DBIs fagblad legges ned etter 20 år

I 20 år har Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institutt (DBI) sitt fagblad «Brand & Sikring» eksistert. Nå er det besluttet at deres aller siste trykte utgivelse blir septemberutgaven av bladet.

Publisert

- Verden blir digital. Det samme gjør DBI. Derfor vil ikke DBIs nyheter lenger vises i et trykt magasin, men kan kun leses på DBIs nyhetsside, sier Søren Rønning, leder for Marked, Kommunikasjon & Salg i DBI. 

– Med nyhetssiden kan vi publisere nyheter når ting skjer og dermed oppnå større aktualitet i historiene våre. I tillegg er det mulig å lagre og dele artikler på siden, på samme måte som lesere også kan sortere i innholdet og se relaterte artikler. Samtidig har vi mulighet til å bruke virkemidler som f.eks. film og lyd, forklarer Rønning. 

Magasinets historie

"Brand & Sikring" har en lang historie bak seg. Magasinet ble første gang utgitt i 2003 under navnet Brand & Sikring, men hadde egentlig sin opprinnelse så langt tilbake som i 1934, da den danske brannbeskyttelseskomitéen, som DBI stammer fra, ga ut sitt første magasin "Brandværn i Virksomheder". Dette bladet fikk selskap av "Brandvæsenet paa Landet", og i 1970 ble de to bladene slått sammen til månedsbladet "Danske Brandværn".  

I 1975 ble denne utgitt for "Brandværn" i samarbeid med Branninspektørenes Forening. "Brandværn" ble nedlagt i 2003, hvoretter DBI startet utgivelsen av "Brand & Sikring", som nå har vært DBIs eget magasin med fire årlige utgivelser i 20 år. 

Fortsetter i nytt format

DBI har de siste årene gjennomført flere leserundersøkelser av "Brand & Sikring", der tilbakemeldingene har vist at det har vært stor tilfredshet med både format, innhold og kvalitet i bladet. 

Men med nedleggelsen av det fysiske magasinet og overgangen til DBIs nyhetsside er det kun kommunikasjonskanalen som endres, og verken innhold eller kvalitet, skriver DBI.

– Vi vil gjerne gi våre lesere og relevante bransjer en enda bedre mulighet til å finne viktig kunnskap når de trenger det. Med nyhetssiden er du aldri langt unna aktuelt stoff innen brann og sikkerhet. I tillegg har du lett tilgang til mange av våre tidligere artikler om temaer som fortsatt er aktuelle, avslutter Rønning.

Kilde: DBI

Powered by Labrador CMS