Beholder brannklasse D etter vellykket testing

Kebony har i løpet av 2021 gjennomført omfattende branntesting og klassifisering av sine impregnerte treprodukter ved et akkreditert institutt. Resultatene er utvetydige og viser at Kebony ligger godt innenfor grensen som er satt for brannklasse D. Deres produkter tilfredsstiller altså de nødvendige brannkravene.

Publisert

Grunnet usikkerheten rundt brannegenskapene til impregnert trekledning, og hvordan standarden egentlig skal tolkes, satte Kebony i gang testing i henhold til EN 13501 tidligere i år. Resultatene viser at Kebony beholder brannklasse D.

- Brennaktuelt har publisert flere saker om Kebony i forbindelse med brannen i Bergen i august i år, sier Norman Willemsen, CEO i Kebony. - Den siste hadde tittelen Tilfredsstiller Kebony brannklasse D, Norman Willemsen? Det er Håkon Winterseth som stiller spørsmålet.

Norman Willemsen, CEO i Kebony.
Norman Willemsen, CEO i Kebony.

- I mellomtiden har nå Kebony mottatt resultatene av en omfattende branntesting ved et akkreditert institutt i forbindelse med europeisk klassifisering av produktene våre, forklarer Willemsen.

- Så svaret på spørsmålet er: Ja, Håkon Winterseth, Kebony tilfredsstiller brannklasse D!

Resultatene av branntestene

I en pressemelding kunngjør Kebony resultatene av branntestprogrammet som ble gjennomført i 2021. Selskapet beholder klassifiseringen i henhold til den europeiske standarden. Testprogrammet viser at Kebony brenner som ubehandlet tre.

- Sikkerhet er nøkkelen til alt vi gjør, og Kebony har i løpet av 2021 gjennomført omfattende branntesting og klassifisering ved et akkreditert institutt. Resultatene er utvetydige og viser at Kebony ligger godt innenfor grensen som er satt for brannklasse D, sier Willemsen.

- Testingen og klassifiseringen er gjort i samsvar med standardiserte metoder for vurdering av brannspredning, sier han.

Resultatet av klassifiseringen er at både Kebony Character (furu) og Kebony Clear (kvistfri Radiata- furu) har stadfestet brannklasse D-s2,d0. Brannklasse D oppnås når den såkalte FIGRA-verdien (som angir hvordan brann sprer seg i materialet) måles til mellom 250 og 750 W/s. For Kebony-produktene er det beregnet en gjennomsnittlig FIGRA-verdi på 501 W/s for Kebony Character og 303 W/s for Kebony Clear.

- Resultatene oppnådd gjennom forskningsprogrammer, amerikanske brannprøver og nå europeisk brannklassifisering, bekrefter at Kebonys brannegenskaper er de samme som for ubehandlet trevirke, sier Willemsen.

Powered by Labrador CMS