Brannvesenet førte ingen tilsyn med blokka som brant i Drammen

Bygg der brann kan medføre store tap av menneskeliv skal registreres som «særskilte brannobjekter», men det gjaldt ikke for blokka som brant i Drammen.

Publisert

Boligblokka som ble rammet av en kraftig brann onsdag ettermiddag den 9. mars, var ikke registrert som et "særskilt brannobjekt".

- Derfor førte brannvesenet heller ikke tilsyn der, opplyser seksjonsleder Cecilie Aali Hornstuen hos Drammensregionen Brannvesen til Drammens Tidende.

300 personer er folkeregistrert i blokka der det brant onsdag, og etter ferdigstilt evakuering kalte politiets innsatsleder Arne Guddal det «utrolig» at brannen ikke medførte personskader.

Hornstuen forteller at årsaken til definisjonen av blokka, er at leilighetene er å anse som egne «brannceller». Kjøpesentre og sykehus er eksempler på særskilte brannobjekter, der mange mennesker samles i én branncelle.

Dersom blokka var ansett som et særskilt brannobjekt, ville det medført omfattende tilsyn, med kontroll av alle forhold som har noe å si for brannsikkerheten. De siste ti årene er det ikke ført noen slike tilsyn. Hornstuen sier til avisa at de følger opp med andre virkemidler, slik som øvelser og opplæring.

Brannsjef Torgeir Andersen sier til Drammens Tidende at det er god brannsikkerhet i det store og hele, og at brannen onsdag var et unntakstilfelle. Han peker blant annet på at det er installert brannvarsling som gjør at de fleste branner fanges opp tidlig.

Får hente tingene sine

170 personer ble evakuert fra blokka på Fjell, og de er alle husløse en stund fremover. Torsdag møtte de evakuerte beboerne kommunen. Det er stor usikkerhet rundt hva som skjer videre, og mange hadde spørsmål om hva som skjer videre og når eller om de kan flytte tilbake igjen, skriver NTB.

– Vi skal ordne det slik at beboerne kan få komme inn for å hente det de trenger i leilighetene sine, der det er mulig. Det er usikkert når dette kan skje, men vi jobber med dette, sier brannsjef Torgeir Andersen.

Deler av fasaden på blokka har rast ut. Og det er fremdeles fare for at deler av bygget kan rase og falle ned.

– Det er farlig å bevege seg i nærheten av bygget, og vi har en utfordring med å gå inn og ut av bygget, sier Andersen.

Han sier brannvesenet er overrasket over at brannen gikk gjennom brannskillet og spredte seg. Flere bygg i nærheten har samme takkonstruksjon, men det er lite sannsynlig at noe slikt kan skje igjen, mener han.

Årsaken til brannen er ennå ikke kjent, men politiet sier de etterforsker saken bredt. Tekniske undersøkelser vil bli gjennomført inne i boligblokken så snart dette lar seg gjøre.

Kilde: NTB

Powered by Labrador CMS