Mange bønder har behov for å oppgradere både varslingssystem, det elektriske anlegget og slukningsutstyr.
Mange bønder har behov for å oppgradere både varslingssystem, det elektriske anlegget og slukningsutstyr.

Én av tre bønder bør oppgradere brannsikkerheten

Mange branner i landbruket kunne vært unngått med oppgraderte elektriske anlegg. En rekke bønder har behov for bedre brannsikkerhet, viser fersk undersøkelse.

Publisert

I en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, kommer det frem at én av tre bønder mener de har behov for å oppgradere ett eller flere brannsikkerhetstiltak. Det er flest bønder i Trøndelag og Nord-Norge som oppgir dette.

– Mange bønder har behov for å oppgradere både varslingssystem, det elektriske anlegget og slukningsutstyr. Dette er viktig for å unngå og begrense brannskader, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.

Det er stor forskjell på store og mindre gårdsbruk: 43 prosent av bruk med bruk under 100 dekar oppgir at de må oppgradere brannslokking-systemet - mot kun 10 prosent av gårdsbrukene med bruk på over 100 dekar.

Færre branner med el-kontroll

Ifølge Landbrukets brannvernkomité har utbetalingene til landbruksbranner falt betraktelig etter at brannforebyggende el-kontroll ble tatt i bruk. Sammenligner vi utbetalinger til landbruksbranner for de siste fem årene mot de foregående fem, er det i snitt redusert med 100 millioner kroner i året, som tilsvarer en nedgang på 40 prosent.

– Det er mye å hente på å forebygge skader på elektrisk utstyr i landbruket og ha riktig varslings- og slokkesystem. For eksempel et anlegg som tidlig detekterer varmegang og gasser – for deretter å kutte strøm og varsle brannvesen lokalt, sier Hofstad-Nielsen.

Også for bolighus i landbruket er det tatt i bruk brannforebyggende el-kontroll med bruk av varmesøkende kamera. Det har bidratt til å snu den negative brannutviklingen for boliger.

Husk termofotografering

Det er registrert tilfeller av branner på gårdsbruk hvor det har vært gjennomført el-kontroll på gården de siste tre årene. Utfordringen er at ikke alle avdekkede feil blir utbedret, og en el-kontroll er et øyeblikksbilde.

– Dette er naturligvis unntak. El-kontroll er viktig og vi anbefaler å gjennomføre dette med termofotografering, som avdekker feil som er under utvikling, sier Nielsen.

Mer enn materielle skader

– Én ting er de materielle skadene, men om en brann utvikler seg kan den ta liv av husdyr og produksjonsdyr som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Målet er at ingen dyr skal omkomme i brann, avslutter skadeforebyggeren.

Kilde: NTB

Powered by Labrador CMS