Kjell Schmidt Pedersen gikk bort 8. desember - Han var en profilert fagmann

Kjell Schmidt Pedersen var administrerende direktør ved SINTEF NBL (Norges branntekniske laboratorium), og var en sentral person etter Scandinavian Star-ulykken, der han ledet den offisielle branntekniske granskningen i 1990. Etter hans bortgang er det mange som vil minnes ham som en viktig ressurs i bransjen og setter pris på hans iherdige arbeid for brannsikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

CV; Kjell Schmidt Pedersen:

  • Født i Oslo 3. mars 1946
  • Gikk i 1965-kullet på Lambertseter videregående skole
  • Studerte kjemiteknikk ved NTH Trondheim fra 1971 til 1973
  • Fra 2008 til 2013 var han spesialrådgiver for Norsk brannvernforening i Oslo
  • Deltagelse i CFPA -Europa og utgivelse av håndbok i brannetterforskning
  • Fra april 2008 til 2017 var han Special adviser for Petrell i Trondheim, der han var sakkyndig for retten/etterforskning av brann
  • Fra 1978–2008: Administrerende direktør for Sintef NBL AS i Trondheim med ansvar for brannforskning, branntesting og etterforskning. Spesielt kjent for sin rolle i og rundt Scandinavian Star-etterforskningen
  • Sivilingeniør for Norden Forsikring i Oslo, fra 1973 til 1977, der branninspeksjon, premiefastsettelse og risikovurderinger var en del av arbeidsoppgavene.
  • Døde 8. desember 2022

Kjell Schmidt Pedersen gikk bort 8. desember i år. Mange husker ham som en sentral person i etterforskningen av Scandinavian Star-ulykken i 1990. En brann som trolig ble utløst av en ildspåsetter og som fikk fatale konsekvenser og som i alle år har vært mye omtalt og omdiskutert i mediene.

Schmidt Pedersen var en av de ansvarlige for laboratorieundersøkelsene i etterkant av brannen på passasjerfergen. Brannen tok tragisk nok tok livet av 159 personer som var ombord i båten da den seilte over Skagerak. Scandinavian Star-ulykken ble en stor del av arbeidshverdagen til Schmidt Pedersen i mange påfølgende år, og den er fortsatt en aktuell sak som mange mener at fortsatt ikke er tilstrekkelig oppklart.

En innsiktsfull kollega

Øystein Jæger Meland, som i dag er brannrådgiver i AFRY Norway AS, arbeidet tett med Scmidt Pedersen i Scandinavian Star saken, og de ble underveis godt kjent med hverandre.

Tidligere kollega Øistein Jæger Meland jobber som brannrådgiver i AFRY Norway AS.
Tidligere kollega Øistein Jæger Meland jobber som brannrådgiver i AFRY Norway AS.

- Et sentralt spørsmål vi jobbet mye med under etterforskningen var hvorfor brannen blusset opp igjen flere ganger, forteller Jæger Meland.

- Spørsmålet om brannen var arrangert som en forsikringsvindel ble tidlig aktualisert, sier han.

- Initiativ fra privatpersoner og fra støttegrupper bidro til å holde saken i gang helt frem til 2017 da det norske Stortinget avga en egen granskningsrapport, og Kjell Scmidt Pedersen var engasjert i denne saken i ulikt omfang helt frem til 2017.

- Jeg vil alltid huske han for den markante fagpersonen han var, men også for hans evne til å beholde roen og engasjementet selv når ubesvarte spørsmål tårnet seg opp, sier Jæger Meland.

Redaktør for Håndbok i brannetterforskning

Schmidt Pedersen har også jobbet for Norsk brannvernforening og var redaktør og medforfatter av boken Håndbok i brannetterforskning.

Etterforskning av branner handler om å se og tolke det man ser og er en kombinasjon av teoretisk kunnskap og erfaring. Bokens innhold med egne kapitler om brannfysikk, helse-, miljø- og sikkerhet i etterforskningssammenheng, metoder i etterforskningen, brann i kjøretøy, behandling av lik, brann i landbruket, juridiske kapitler med mer, har gjort boken til et svært nyttig og nødvendig oppslagsverk for brann- og sikkerhetsbransjen.

Tidligere kollega Anne Steen-Hansen er Sjefforsker ved RISE Fire Research og professor ved NTNU.
Tidligere kollega Anne Steen-Hansen er Sjefforsker ved RISE Fire Research og professor ved NTNU.

Gjennom dette arbeidet sørget Schmidt Pedersen for en bedre kvalitet i arbeidet til de sakkyndige innenfor ulike felt.

Hans arbeid var viktig for brannsikkerheten

- Jeg jobbet mye sammen med Kjell mellom 1991 da han ansatte meg, og frem til 2008 da han gikk av med pensjon, sier Anne Steen-Hansen, professor i brannteknikk ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU og sjeffforsker ved RISE Fire Research i Trondheim.

- Han var en tydelig og markant person innenfor brannsikkerhet både på brannlaben og internasjonalt, sier Steen-Hansen.

Både Steen-Hansen og Schmidt Pedersen har vært presidenter i EGOLF (the European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification), og Schmidt Pedersen satt som president de siste tre årene før han gikk av med pensjon.

Bidro til at regelverk ble forenklet

- Skal man teste en branndør i dag, er det den samme testen og kriteriene som gjelder i hele Europa. Før måtte man teste døren i hvert land den skulle godkjennes i, forteller Steen-Hansen.

Videre kan hun fortelle at Pedersen jobbet for å harmonisere systemet for branntesting og brannklassifisering i Europa. Dette arbeidet bidro til å fjerne handelsbarrierer.

- Schmidt Pedersen var også involvert i revisjonen av byggeforskriftene. I 1997 fikk vi funksjonsbasert byggeregler, forklarer Steen-Hansen.

- Schmidt Pedersen ledet gruppen hos Statens byggtekniske etat som reviderte byggereglene, der fokuset endret seg fra eksakte mål på avstand og tykkelse til et generelt krav om at bygget skulle være sikkert.

- Det var en stor, men viktig overgang for bransjen, og med dette hadde Kjell en markant rolle, avslutter Steen-Hansen.

Powered by Labrador CMS