Branntesting av biobaserte materialer i Wood:UpHigh-prosjektet.
Branntesting av biobaserte materialer i Wood:UpHigh-prosjektet.

DBI branntester biobaserte veggkonstruksjoner

Som en del av et nytt prosjekt; Wood:UpHigh, har DBI (Dansk Brann og sikringsinstitutt) akkurat gjennomført en branntest av en veggkonstruksjon basert på materialer av biomasse. Her kan du se film av branntestingen.

Publisert

Veggen som bestod av biobaserte materialer sto ut brannen i 71 minutter (REI60) før isolasjonen kollapset. Branntesten var den andre av totalt 10 fullskalatester som DBI planlegger i samarbeid med LOGIK & CO i Wood:UpHigh-prosjektet. Konstruksjonen ble bygget av 15 mm fibergipsplate, 15 mm trefiberplate, 295 mm tre med blåst trefiber og 22 mm trefiber vindsperre med trelister.

- Vår bransjereferansegruppe deltok i testen, som samtidig ble streamet live, hvor ca. 80 personer var til stede, sier Christian Fundby Schou, som er leder for avansert produktutvikling (Advanced Product Development) i DBI, til brandogsikring.dk.

Prosjektet Wood: UpHigh

Prosjektet Wood: UpHigh sin visjon er å gjøre det mulig å bruke en større andel biobaserte materialer i bygg uten at det går på bekostning av brannsikkerheten. Prosjektet tar sikte på å få en raskere utvikling av biobaserte bygg, ved å kunne dokumentere at kompositt biobasert konstruksjon kan benyttes mer bredt og være enklere å bruke i etasjekonstruksjoner.

Wood:UpHigh skal utforske, analysere og dokumentere brannmotstanden til utvalgte bærende trekonstruksjoner i kombinasjon med biobasert isolasjon. Den skal demonstrere hvordan kombinasjonen av biobaserte bærende konstruksjoner og isolasjon kan møte branntekniske funksjonskrav, jf. de preaksepterte løsningene.

Gjennom prosjektet skal det blant annet gjennomføres 10 akkrediterte fullskala branntester og 30-40 veiledende småskala branntester. Resultatene skal bli til en objektiv eksempelkatalog som er gratis for bransjen, med dokumenterte løsninger, som skal være offentlig tilgjengelig for byggeaktørene/entreprenører.

Målet er å nå alle byggklasser

Resultatene vil på kort sikt benyttes for bygg i brannklasse 3 og 4, men på lang sikt er målet å nå alle brannklasser i bygg inntil minst fire etasjer (og evt. høyere).

Prosjektet ledes av DBI, som tar seg av alle testene i prosjektet, bortsett fra byggingen av branntestene. Dette blir tatt hånd om av LOGIK & CO.

Prosjektet er støttet av Realdania, Grundeiernes investeringsfond og den danske styrelsen for utdanning og forskning.

Hele arbeidsgruppen består av samarbeidspartnerne Rambøll, NCC, Dansk Bolig- og Planstyrelse, Aalborg Universitet, Realdania Byg & Byg, Egen Vinding og Datter, Træelementforeningen, Træinformation, Grundjejernes Investeringsfond, Juul og Hansen Arkitekter, Vandkunsten, Enemærke og Petersen og VIA University College .

Se hele branntesten her:

Kilde: DBI

Powered by Labrador CMS