De er populære, svært praktiske og har stor nytteverdi i gårdsdrift. Men de har også forårsaket flere branner de siste årene, og siden 2015 er det registrert 41 større og mindre brannhendelser.
De er populære, svært praktiske og har stor nytteverdi i gårdsdrift. Men de har også forårsaket flere branner de siste årene, og siden 2015 er det registrert 41 større og mindre brannhendelser.

Vil sikkerhetssjekke kompaktlastere etter flere branner

Det har vært registrert en del branner i kompaktlastere av typen Avant de siste årene. Etter at Finans Norge hadde kartlagt 37 branner i denne type kompaktlastere har de initiert prosjektet der Felleskjøpet tilbyr gratis sikkerhetssjekk til de som eier slike. Håpet er at dette kan hindre nye branner i fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

Nå inviteres eldre kompaktlastere fra Avant til gratis sikkerhetssjekk av Felleskjøpet.

Tips for sikrere bruk av kompaktlaster:

  • Skru alltid av hovedstrømbryteren når du parkerer for å sikre maskinen ved en eventuell kortslutning.
  • Følg inspeksjons-, service- og vedlikeholdsinstruksjoner.
  • Ta en daglig kontroll av lasteren. Er det behov for smøring, er motorreim og radiator rene, er det oljelekkasjer, ser maskinen ut som den skal?
  • Motorrommet rengjøres med høytrykkspyler i henhold til brukermanual.
  • Kontroller batteri, og rengjør batteri og batteripoler.
  • Sjekk innfestninger av ledninger, gjennomføringer og isolasjonen på kabler, og at de ikke ligger over skarpe kanter etc.
  • Bruk ikke motorvarmer mer enn 30 minutter av gangen.
  • Ikke benytt maskinen dersom støv eller gass kan skape brannfare.
  • Unngå drivstoffsøl under påfylling.

Kompaktlastere opererer ofte i krevende miljøer. Dette kan for eksempel være en fôrsentral, hvor det samler seg støv, strø, rester fra silo og høy. Vedlikehold og service er derfor svært viktig. Eldre maskiner kan med fordel utstyres med ekstra hovedsikringer, og få sjekket ledningsnettet. Det har vært tilfeller hvor maskinen har antent.

– Vi understreker at det er snakk om sjeldne tilfeller sett opp mot det totale antallet maskiner som er levert til Norge, men ett branntilløp er alltid ett for mye. Maskinsikkerhet har høy prioritet hos oss. Derfor vil vi samarbeide med Felleskjøpet for å styrke brannsikkerheten, sier CEO Jani Käkela i Avant Tecno OY.

Gratis sikkerhetssjekk

For seks år siden gjennomførte Felleskjøpet og Avant et framstøt mot over 3000 Avant-eiere, og inviterte til sikkerhetssjekk og ytterligere sikring.

– Den gangen fikk vi sjekket en fjerdedel av maskinene. Det er derfor mange maskiner der ute som fortsatt har behov for sikkerhetssjekk. Dette bidrar til å styrke brannsikkerheten, sier teknisk sjef Helge Malum i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet og Avant sender derfor nå ut nye henvendelser til eiere av modeller produsert før uke 47 i 2017 med tilbud om gratis sikkerhetssjekk av maskinen. Denne inkluderer en punktvis kontroll av elektronikk, samt ettermontering av to hovedsikringer.

Sterkere fokus på brannsikkerhet

Tilbudet går ut til eiere av dieseldrevne, rammestyrte Avant-maskiner.

– Vi anbefaler alltid regelmessig vedlikehold og service, og dette gjelder spesielt maskiner som opererer i nevnte krevende miljøer. Felleskjøpets teknikere er eksperter på Avant, og en serviceavtale vil bidra til å ivareta driftssikkerheten, sier Malum.

Felleskjøpet har solgt over 5000 kompaktlastere fra Avant siden de kom på markedet i Norge.

– De er populære, svært praktiske og har stor nytteverdi i gardsdrifta. Ser vi tallet på branntilfeller opp mot totalen av maskiner, er det som sagt snakk om svært sjeldne tilfeller. Noen få tilfeller er likevel for mange. Vi ønsker et enda sterkere fokus på brannsikkerhet i landbruket. En sikkerhetssjekk av eldre kompaktlastere er noe vi anbefaler sterkt å få utført. Dette i tillegg til jevnlig vedlikehold og serviceavtale.Ta kontakt med din lokale Felleskjøpet-avdeling for mer informasjon, oppfordrer Helge Malum.

Det viktigste nå er at de som eier kompaktlastere utfører sikkerhetssjekken. En brann i kompaktlaster kan få alvorlige konsekvenser.

Hildegunn Bjerke

Bidratt til initiativet

De mange brannene som har oppstått i Avant kompaktlastere de siste årene har bekymret Finans Norge.

De mener det er svært viktig å lære av slike hendelser og ta nødvendige grep for å forebygge branner.

- Finans Norge verdsetter at Felleskjøpet igangsetter sikkerhetssjekk av aktuelle kompaktlastere etter at forsikringsnæringen satte fokus på branntilløp i kompaktlastere, sier Hildegunn Bjerke som er Avdelingsdirektør i Finans Norge, til Brennaktuelt.

- Det er naturlig å samhandle når det er områder eller hendelser hvor forsikring kan bidra til risikoreduksjon, fortsetter hun.

Hildegunn Bjerke
Hildegunn Bjerke

- Det viktigste nå er at de som eier kompaktlastere utfører sikkerhetssjekken. En brann i kompaktlaster kan få alvorlige konsekvenser,

NRK om brannene

NRK omtalte også saken i forrige uke, om de hyppige brannene i nevnte kompaktlastere. (https://www.nrk.no/vestland/politiet-uroa_-41-brannar-i-hjullastarar-sidan-2015-1.16363535)

NRK skriver at Felleskjøpet allerede i 2017 hadde varslet om brannhendelsene knyttet til l Avant kompaktlastere og at det ble varslet om tiltak som skulle forbedre situasjonen, men at det likevel har vært mange brannhendelser etter dette.

- Vi forstår det slik at det har vært møter mellom Finans Norge/Felleskjøpet denne vinteren. Har det kommet noe ut av møtene, og eventuelt hva?, spør NRK.

Finans Norge sier at skadeforebygging er viktig for forsikringsselskapene, og at det er viktig å samhandle når det er områder eller hendelser der forsikring kan bidra til risikoreduksjon.

- Vi ønsker å bidra til at forsikringskundene og selskapene forebygger skader der det er mulig, sier de.

Felleskjøpets planer om å gjennomføre sikkerhetssjekk av aktuelle kompaktlastere, samt informasjon om vedlikeholdsrutiner, er vi informert om og forsikringsselskapene vil bidra til å spre informasjonen, sier de til NRK.

Powered by Labrador CMS