaring fra de som har lite erfaring er arbeidene og bidragene inn til prosjektene etter overlevert brannkonsept, sier Ronny.

- Her mener vi at vi har mye å bidra med.

Framtiden

- Hvor ser dere at brannrådgivningsbransjen er om 10 år?

- Vi håper og tror at vårt fag vil få en større rolle i prosjektene i fremtiden, sier Stine

- Vi ønsker å bidra med å sette fokus på detalj- og gjennomføringsfasen mht. brann. Det er i disse fasene det syndes mest, og feil på byggverk oppstår gjerne pga. manglende detaljprosjektering eller manglende forståelse for brannoppbygging ved bygging.

- Vi tror at det kan bli færre byggefeil og mer effektiv byggeperiode dersom brannfaget er avklart på forhånd ved f.eks. kontroll av detaljprosjektering. Vi tror at vi vil se mer digitalisering i store prosjekter og på sikt vil forhåpentligvis brannfaget være representert i BIM-modellene sier Espen.

- Dagens samfunn har et stort fokus på det å sitte i førersete i eget liv og ikke la andre ta valgene for deg. Med det å starte for seg selv føler vi at vi gjør akkurat dette, da vi har frihet til på egenhånd å ta valgene, sier Ronny.

- Så gjenstår det å se hvor veien fører oss, avslutter trioen med et smil.

Powered by Labrador CMS