Ny forskning: Kostnader av brann, fasadebrann og hjemmetjenestens rolle i brannforebygging

Hva koster en brann, testmetoder for brannspredning i fasader og hvordan få hjemmetjenesten mer på banen når det gjelder brannforebygging for eldre mennesker? Dette er temaene for tre interessante prosjekter som Brandforsk skal i gang med.

Publisert Sist oppdatert

I prosjektbeskrivelsen til prosjektet som skal se på de reelle kostandene ved en brann står det at det hefter mye usikkerhet med hva en brann egentlig innebærer av kostnader. I Sverige som i Norge er det forsikringsselskapenes statistikker som er utgangspunktet for å estimere disse kostandene, men det er ikke sikkert at de gir et riktig bilde av de reelle kostandene. Ikke alle bygningseiere er riktig forsikret. Noen kan være underforsikret, og andre er uforsikret. Dermed er det mange brannskader som ikke tas med i statistikken til forsikringsselskapene.

Prosjektet skal derfor kartlegge hva en boligbrann innebærer av eksakte kostander for en bygningseier. Prosjektet skal også se på hvor effektive for eksempel komfyrvakt, mobile slokkeanlegg og informasjons- og holdningskampanjer er i forhold til å forhindre branner. I tillegg skal prosjektet se på hva svikt i blant annet branncellebegrensende konstruksjoner i bygningen har å si for utfallet av brannen.

Prosjektet har skissert tre spørsmål som det skal finne svar på: Hvor store eiendomskader medfører ulike type branner? Hvilke kostnader medfører disse brannskadene, og hvorfor? Hva ville ha bidratt til at skadene på eiendommene og kostnadene minket i de aktuelle tilfellene?

Veilede bygningseiere

Prosjektet er en pilotstudie av hva man kan legge til grunn for å veilede bygningseiere i deres brannforebyggende arbeid. Forebygging koster penger, men med riktig kunnskap om hva som kan skje, så vil de totale kostandene ved branner minske. Dette prosjektet er første steg for å finne ut hvilke beslutninger som er mest kostnadseffektive for ulike målgrupper når det gjelder å forhindre branner.

Brannsikkerhet i fasader

Brandforsk skal også i gang med et prosjekt som ser på brannsikkerhet i fasader. Testmetodene for fasader er foreløpig ikke harmonisert, og ulike land har ulike testmetoder. Det jobbes med å få på plass en harmonisert europeisk standard på området.

Prosjektet vil både se på hva det er som testes og hva dette gir av informasjon når det gjelder brannsikkerhet i fasader. I tillegg vil prosjektet se på hva ulike materialer som for eksempel økt bruk av trevirke vil kunne ha å si for brannspredning i og fra fasader, og om testmetodene tar høyde for den brannfaren materialene innebærer.

Prosjektet vil også ta utgangspunkt i følgende fem ulike testmetoder: SP Fire 105 (Sverige), forslaget til ny harmonisert europeisk testmetode (EU), BS 8414 (Storbritannina), NFPA 285 (USA) og CAN/ULC S134-13 (Canada). Resultatene vil bli sammenlignet med hverandre. Testene vil også se på betydningen av ventiler og kanaler, og hva dette har å si for brannutvikling og spredning.

Hjemmetjenesten og brannsikkerhet

Eldre personer over 65 år tilhører såkalte risikoutsatte grupper som oftere enn andre blir rammet av brann. Hjemmetjenesten er hyppig i kontakt med eldre i denne gruppen, og kan gjøre en viktig innsats for å forebygge branner. Brandforsk skal derfor i gang med et prosjekt om hjemmetjenesten og brannsikkerhet - sett fra hjemmetjenestens ståsted. Prosjektet skal både se på hva som er utfordringene og mulighetene for å få til en bedre brannsikkerhet hjemme hos utsatte grupper.

Prosjektet skal besvare følgende spørsmål: I hvor stor grad bedriver hjemmetjenesten med faktisk brannforebyggende arbeid på hjemmebesøket? Hva er til hinder for at hjemmetjenesten kan gjøre brannforebyggende arbeid på hjemmebesøket? Sett ut fra både lederne for hjemmetjenesten og de som utfører hjemmetjenestenes synsvinkel: Hvilke muligheter finnes eller ønskes for at hjemmetjenesten skal kunne drive med brannforebyggende arbeid under hjemmebesøket? Hva kan gjøres for å effektivisere hjemmetjenestens brannforebyggende arbeid? Ville det for eksempel være nyttig med nye forretningsmodeller, samarbeidsformer og lignende for å øke det brannforebyggende arbeidet ved hjemmebesøket?

To av prosjektene – kostander ved brann og hjemmetjenesten sin forebyggende innsats skal være ferdigstilt i juni neste år. Prosjektet om testmetoder for fasader skal være ferdig i oktober neste år.

Kilder og mer informasjon:

Kostnader ved brann:

https://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/2020/forstudie-kostnader-for-egendomsskador-orsakade-av-bostadsbrander/

Hjemmetjenensten og brannsikkerhet:

https://www.brandforsk.se/wp-content/uploads/2020/06/Brandforsk_Infoblad_P%C3%A5g%C3%A5ende_Hemtj%C3%A4nst.pdf

BFO er på sosiale medier:

Powered by Labrador CMS