Brannvernkonferansen 2022 - bedre brannsikkerhet med teknologi

Brennaktuelt er på Brannvernkonferansen 2022: Fremtidens teknologi og brannsikkerhet står i fokus på årets konferanse i regi av Brannvernforeningen.

Publisert

Administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen åpnet dagens konferanse med spørsmålet om hvordan fremtidens teknologi og mennesker sammen kan bidra til bedre brannsikkerhet.

- Vi vil i dag lære om flere teknologiske løsninger innenfor brannvern, sier Søtorp.

Brannvernkonferansen kan endelig avholdes med fysisk oppmøte, etter to år med korona.
Brannvernkonferansen kan endelig avholdes med fysisk oppmøte, etter to år med korona.

- Forskning og teknologisk utvikling skal belyses og det skal motiveres for å ta teknologi i bruk i samfunnet i dag. Kompetanse er ikke nok, fortsetter han.

Tidligere var det vektere som gikk rundt og passet på tidlig varsling av brann eller hindring av brann.

- I dag har vi en rekke systemer som skal hjelpe oss med dette, sier Søtorp og tilføyer at det tross alt er menneskers atferd som fortsatt er det viktigste; teknologien er i grensesnittet mellom folk og bygg, sier han.

- Dessuten tolker mange regelverket ulikt. Slik at da er det noe som gjør at regelverket er vanskelig å forstå, på tross av at fagfolk mener at det er et regelverk som er uproblematisk å tolke.

- Alt er gjennomregulert, og regelverket er fullt ut bra nok, men ikke alle følger det i praksis, poengterer Søtorp.

- Men det finnes altså teknologiske løsninger som kan gjøre det enklere for myndighetene å gjøre kontroll.

En aldrende befolkning

Noen av ufordringene for brannsikkerheten i dag er at det stadig, og mot 2050 blir en sterk befolkningsvekst i byene, og den aldrende befolkningen spesielt i distriktene vil øke, samtidig som man får en fortetting.

Så kort oppsummert er problemet at eldrebølgen kommer. De skal bo hjemme og mange skal bo i distriktene. Sett i lys av at eldre er overrepresentert i dødsbrannstatistikken er dette en kjent utfordring.

6 av 10 som omkommer i brann er i dag over 65 år. I 2050 vil det være rundt 25 % av befolkningen som vil være 67 + år.

- Det er store forskjeller mellom by og land, kapasitet og kompetanse. Brannrisikoen øker ved fortetting og avfolking.

Søtorp mener at en annen stor utfordring er byråkratiet.

- Uten konsekvenser - får vi ingen endring, og dessverre styrer pengene, sier han.

- Brannsikkerheten blir ikke god uten penger.

Norge er topp 3 i verden på brannsikkerhet, og Søtorp er ikke i tvil om at vi vil klare en mer effektiv samhandling. Med en fysisk kontroll, en god teknologi i bunnen, og en sikkerhet i byggefasen, vil gjøre at man kan stole på at bygget er trygt når man flytter inn.

Brannvernforeningens hypotese er at i fremtiden må teknologi erstatte mennesker i velferd.

- Jeg sitter ikke på løsningen, men er sikker på at teknologi er fremtiden.

- Det er et stort teknologiske behov i dag, men det er ingen automatikk i at ny teknologi blir tatt i bruk. Det er i bunn og grunn menneskene som bestemmer om innovasjon og teknisk utvikling innføres i praksis, og til syvende og sist så er det pengene som styrer, avslutter Søtorp.

Building Information Modelling (BIM)

Fredrik Hiort i BRIAB snakket om hvordan fremtidig bruk av BIM kan bedre brannsikkerheten i byggefasen.
Fredrik Hiort i BRIAB snakket om hvordan fremtidig bruk av BIM kan bedre brannsikkerheten i byggefasen.

Hvordan kan bruk av BIM bedre brannsikkerheten i byggefasen?, er det Fredrik Hiort i BRIAB snakket om i sitt innlegg. BIM forbindes ofte med en nærmest virtuell verden, og Hiort gav som brannrådgiver tips om hvordan man tar steget inn i en ny hverdag med både bedre lønnsomhet og brannsikkerhet gjennom dette verktøyet.

Hiort forteller at han har 35 år i brannbransjen bak seg, både fra brannvesenet og som brannkonsulent.

Han mener at vi i dag ikke håndterer informasjon som er tilgjengelig, riktig.

I de fleste BIM-prosjekter er det arkitekten som manuelt legger inn brannsikringsdata i sitt underlag, basert på tegninger og rapporter mottatt fra branningeniøren. Rapporten beskriver plasseringen av alle brannsikringselementene, og når branningeniøren sender det over, videreføres også ansvaret for brannsikkerheten til arkitekten.

- Men hvordan fungerer BIM?

- For å bedre brannsikkerheten i byggefasen så kobler vi arkitektens arbeid inn i tegningen som skal sikre brannsikkerhet, forklarer Hiort.

- Og da vil den som skal ut på befaring får en figur de kan se på, sier han.

Slik kan en modell i Bimfire Tools se ut.
Slik kan en modell i Bimfire Tools se ut.

Tiltakshaveren får sikrere bygg, arkitekten kan dedikere tiden sin til design, branningeniøren øker deltakelsen i prosjektet, men viktigst av alt: Brukerne av bygget kan være sikre på at det er trygt å oppholde seg der.

- Mulighetene i BIM er uendelige, sier Hiort.

Når du jobber i Bimfire Tools, bruker du arkitektmodellen som underlag i egen modell for brannsikring. Grensesnittet ser ut som tradisjonelle brannvernplaner i 2D, men i arbeidsflyten bygges det opp en 3D-modell. Arkitektens brannsikringsdata knyttet til bygningsdeler som vegger, vinduer og dører kommer dermed inn i 3D-modellen.

- Verktøyet er på et nivå som er enkelt å forstå ift. dagens måte å gjøre det på, sier han.

- Det er på tide å lede an, og ikke følge etter.

Fredrik Hiort

Kostnadsspørsmålet

- Dette er mer lønnsomt, selv om det er en økt kostnad, sier Hiort.

- Du får en mer fornøyd kunde og mer og bedre informasjon blir dokumentert og arkivert.

- Så hva er det som holder brannkonsulentene tilbake fra å bruke dette verktøyet, spør Hiort?

- Oss selv, fordi vi er bekveme – det vi driver med fungerer fint, og vi tjener penger uansett, svarer han på sitt eget spørsmål.

- Men BIM er nøkkelen til fremtiden, sier han med selvtillit.

- Det er på tide å lede an, og ikke følge etter, avslutter han.

Powered by Labrador CMS