Brannen i en boligblokk i Drammen førte til at 300 beboere på et tidspunkt sto uten bolig. Branner som denne gjorde også sitt for å dra opp erstatningsutbetalingene i første kvartal.
Brannen i en boligblokk i Drammen førte til at 300 beboere på et tidspunkt sto uten bolig. Branner som denne gjorde også sitt for å dra opp erstatningsutbetalingene i første kvartal.

Storbranner dro opp erstatningsutbetalingene til 1,6 milliarder

Brannerstatningene i årets første kvartal økte med 8 prosent fra året før. Flere storbranner trekker opp totalsummen til 1,6 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Storbrannene i leilighetsbyggene i Drammen og Hemsedal førte til store materielle skader og gjorde mange husløse. Branner som disse er også blant driverne for oppgangen i erstatningsutbetalinger, ifølge Finans Norge.

De 1,6 milliardene er omtrent likt fordelt mellom næringsaktører og privatpersoner. Finans Norge anslår at erstatningsutbetalingene ved årets ende vil havne på i underkant av 6 milliarder kroner.

Organisasjonen mener at det må føres grundigere uavhengig kontroll underveis i byggeprosjekter for å ta hensyn til brannsikkerheten.

– Det er viktig å lære av fortiden for å få enda bedre brannsikkerhet i fremtiden. Likevel er det ikke slik at alle branner kan unngås, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge, som også ber folk skifte batteri i røykvarsleren.

Kilde: NTB

Powered by Labrador CMS