Er med på det grønne skiftet og introduseres ny løsning for retur og service av brannslukkere

Norsk Brannvern er en av Norges største brannforebyggende aktører og totalleverandør av brannsikkerhetstjenester. I tett samarbeid med Miljø Norge introduseres nå en helt ny løsning for retur og service av brannslukkere. Offentlige bygg, næring og borettslag kan nå velge sirkulære og gjenbrukte brannslukkere framfor nye.

Publisert Sist oppdatert

I Norge er det ca. 10 millioner brannslukkere og hvert år må 1 million brannslukkere skiftes ut eller på service, og frem til nå har gamle og utdaterte brannslukkere blitt erstattet med nye.

En ny brannslukker blir fraktet langt, siden produksjonen i stor grad foregår i Asia. Sammen med produksjonsprosessen og materialforbruket er klimaavtrykket per importerte brannslukker 38 kg CO2. Ganges dette med Norges årlige import på 700 000 brannslukkere, utgjør dette 27 000 tonn CO2. Dette tilsvarer utslippet fra 20 000 biler, med gjennomsnittlig kjørelengde på 12 000 kilometer.

Petter L. Mathisen, prosjektleder i Norsk Brannvern.
Petter L. Mathisen, prosjektleder i Norsk Brannvern.

- Vi ønsker å ta et tydelig standpunkt ved å bruke sirkulære brannslukkere der dette er mulig. Dette er positivt både for brannsikkerheten og miljøet. Ved å levere tilbake våre kunders gamle og utdaterte brannslukkere til Miljø Norge vet vi at det miljøskadelige avfallet håndteres på en forsvarlig måte. Vi er glade for at vi gjennom denne returordningen kan redusere klimaavtrykket og tilby våre kunder en bærekraftig løsning, sier Petter Mathisen som er prosjektleder i Norsk Brannvern.

Norsk Brannvern har tidligere utført manuell service på brannslukkere. Dette er gjort som en bigeskjeft, da prosessen er tidkrevende og lite lønnsom. Derfor har det fram til nå vært mer lønnsomt å tilby nye brannslukkere. Men med et økende fokus på bærekraft, øker etterspørselen etter resirkulering, service og vedlikehold av brannslukkere for å redusere klimaavtrykket. Norsk Brannvern vil imøtekomme denne stadig økende etterspørselen og satser nå på salg av gjenbrukte brannslukkere fra Miljø Norge.

- Vi er takknemlig for vårt samarbeid med Miljø Norge og den positive effekten det vil ha på virksomheten til Norsk Brannvern og deres bærekraftsmål. Prosero Security Group, som eier Norsk Brannvern, jobber for å vise til konkrete handlinger innen bærekraft.

Vårt samarbeid med Miljø Norge er et godt eksempel på det, sier Andreas Setting som er daglig leder i Prosero Security Group AS.

Miljø Norge er et nyetablert industriselskap med en målsetning om å gjenvinne og øke sirkulariteten av en rekke produkter i markedet. Selskapet gjenbruker og foredler avfall for å utnytte samfunnets ressurser på en miljømessig og økonomisk måte.

Nils Aulie, CEO i Miljø Norge.
Nils Aulie, CEO i Miljø Norge.

De er de første til å utvikle en sirkulær forretningsmodell der utdaterte brannslukkere tas inn for service og returneres tilbake til kunden, i dette tilfelle Norsk Brannvern. Prosessen vil øke sirkulariteten i markedet og redusere Norges behov for import av brannslukkere.

Med Miljø Norge sin returordning og service på brannslukkere, iht. NS3910, vil Norsk Brannvern kunne tilby sine kunder innen offentlige bygg, næring og borettslag en bærekraftig løsning. Norsk Brannvern har en uttalt målsetning om at gjenbrukte brannslukkere skal stå for minimum 60 % av det totale salgsvolumet.

- Brannforebyggende aktører er viktige partnere for å oppnå sirkularitet av brannslukkere i markedet. En samarbeidsavtale med Norsk Brannvern, en av Norges største aktører innen brannsikkerhet, er en stor seier for Miljø Norge, sier Nils Aulie, CEO i Miljø Norge.

Om Norsk Brannvern:

Norsk Brannvern er en av Norges største brannforebyggende aktører og totalleverandør av brannsikkerhetstjenester. Med visjonen om at alle arbeidsplasser og boliger skal være brannsikre, er målet at Norge skal ha 0 omkomne i brann innen 2025. Gjennom et bredt kurstilbud kurser og engasjerer Norsk Brannvern borettslag, myndigheter, bedrifter og privatpersoner i hele Norge innen brannsikkerhet, og bidrar dermed til et både tryggere og mer bærekraftig samfunn.

Powered by Labrador CMS