Vakre Hoel gård i Nes på Hedmark, satser høyt på brannsikkerhetstiltak som gir trygge forhold for både folk og fe.
Vakre Hoel gård i Nes på Hedmark, satser høyt på brannsikkerhetstiltak som gir trygge forhold for både folk og fe.

Nytt satsningsområde skal bedre brannsikkerheten i landbruket

Landbrukets brannvernkomité og forsikringsbransjen har det siste tiåret identifisert brannårsaker i landbruket og avdekket at 2 av 3 branner starter i det elektriske anlegget. Derfor har de nå et nytt satsningsområde som de kommer til å rulle ut i stor skala fremover, noe som handler om temperaturovervåking i el-skap.

Publisert Sist oppdatert

Mange norske bønder er dyktige med brannsikkerheten. Forsikringsbransjen har dokumentert at brannalarmanlegg i landbruket har spart samfunnet for store verditap, menneskeliv og dyreliv grunnet tidlig varsling.

Likevel brenner det i norske landbruk, og i 2020 ble det registrert nesten 300 større landbruksbranner. Verdier for over 450 millioner kroner og 852 dyreliv gikk tapt. Undersøkelser viser at 2 av 3 branner starter i el-skap. (se: https://www.lbk.no/brannstatistikk/).

Forsikringsbransjen og bøndene har tatt grep for å bedre sikkerheten mot brann. Spesielt Hoel gård på Hedmarken, kjent for en idylliske og vakker beliggenhet og Jakten på kjærligheten, var ekstra tidlig ute med tiltak for å bedre brannsikkerheten på gården.

Hoel gård består av ulike bygg på over 10 000 kvm. og har aldri opplevd en brann. Allerede i 2014 var gården helsikret med trådløs brannalarm, og de har vært opptatt av å følge lovpålagte el-kontroller av sikringsskap.

I 2019 startet Elotec et pilotprosjektet med fokus på temperaturovervåking av el-skap (EloRa EloTemp). Per Sandberg, bonden som driver Hoel gård, var tidlig ute og ville ha dette installert på sin gård, i samarbeid med Elotec og Gjensidige forsikring.

Trådløs overvåking

EloRa EloTemp er små trådløse temperatursensorer som installeres i sikringsskapene. Sensorene overvåker temperaturen 24 timer i døgnet, og man får en umiddelbar varsling i appen om temperaturen overstiger en gitt grense. Levetiden på batteriene er på inntil ti år og rekkevidden er stor.

På Hoel Gård ble EloRa EloTemp montert i alle 21 sikringsskap på gården, og allerede ved montering oppdaget elektriker forhøyet temperatur i sikringsskapet. Dette viser viktigheten ved bruk av fagpersonell ved installasjon.

-Ved å bruke denne teknologien føler vi oss trygge, sier Per Sandberg.

- Vi føler oss betrygget av å vite at vi får beskjed ved forhøyet temperatur, og kan dermed ringe elektriker for å utbedre problemet fremfor å ringe brannvesenet når det allerede er for sent, sier han.

- Sikringsskapet er på mange måter «gårdens hjerne», og gir strøm til stadig mer avansert teknologi. Det er derfor viktig med kontinuerlig overvåking for trygghet til folk og dyr, sier bonden.

Gir gode resultater

Gjensidige forsikring uttaler at utviklingssamarbeidet med Elotec og bruk av EloRa EloTemp allerede gir gode resultater

- Vi har jobbet med å få frem sensorteknologi som kan måle temperatur i skap på kontinuerlig basis. De har vært til utprøving ute i gartnerier blant annet, og resultatene er veldig gode, forteller Erik Gjestvang, som er risikorådgiver for landbruk i Gjensidige forsikring.

- Flere forsikringsselskap gir allerede fordeler om kunden har et slikt system som Elotecs EloRa EloTemp, sier Gjestvang.

Landbrukets brannvernkomite har også uttalt seg rundt EloRa EloTemp sensorteknologi:

«Hensikten er å gi et varsel på mobiltelefon om det er unormal temperaturutvikling. Dette erstatter ikke en el-kontroll, men gir bonden mulighet til å følge med på om brannfarlige el-feil som oppstår mellom hver kontroll, og dermed kan ringe en elektriker for utbedring, istedenfor å måtte ringe brannvesenet.»

- Med 30 års erfaring fra tøffe landbruksmiljø, kan Elotec presentere nok et produkt som håndterer forholdene i ditt fjøs eller gartneri, sier Adrian Andresen i Elotec, om EloTemp-sensorer.

- Vi er opptatt av at et trygt og effektivt landbruk ikke skal koste skjorta, derfor vil Elotec EloRa også ha en fornuftig prismodell, forsikrer han.

Du kan lese mer om EloRa EloTemp her: www.elotec.no/elora

Powered by Labrador CMS