Sprinkleranleggene raste ned fra tak og vegger i blokkbrannen på Lone.
Sprinkleranleggene raste ned fra tak og vegger i blokkbrannen på Lone.

Sprinkleranlegg og brannalarmanlegg som kompenserende tiltak

Brannkonseptet for blokken på Lone i Bergen stiller viktige prinsipielle spørsmål. Direktoratet for byggkvalitet presiserer at når forskriftene krever tiltak som brannalarmanlegg og sprinkleranlegg kan ikke dette brukes som kompenserende tiltak ved reduksjon av andre ytelser.

Publisert

Brannen i blokken på Lone i Bergen er mye omtalt i media. I likhet med flere andre branner jeg har skrevet om i diverse tidsskrifter reiser brannkonseptet for blokken på Lone i Bergen et viktig prinsipielt spørsmål.

Ved dokumentasjon av alle fravikene i blokken på Lone framføres det ulike argumenter, men svært mange av dem bruker installasjon av brannalarmanlegg og sprinkleranlegg, som hovedargument for å dokumentere at fravikene holder mål i henhold til preaksepterte ytelser gitt i VTEK.

Det store prinsipielle spørsmålet blir da om man kan bruke branntekniske installasjoner som det allerede er krav om i et byggverk, til å argumentere for reduserte ytelser i byggverket. KOMBRA har forelagt senioringeniør Trond S. Andersen i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) følgende spørsmål:

- Når et byggverk allerede har et krav om for eksempel brannalarmanlegg og sprinkleranlegg, kan man da bruke disse installasjonene som argument for å redusere de branntekniske ytelsene i bygget?

- Der et sett av preaksepterte ytelser må til for å oppfylle et funksjonskrav, vil reduksjoner i noen av ytelsene vanligvis kreve kompenserende tiltak for å opprettholde det samlede kravsnivået som følger av forskriften, sier Andersen.

- Der hvor det allerede er gitt et ytelseskrav i forskrift til et tiltak, kan det å levere på dette ytelseskravet ikke betraktes som å være kompenserende for å oppnå det samlede kravsnivået til brannsikkerhet, sier han.

Dette må sies å være klar tale fra DiBK. Reduksjoner i preaksepterte ytelser må kompenseres. Dette må dokumenteres slik TEK og VTEK beskriver. Dokumentasjon er bl.a. å henvise til anerkjent litteratur på området som for eksempel forskningsrapporter, standarder og Byggdetaljblad. Der hvor det allerede er gitt ytelseskrav, kan dette ikke brukes som kompenserende tiltak.

Brannen på Lone i Bergen er fortsatt under etterforskning. Det blir spennende å se hva man finner ut om brannårsaken. Vel så interessant blir det å se om de som har prosjektert bygget blir satt under etterforskning og hva en slik etterforskning vil medføre. Alt for mange branner blir ikke etterforsket når det gjelder bygningsteknikk, noe som i dette tilfellet medførte at brannen ble så stor. Dette til tross for at det i riksadvokatens rundskriv står klart at også bygningsteknikk skal undersøkes. Et brannforløp har mange sider. Vi er vant til at ildspåsettere og grovt uaktsomme blir dømt. Det er på høy tid at også de som står bak ulovlig prosjektering blir gått etter i sømmene, og at deres handlinger også får følger.

Powered by Labrador CMS