Vassdrag i Brandbu.
Vassdrag i Brandbu.

NVE; Nå er Brandbu sentrum sikret mot flom!

25. mai kunne Gran kommune og NVE markere at den omfattende flomsikringen i Brandbu er ferdigstilt. Innbyggerne ble ønsket velkommen til et nytt sentrum, og kunne feire at de omfattende anleggsarbeidene tett på butikker, veier og hus nå er avsluttet.

Publisert

Fakta om Brandbu:

• Første søknad fra Gran kommune om bistand fra NVE kom etter flommen i 2000

• Planen ble godkjent i 2018, detaljprosjektering i 2019

• Anlegg Øst Entreprenør AS vant anbudet våren 2020

• Anleggsstart i juni 2020

• Ferdigstilt mai 2022

• Budsjett 129,6 mill. kr.

• 1380 m lang strekning sikret

• Revet seks bygninger og tre broer

• Bygget nye broer og forsterket to eksisterende broer

• Lagt 180 meter lang strekning i nytt løp

• Bygget fem pumpestasjoner og en ny trafostasjon

• Bygget ca. 480 meter med betongmur og ca. 370 meter med flomvoll

– Dette er en gledens dag for Gran kommune. Ikke bare har vi fått en lenge etterlengtet flomsikring i Brandbu, men kvaliteten på arbeidene som er gjort har gitt oss et fantastisk utgangspunkt for videre tettstedsutvikling, sa ordfører Randi Eek Thorsen, på den offisielle åpningen i går.

Godt samarbeid med NVE

Jobben med å sikre Brandbu sentrum mot flom har hatt et budsjett 130 millioner kroner, og er et av de største og mest komplekse sikringsprosjektene Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennomført. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund er stolt av arbeidet som er gjort, skriver de i en pressemelding.

– Å kunne levere et så stort sikringsprosjekt, med god kvalitet og under budsjett er noe vi er veldig fornøyde med. Det gode samarbeidet med kommunen har vært viktig og helt avgjørende når vi har jobbet så tett på folks hverdag over lang tid, sa Lund.

Også ordføreren understreket det gode samarbeidet kommunen har hatt med NVE. Hun roste spesielt dialogen NVE har hatt med lokalbefolkningen.

– Så vidt jeg kan forstå har det hatt mye å si for både tidsbruk og det flotte sluttresultatet, sa hun.

Minister tok den offisielle åpningen

Olje- og energiminister, Terje Aasland, foretok den offisielle åpningen, som ble markert ved at brannvesenet sendte en vannsøyle over elva.

– Flomfare og følelsen av utrygghet kan hemme utviklingen av små og store lokalsamfunn. Derfor er dette et viktig flomsikringstiltak, som bidrar til å ruste Brandbu for fremtiden og som betyr mye for mange mennesker. Jeg er imponert over arbeidet som er lagt ned her i Brandbu, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Verdifull erfaring for fremtiden

Arbeidet i Brandbu har gitt NVE verdifulle erfaring som tas med til fremtidige sikringsprosjekter. Flere lignende sentrumsområder i Norge er flomutsatt, og det er planlagt større flomsikringsprosjekter flere steder de neste årene. Blant annet pågår det nå et stort sikringsprosjekt i Mjøndalen.

Kilde; NTB, NVE

Powered by Labrador CMS