Tørt inneklima vinterstid - større konsekvenser ved brann

Brannen i Boulder County, Colorado, 30 desember 2021 likner vinterbrannene i Lærdal og Flatanger i januar 2014. Dersom slik brannrisiko varsles bedre 2-3 dager i forkant, kan brannvesen og befolkningen redusere sannsynligheten for brann og redusere konsekvensene om en brann likevel skulle starte. DYNAMIC-prosjektet ved HVL jobber med slik risikovarsling.

Publisert Sist oppdatert

Dette er DYNAMIC-prosjektet:

  • Forskningsprosjektet er et tverrfaglig prosjekt.
  • Målet er å bidra til bedre kunnskap om hva som kan føre til katastorebranner.
  • Forskningsruppen skal utvikle metoder for å påvise og varsle kommende risikotopper.
  • Prosjektet skal kartlegge og utvikle risikoreduserende tiltak for å senke brannfaren.
  • DYNAMIC-prosjektet skal utvikle og teste ut varsling til publikum for a unngå tap av bygninger og menneskeliv i storbranner.
  • Kunnskap som utvikles skal spres til alle involverte grupper, myndighetene og forskere internasjonalt.
  • Skal pågå til august 2023.
  • Maria-Monika Metallinou er leder for prosjektet, som består av en rekke forskere innen ulike fagfelt.

I forkant av vinterbrannene i Lærdal og Flatanger ble professor Torgrim Log ved HVL (Høgskulen på Vestlandet) klar over den økte brannrisikoen ved en tilfeldighet, da teen hans raskt ble kald. Dette var et resultat av ekstremt tørt inneklima på Vestlandet.

Tørt inneklima gir rask overtenning og ekstrem brannutvikling i trebygninger, og i sterk vind, stor fare for spredning til andre bygninger. Denne erkjennelsen ledet fram til en rekke vitenskapelige artikler om brannrisiko i tørt trevirke og konseptuelle ideer for risikovarsling. Disse artiklene kan finnes under utvalgte publikasjoner på forskningsgruppen for Storbranner ved HVL. Prosjektet "Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)" er en styrking av denne forskningen.

Tragedien i Boulder County

Som et av hovedmålene skal DYNAMIC utvikle et system for modellering og varsling 2-3 dager i forkant av risikotopper for store vinterbranner, slik som Boulder County der en massiv brann som herjet og spredte seg over 1600 dekar den 30. desember. Over 1200 eiendommer ble skadet eller ødelagt og mange innbyggere mistet alt de eide. Tre personer var meldt savnet de første dagene, men på en pressekonferanse 2. januar rapporterte myndighetene at ett av de tre savnede ofrene var redegjort for og i live.

Ser man på værdata nå i ettertid finner man at det må ha vært veldig tørre bygninger der. Ruben Dobler Strand er doktorgradsstipendiat ved HVL, datateknologi, og videreutvikler varslingsmodellene basert på værmeldinger og målte værdata. Strand, som veiledes av Lars Mikael Kristensen, professor i IKT, og Torgrim Log, professor i brannsikkerhet, har allerede fått akseptert to vitenskapelige artikler om temaet, begge på Nivå 1 i Norsk register over vitenskapelige publiseringskanaler.

- Varsling av potensialet for slike hendelser kan bidra til at man gjennomfører tiltak for å redusere risikoen i forkant, forklarer Log til Brennaktuelt.

- Videre vil man være bedre forberedt slik at man kan klare å håndtere en startbrann i terrenget eller i en bygning før den blir for stor. Tiden teller veldig i startfasen, sier professoren.

Problemstilling har stor relevans for IAFSS, forskningsgruppen for Large Outdoor Fires and the Built Environment (LOF&BE). Lederen der, Dr. Sam Manzello, er medlem i scientific board for DYNAMIC-prosjektet og Log har allerede vært i komtakt med ham for mulig utvidet samarbeid rundt forskningen ved HVL og brannen i Boulder County.

Fig.1. De sentrale likningene som beskriver kjernen i den numeriske modellen for beregning av fuktinnhold i trebygninger vinterstid. Strands forsknings artikler refererer til øvrig bakgrunnsmateriale.
Fig.1. De sentrale likningene som beskriver kjernen i den numeriske modellen for beregning av fuktinnhold i trebygninger vinterstid. Strands forsknings artikler refererer til øvrig bakgrunnsmateriale.

Kilder:

Professor Torgrim Log jobber blant annet med prosjektet DYNAMIC.
Professor Torgrim Log jobber blant annet med prosjektet DYNAMIC.

Strand, R.D.; Stokkenes, S.; Kristensen, L.M.; Log, T. Fire Risk Prediction Using Cloud-based Weather Data Services. J. Ubiquitous Syst. Pervasive Networks, 2022, 16(1), 37-47. Lenke.

Stokkenes, S.; Strand, R.D.; Kristensen, L.M.; Log, T. Validation of a Predictive Fire Risk Indication Model using Cloud-based Weather Data Services. Procedia Computer Science 2021, 184, 186-193. Lenke.

Powered by Labrador CMS