Flere dødsbranner, men lavere erstatningsutbetalinger etter branner hittil i år

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Finans Norge viser at det er flere som har omkommet i brann i år sammenlignet med fjoråret, men at utbetalingene etter brannskader har gått noe ned.

Publisert

Statistikk fra Finans Norge viser at det hittil i år er utbetalt 1,879 milliarder kroner etter branner i private hjem mot 2,079 milliarder kroner på tilsvarende tid i fjor. Sammenligner vi 2020 mot 2018, blir nedgangen enda større: Da er det en reduksjon i utbetalinger etter branner hittil i år på nesten 18 %.

Noe av nedgangen i utbetalinger skyldes at det har vært mindre lynnedslagsskader i år. I tillegg antar Finans Norge at det at vi har vært mye hjemme, kan ha hatt en positiv innvirkning på antall skadeutbetalinger etter branner i år.

Utover storbrannen på Sola i januar, viser tall fra Finans Norge at det heller ikke har vært så mange store næringsbranner i år som har ført til erstatningsutbetalinger på over 500 millioner. Dette kan også skyldes at aktiviteten i mange næringer har vært lavere på grunn av koronaen.

Link til skadestatistikken fra Finans Norge:

https://www.finansnorge.no/statistikk/skadeforsikring/kvartalsvise-statistikk-publikasjoner/skadestatistikk/

Powered by Labrador CMS